Releasenotes / Updates

Releasenotes / Updates

Op deze pagina tref je in het kort een samenvatting van de wijzigingen van onze updates.

Releasenotes 6.8

 • Mollie betaallink voor offerte, opdrachtbevestiging, facturen
 • Ondersteuning G-Rekening in de boekhouding
 • Documenten bij Service- en onderhoud
 • SCAN en HERKEN match nu ook op debiteurnummer
 • CTRL-C / CTRL-V / CTRL-X ondersteuning in project orderregels
 • Communicatie / logboek in de personeelsplanning
 • Werkdrukschaal in te stellen om te zien hoeveel behoeftes erzijn
 • Kopiëren van een dag, geeft je nu de opties om functies en personeelsleden mee te kopiëren.
 • Personeelsplanning van een project onzichtbaar maken in Backstage App
 • Communicatie middels WhatsApp in de personeelsplanning
 • Meer info: https://rentbuddy.eu/features/communicatie-middels-whatsapp
 • Digitaal handtekening in samenwerking met SmartDocs geeft je de mogelijkheid om offerte, opdrachtbevestiging PDF direct online beschikbaar te stellen via de webpagina
 • Doorplannen van personeel over meerdere dagen toegevoegd als OPTIE op je licenitie.
 • Tijdens versturen van factuur BCC per administratie in te richten.
  Handig om je factuur direct door te sturen naar een speciaal e-mailadres voor de boekhouding of administratie
 • Werkfuncties kunnen nu op volgorde gezet worden, hiermee hou je het overzicht tussen alle functies
 • NIEUW: Scherm vooruitbetalingen (Financiële Status) te filteren op aantal dagen en projectsoorten
 • Het veld REFERENTIE vanuit het project te gebruiken in e-mailonderwerp
 • Het menu links kan aangepast worden naar Volledig menu, Minimaal menu (Alleen icoontjes) of verbergen per scherm aan te passen
  image.png
 • Webservices RDW (Voertuiggegevens ophalen) hersteld
 • Voertuigen in het wagenpark inactief te maken.
 • Kostenplaats en kostendrager kunnen NA het genereren van de conceptfactuur nog aangepast worden. 
 • Financieel periode afsluiten om te voorkomen dat er facturen in een verkeerde periode aangemaakt kunnen worden.
 • Tekst-sjablonen kennen een nieuwe mogelijkheid om ze te identificeren, bijvoorbeeld Uitnodigingsmail voor de personeelsplanning
 • Notificaties zijn vernieuwd met nieuwe icoontjes en wat fouten zijn opgelost
  image.png
 • Backstage App PRO integratie (Hierover volgt later meer informatie op onze website)
 • ICS Agenda uitnodiging kunnen sturen vanuit RentBuddy. Het kunnen plaatsen van een planning in je eigen persoonlijke agenda.
 • OVERURENTARIEVEN vast te leggen bij werknemers/freelancers
 • Overurentarieven zijn zichtbaar gemaakt in de personeelsplanning en aan te passen per project indien nodig.
 • DAGTARIEF / UURTARIEF direct zichtbaar in het overzicht van medewerkers in de personeelsplanning
 • Controle ingebouwd wanneer de tarieven van de freelancer voor het laatst vastgelegd of gecontroleerd zijn
 • Overzicht kostprijs, verkoopprijs en inkoopprijs werknemers in de personeelsplanning.
 • Crewshief/projectleider is vanaf nu direct zichtbaar in de personeelsplanning met een opvallende icoontje.
 • CREWS/Ploegen aan te maken met meerdere medewerkers en per administratie. Bijvoorbeeld een speciale team voor het opbouwen van grote podiums of een ploeg die gespecialiseerd is om in studio’s te werken.
 • UITZENDBUREAU’S optie als uitbreiding op je licentie:
  Mogelijk gemaakt om een uitzendbureau meerdere malen te kunnen plannen.
  Meer informatie: https://rentbuddy.eu/features/optie-uitzendbureaus
 • NACHTUREN zijn nu extra duidelijk weergegeven. Werk je dus Zondag van 01:00 tot/met 03:00 , dan tonen wij direct dat het om ZATERDAGNACHT gaat. 
  (PS. Letop!, je callsheet, werkbonnen of andere personeel layout’s dienen eventueel aangepast te worden)
 • RentBuddy App telefoon registratie, zodat er niet opnieuw ingelogd hoeft te worden door de medewerker.
 • Checklistpunten / Taken volledig vernieuwd met nieuwe statussen, makkelijker door te zetten naar collega’s en integratie met de RentBuddy App
 • Compleet nieuwe en zeer uitgebreide declaratiemodule.
  Het schrijven van uren en onkosten is volledig aangepakt
 • Onkostendeclaraties ondersteuning vreemde valuta en mogelijkheid tot automatische berekening van de koers.
 • Onkostendeclaraties direct voertuig koppelen (Denk aan brandstofkosten)
 • Direct inscannen van een Kassabon met SCAN en HERKEN
 • Verplicht maken per onkostensoort of een kassabon/bijlage verplicht is bij de onkostendeclaratie
 • Urenregistratie nu samengevoegd met declaratieformulieren.
  (Geen Urenstaten meer van toepassing)
 • Declaratieformulier met uren en onkosten als medewerker kunnen indienen bij de accordeur.
 • Ingediende declaratieformulieren als accordeur kunnen doorsturen naar de Administratie
 • Administratie kan geaccordeerde declaratieformulier verwerken in de boekhouding met RentBuddy Financiële module
 • Wel of niet toegestane onkosten registreren
 • Afdrukken urenoverzicht is komen te vervallen voor het afdrukken van declaratieformulier (Er is een standaard nieuwe layout aanwezig)
 • Afdrukken onkostenoverzicht is komen te vervallen voor het afdrukken van declaratieformulier (Er is een standaard nieuwe layout aanwezig)
 • In RentBuddy App kan de medewerker inzien wat de status is van zijn eigen declaratieformulieren
 • Urenstaten zijn omgezet naar declaratieformulieren.
  Dit zorgt ervoor dat je geen urenstaat meer hebt per dag.
  Het goedkeuren / accorderen van uren en onkosten is hiermee een stuk eenvoudiger en nauwkeuriger geworden.
 • Importeren artikelconfigurator verbeterd en ondersteuning voor meer leestekens
 • Per verloftype kan men aangeven of de uren berekend moeten worden als gewerkte uren of als compensatieuren.
  Tijdens het genereren van de urenregistratie, zal hier rekening mee gehouden worden.
 • Zaaktijden worden toegepast in e-mail uitnodigingen #192177
 • Relatiekaart heeft nu me er opties dan alleen MAN en VROUW #192196
 • In het detailscherm van de personeelsplanning wordt het mobiele nummer weer getoond #192185

RentBuddy Scanner App

Versie 2.0.13
In de app store komt binnenkort een nieuwe versie beschikbaar van de RentBuddy Scanner App voor jouw magazijn handscanner. Voor deze release dien je RentBuddy 6.7 te installeren om alle bugfixes ook door te voeren.
NIEUWE VERSIE

RentBuddy App (Backstage)

 • LET OP! RentBuddy backstage PRO is gelanceerd !
  Alle functionaliteiten zijn nog aanwezig.
 • Dashboard: De pro versie heeft de nieuwe dashboard interface terwijl de basic terug is gegaan naar de oude interface.
 • Crew gezocht: Alleen voor de pro versie.
 • Controle op oogje wordt alleen uitgevoerd als de module backstage pro aanstaat.
 • Checklist punten: Alleen voor de pro versie.
 • Uitnodigingen: De pro versie heeft de nieuwe interface en de basic versie is teruggegaan naar oude interface.
 • Afschermen opdrachtgever: Deze permissie werkt alleen als je backstage pro hebt.
 • Artikel toevoegen: Alleen voor de pro versie.
 • Automatisch ingelogd blijven op één profiel.
  Telefoon staat geregistreerd bij de desbetreffende bedrijf waarvoor je werkt
 • Overzicht nieuwe onkostendeclaraties
 • Declaratieformulieren met meerdere declaratiebonnen in te zien
 • Declaratieformulieren met status en in te dienen bij jouw accordeur
 • Onkostendeclaratie heeft ondersteuning voor vreemde valuta
 • Onkostendeclaratie heeft de mogelijkheid om direct transportmiddel vast te leggen (Bijvoorbeeld brandstofkosten)
 • Foto/bijlage vast te leggen bij onkostendeclaratie
 • Checklistpunten / takenlijst zichtbaar in de app
 • Checklistpunten met diverse statussen
 • Checklistpunten memo/notitie vast te leggen
 • Weekplanning toont alleen definitieve planningen
 • Weekplanning toont alleen gefiatteerde verlofdagen
 • Re-design Te fiatteren planningen. We noemen dit voortaan uitnodigingen en maken het duidelijker voor de werknemer, wanneer de planning definitief of nog in optie staat
 • Verlofaanvraag verbeterd in de app
 • Bij accepteren van een uitnodiging, komt er een notificatie in RentBuddy
 • Bij weigeren van een uitnodiging, komt er een notificatie in RentBuddy
 • Bij het accepteren of weigeren van een uitnodiging wordt zijn beschikbaarheid ook aangepast dat terug te lezen is op meerdere schermen en meerdere projecten
 • Bij het registreren van de uren, worden de begin en eindtijd overgenomen van de planning.
 • Bij het registreren van de uren op project, worden de begin en eindtijd van de planning overgenomen
 • Standaard eerste werksoortgroep en werksoort worden geselecteerd tijdens de urenregistratie
 • Bij urenregistratie en onkostenregistratie kunnen alleen projecten geselecteerd worden, waarbij de planning op definitief is gezet
 • Dashboard scherm is vernieuwd
 • Voorbereiding op Backstage PRO als uitbreiding op je huidige RentBuddy App backstage module
 • De talen Engels, Frans, Duits en italiaans zijn bijgewerkt
 • Magazijnlocatie zichtbaar in artikeldetail scherm

RentBuddy Scanner App

 • Zoekveld toegevoegd aan heet scherm in- en uitslagscherm
 • Zoeken op projectnaam, Projectnummer en/of pakbonnummer
 • Tijdens het rapen/scannen van artikelen, kan direct de aantallen op de pakbonregel ingevuld worden. Dit kan handig zijn als je direct 100 stuks aan kabels wilt vastleggen
 • Wanneer een inventarisnummer reeds bekend is in RentBuddy, krijg je hiervoor een melding en kan je ervoor kiezen om het inventarisnummer te verwijderen ( bijvoorbeeld wanneer je het inventarisnummer bij een verkeerde artikel hebt vastgelegd)
 • De talen Engels en Frans zijn bijgewerkt

Releasenotes 6.7

 • Artikelconfigurator Artikelomschrijving correct overnemen uit Excelsheet.
 • Trailer en Trekker combinatie nu direct zichtbaar in transportbehoefte scherm.
 • Reserveringen openen vanuit servicebon verbeterd.
 • Afschriftverwerking nog verder verbeterd (#191640)
 • In het scherm Overzicht facturen, tonen wij nu voortaan ook het BTW saldo. (#191628)
 • Reparaties, service en onderhoud worden de juiste documenten weergegeven.
 • Een pakbon genereren na een laatste mancobon kon een fout veroorzaken.
 • Het zoeken in het relatiebeheer op natuurlijke personen (particulieren) is verbeterd
 • Verkooporders kan middels de insert toets nu ook direct de korting vastgelegd worden. Dit versnelt het invoeren van orderregels in een verkoopproject.
 • Consistentie programma van versie 6 weer werkend gemaakt en daarbij voor de subadministratie een controle toegevoegd op debiteuren en crediteuren
 • Door een wijziging bij Exact Online, moesten wij met spoed weer een patch uitleveren in versie 6.7.19
 • Anonimiseren van relaties is in versie 6 weer op de juiste plaatst gezet.
 • Factureren van een deellevering bij een verkooporder is verbeterd
 • Rubriek 1E verbeterd in de BTW aangifte
 • Toon eerder geëxporteerde facturen kunnen vanaf 6.7.29 weergegeven worden en daarmee kan je als gebruiker ook zelf de status van de factuur terug draaien. Dit is handig bij fouten die door Exact Online of andere 3de partij financiële pakketten veroorzaakt kunnen worden. zo kan je foutieve facturen opnieuw exporteren in een nieuw bestand.
 • Bij verkooporders hebben wij het adresveld verbeterd, zodat het adres nu ook beter op de layouts afgedrukt worden.
 • Callsheet per dag heeft een update gekregen, waardoor de layout geen onnodige melding laat zien.
 • Artikelconfigurator bijgewerkt, waarbij nu ook andere leestekens en koppeltekens ondersteund worden.
 • Bij het retourmelden van serienummers kreeg men soms de melding Inventarisnummer niet uitgeslagen. Wilt u doorgaan?
  Terwijl in RentBuddy te zien is dat dit serienummer weldegelijk is uitgeslagen. Hoe kan dit? Dat was de vraag voor onze helpdesk.

  Stel je hebt project A: hierop sla je serienummer 11223344 uit
  Stel je hebt project B: hierop sla je serienummer 11223344 OOK uit en negeert de melding (‘show must go on’ methode).

  Bij de RETOURBON scan je op project A retour: 11223344. In dit geval zoekt de handscanner naar het laatste project waarop het serienummer is uitgeslagen wat project B is en dus kreeg men deze melding op project A.

  Dit probleem deed zich met name voor bij tapeshows waarbij een serienummer op een avond voor 3 optredens werd gebruikt.

Oplossing: RentBuddy ScanApp accepteert retourmeldingen als op dat project het serienummer ook is uitgeslagen waardoor het serienummer dus op meerdere projecten retourgemeld kan worden. (#190241)

 • Verder hebben wij diverse zaken aangepast aan de stabiliteit en verbeteringen van de interface van de handscanner. Het betreft de tickets (#190151- 190241 – 190243 – 190064)
 • In deze versie is het weer mogelijk om ook de camera van je mobiele scanner of telefoon te gebruiken voor het scannen van QR codes. Na een laatste update van Android was dit op sommige mobiele apparaten niet meer mogelijk. Dit is nu aangepast.
 • Onder bepaalde omstandigheden in de pakbon werden sommige artikelen niet altijd afgestreept van de pakbon wanneer deze met de scanner werden gescand. Op een ander project werkte het voor het zelfde artikel en scan wel. Dit had te maken met de wijze hoe het project was opgebouwd. Meerdere tijdlijnen, meerdere taken, gecomprimeerd of ongecomprimeerd scannen. Ook dit is in deze update opgelost.
 • Wanneer extra materialen mee worden genomen die niet in het project zitten krijg je bij het scannen keurig de vraag Dit artikel is niet geboekt op deze pakbon. Wilt u het artikel als extra scannen?. Dit gaat helemaal goed. Een extra taak wordt aangemaakt met Extra materialen en alles wordt goed doorgevoerd. Echter wanneer je het INVENTARISNUMMER op verplicht had staan voor dit artikel werd het artikel keurig toegevoegd maar de eerste keer ZONDER inventarisnummer. Pas als je daarna nog een keer scant werd het inventarisnummer vastgelegd maar ook het aantal verhoogd. En dat was uiteraard niet correct. Dit is nu opgelost in deze versie.

Informatie aanvragen

Nog geen klant, maar wel informatie nodig?

Hulp en advies

Neem direct contact op met onze helpdesk

Rekenkamer

Vragen voor onze administratie?

Loading ...