Materiaalbeheer

De ruggengraat van ieder verhuurbedrijf is het beheren van de materialen/artikelen. Men moet blindelings kunnen vertrouwen op de beschikbaarheid van de materialen.

Materiaalbeheer

Het beheren van de materialen/artikelen is de  basis van jouw  verhuurbedrijf. Jij wil hier immers een goed overzicht van hebben als het gaat om berekeningen van de voorraad, serienummerregistratie en eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn.

Artikelgroepen indelen

Het is mogelijk om een artikel in te delen in één of zelfs in meerdere groepen. Je kan gebruik maken van een Artikelhoofdgroep met daarin artikelgroepen. Wil je nog een stap verder, kan je zelfs de artikelhoofdgroepen plaatsen in categorieën

Diverse artikelsoorten

We ondersteunen verschillende soorten artikelen. RentBuddy kent een onderscheid tussen Verhuur, Verkoop, Diensten, Personeel, Transport, Inhuur en Emballage-artikelen.

Samenstellingen / Flexibele sets

Alle artikelen kunnen ingedeeld worden in Los- en Vast samengestelde artikelen en/of complete Flexibele sets. Iedere gebruiker heeft zijn eigen visie op het gebruik van samenstellingen. Een Partyverhuurder werkt compleet anders dan een AV Verhuurder of een tentenverhuurder. Tijdens een gesprek met demo kunnen wij met onze ervaring precies aangeven hoe ze het beste toegepast kunnen worden voor jouw organisatie. 

Accessoires / componenten

Accessoires vastleggen of het combineren van artikelen is tevens binnen de artikelbeheer vast te leggen, zodat u nooit meer een artikel vergeet aan te bieden in uw offerte.  Wordt er een microfoon verhuurd kan automatisch de vraag komen of een statief nodig is. Of u verhuurt een barbeque dan is het wel zo handig dat direct gevraagd wordt of er ook houtskool geleverd moet worden. Zo maar wat voorbeelden waarmee RentBuddy jou kan ondersteunen.

Meerdere magazijnen

RentBuddy ondersteunt als één van de weinige verhuursoftware leveranciers een echt Multi-magazijn systeem.  Dat houdt in dat er een ondersteuning is voor het vastleggen van materialen in meerdere magazijnen die eventueel ook verdeeld zijn in meerdere vestigingen of meerdere administratieve entiteiten. RentBuddy kent geen beperkingen in het vastleggen van het aantal magazijnen.  

Magazijnlocaties en magazijnzones

Daarnaast kunnen artikelen ingedeeld worden binnen het magazijn in magazijnzones en magazijnlocaties. Een pakbon op looproute genereren of het nog efficiënter kunnen handelen binnen je magazijn is hiermee een stuk eenvoudiger geworden.

Leveren en retourneren

Het leveren en retourneren van artikelen kan uiteraard handmatig d.m.v. pak- en retourbonnen, maar is er tevens de mogelijkheid om gebruik te maken van de RentBuddy Scan App. Zo kan je namelijk alle artikelen voorzien van unieke Serie-, RFID en Inventarisnummers.
Ook wanneer er geen ruimte op het artikel is om deze te voorzien van een barcode sticker, bieden wij hiervoor een oplossing.  

Gewichten en volumes

Voor ieder artikel kunnen gewichten en volumes vastgelegd worden. RentBuddy houdt er ook rekening mee dat artikelen gecombineerd kunnen zijn in een samenstelling, waardoor de gewichten en volumes van de gehele samenstelling toegepast moeten worden. Gewichten en volumes komen terug in de magazijn- en wagenplanning.

Laadtijden

Om een inschatting te kunnen maken, hoe druk het in het magazijn gaat worden, kun je allicht kijken naar gewichten en volumes, maar wil je het nog nauwkeuriger kunnen inschatten, zul je laad- en lostijden dienen vast te gaan leggen. Het programma kan met deze informatie een overzicht geven die handig kan zijn voor de magazijnbezetting. 

Meerdere talen

Artikelen kunnen voorzien worden van vertalingen. Het aantal talen is onbeperkt. Voor iedere taal kunnen omschrijvingen worden vastgelegd. Binnen de layouts kun je er voor kiezen om voor internationale klanten ook de omschrijvingen van de artikelen en beschrijvingen in de betreffende taal te doen. Voor onze Belgische gebruikers is dit onmisbaar om eenvoudig een Nederlandstalige of Franse offerte te vervaardigen.

Foto’s, handleidingen, documentatie

Per artikel kan je foto’s, handleidingen en andere documentaties vastleggen. Ook dit aantal is onbeperkt.

Prijzen en kortingen

Prijzen, Staffelkortingen, Klant- en merkkortingen kunnen vastgelegd worden per artikel. Iedere prijs en/of korting heeft een “vanaf datum”,  deze laat zien vanaf wanneer de prijs en/of korting geldig is. Dat betekent dat je een historie opbouwt van je prijzen en kortingen. Maar ook dat je toekomstgericht al prijswijzigingen kunt doorvoeren en deze dan ook direct op nieuw aangemaakte komende projecten kunt laten toepassen. 

Prijstabellen

Naast je standaard artikelprijzen kan je meerder prijzen vastleggen en koppelen aan een prijstabel. Zo kan je een prijstabel hebben met speciale prijzen voor Business to Business of prijzen speciaal voor particulieren. Of denk aan speciale prijzen voor beurzen? Het aantal prijstabellen is onbeperkt. 

Kostprijsberekeningen

RentBuddy kent een eenvoudige en uitgebreide kostprijsberekening. Je kan eenvoudig één bedrag opgeven als kostprijs, maar het is ook mogelijk om alle kosten, eenmalige kosten en terugkerende kosten vast te leggen, waardoor RentBuddy een berekening kan maken. In de nacalculatie van het project komt dit dan mooi naar voren.

Grootboekrekeningen koppelen

Magazijnmedewerkers wil je niet lastig vallen met financiële gegevens. Een nieuw artikel moet eenvoudig aangemaakt kunnen worden zonder je druk te hoeven maken over grootboekrekeningen. RentBuddy heeft dit slim aangepakt door gebruik te maken van Boekingsprofielen. Zo kan de administratie eenvoudige namen geven aan een set grootboekrekeningen. Denk aan Licht, geluid, meubilair, servies etc. Aan ieder boekingsprofiel kunnen dan de juiste verschillende grootboekrekeningen worden gekoppeld. En de magazijnchef snapt dat bij een nieuwe set servies het boekingsprofiel SERVIES duidelijk maakt wat hij moet doen.

Alternatieven vastleggen

Je wil allicht dat er zo min mogelijk fouten worden gemaakt en de klant zo optimaal mogelijk bediend wordt. Daarom is het mogelijk om alternatieven vast te leggen per artikel. Dat houdt in; zodra een artikel niet op voorraad is, dat vanuit het project direct met de rechtermuisknop naar alternatieven kan worden gezocht. Zo kan een deel van de artikelen of zelfs alles direct vervangen worden door het alternatieve artikel. Dit voorkomt onnodige inhuur of het verkopen van ‘Nee’ aan de klant.

Emballage berekeningen

In de Partyverhuur heb je vaak te maken met lege fusten, pet flessen etc. Of in de gereedschapverhuur met slijtages en brandstoftanks. Een goede emballageberekening kan hier een belangrijke tool in zijn.
Zo kan er vastgelegd worden hoeveel volle en lege flessen retour zijn gekomen en berekent de software automatisch uit wat er met de emballage dient te gebeuren. Het is zo gemaakt dat ook in de voorraad precies bijgehouden wordt, hoeveel emballage we verwachten te tellen in het magazijn.  

Schoonmaakkosten berekenen

Per artikel kan je aangeven hoe de schoonmaakkosten berekend moeten worden. Dit kan een bedrag zijn of een percentage. Eveneens kan je aangeven of het per artikel steeds automatisch toegevoegd moet worden of dat het een verzameling moet zijn van de schoonmaakkosten, zodat dit terug komt als één regel op de offerte en/of factuur.  Uiteraard ben je niet verplicht om  de schoonmaakkosten te koppelen.

Leverancier

Meerdere leveranciers kunnen gekoppeld worden aan artikelen, waarbij ook direct de prijsafspraken vastgelegd kunnen worden. Maar ook of er deellevering is toegestaan en wat de overige afspraken zijn. 
Daarnaast kan je de artikelcode van de leverancier registreren, zodat je zijn artikelcode direct kunt doorgeven tijdens het inhuren of inkopen van het desbetreffende artikel. 

Beheer jouw projecten sneller
dan voorheen

De meest complete ERP
oplossing voor de verhuurbranche

RentBuddy CRM mag zich meten met gerenommeerde CRM applicaties en koppelingen naar Postcode en KvK.

Materiaalbeheer

Van losse verhuurartikelen, tot los- en vast samengestelde artikelen, combinaties en alternatieven.

Multi-warehouse

Van een enkele opslagruimte tot meerdere magazijnen met transfers en interne verplaatsingen van materiaal.

Offertes, verhuur en verkoop

Van offerte tot opdrachtbevestiging en van inhuur, inkoop tot verkoop- en installatieprojecten.

Personeel- en wagenplanning

Gedetailleerde tijdschema’s, uitnodigen van personeel en toewijzen van functies aan jouw projecten.

Uren- en onkostenregistratie

De personeelsmodule voorzien van de uren-, onkosten- en verlof- en overurenregistratie

Backstage mobiele app

Zowel eigen medewerkers als freelancers voorzien van callsheets, feedback en reparatiemeldingen.

Service, repair- en onderhoud

Beheer jouw eigen materialen of service en/of reparaties aan materialen van derden, alsmede inzage in keuringsdagen.

Financiële administratie

Een volledig geïntegreerde Financiële Administratie of koppelingen met externe Financiele pakketten.