Releasenotes / Updates

Releasenotes / Updates

Op deze pagina tref je in het kort een samenvatting van de wijzigingen van onze updates.

RentBuddy Scanner App

Versie 2.0.7
In de app store is een nieuwe versie beschikbaar van de RentBuddy Scanner App voor jouw magazijn handscanner.
NIEUWE VERSIE
 • In deze versie is het weer mogelijk om ook de camera van je mobiele scanner of telefoon te gebruiken voor het scannen van QR codes. Na een laatste update van Android was dit op sommige mobiele apparaten niet meer mogelijk. Dit is nu aangepast.
 • Onder bepaalde omstandigheden in de pakbon werden sommige artikelen niet altijd afgestreept van de pakbon wanneer deze met de scanner werden gescand. Op een ander project werkte het voor het zelfde artikel en scan wel. Dit had te maken met de wijze hoe het project was opgebouwd. Meerdere tijdlijnen, meerdere taken, gecomprimeerd of ongecomprimeerd scannen. Ook dit is in deze update opgelost.
 • Wanneer extra materialen mee worden genomen die niet in het project zitten krijg je bij het scannen keurig de vraag Dit artikel is niet geboekt op deze pakbon. Wilt u het artikel als extra scannen?. Dit gaat helemaal goed. Een extra taak wordt aangemaakt met Extra materialen en alles wordt goed doorgevoerd. Echter wanneer je het INVENTARISNUMMER op verplicht had staan voor dit artikel werd het artikel keurig toegevoegd maar de eerste keer ZONDER inventarisnummer. Pas als je daarna nog een keer scant werd het inventarisnummer vastgelegd maar ook het aantal verhoogd. En dat was uiteraard niet correct. Dit is nu opgelost in deze versie.

Releasenotes 6.5

Nieuw

 •  Het is nu mogelijk om aan je administraties een avatar/logo te koppelen. Deze zullen dan ook getoond worden in het hoofdmenu bij de administraties. Het was al mogelijk door middel van kleuren snel te kunnen zien of je in de juiste administratie aan het werk bent, maar dit is nu dus ook uitgebreid met een avatar/logo.

 • Binnen de documentenschermen is het nu mogelijk naast open ook te kiezen voor opslaan. Dit is met name handig bij het ophalen van je layouttemplates. Maar ook is het dus mogelijk voor alle andere documenten
 • Bij de relaties kun je nu voortaan aangeven dat voor een specifieke relatie geen toeslagen moet worden toegepast bij projecten van deze relatie. Denk bijvoorbeeld aan kleine ordertoeslag niet toepassen bij bepaalde klanten. Je kunt dit vinkje uitzetten wanneer men geen toeslagen wil berekenen. Standaard staat dit vinkje uiteraard aan.
 • Bij het genereren van inventarisnummers wordt nu ook de prefix en het laatst uitgegeven serienummer standaard ingevuld. Dit helpt bij het automatisch genereren van inventarisnummers met volgnummer. Bovendien wordt deze gesplitst in het nummer en prefix.

 • Er zijn nieuwe grootboekrekeningen toegevoegd aan de boekingsprofielen. Met name voor de verkoopmodule. Tevens is het controle (CHECK) programma die controleert of je instellingen goed staan bijgewerkt voor alle nieuwe rekeningen.

Fixes
 • Bij het vastleggen van een eigen bestandsnaam zoals wij dat ondersteunen sinds versie 6.4, ging het fout wanneer je tekens gebruikt welke niet mogen worden gebruikt in bestandsnamen, zoals :/\*?<>” etc. Dit wordt nu afgevangen in RentBuddy zodat je deze tekens niet kunt gebruiken binnen je eigen naamgeving.
 • Bij verzamelfacturen worden nu ook de kleuren van het project overgenomen. Ook de geannuleerde projecten worden nu rood weergegeven. Het is tevens niet meer mogelijk deze projecten te selecteren tijdens het factureren. Geannuleerde projecten werden uiteraard niet gefactureerd maar het is nu duidelijker dat er subprojecten zijn die geannuleerd zijn.
 • Bij de personeelsplanning vielen de tabbladen, wanneer je meer dan twee rijen aan taken had, vervelend achter de tabel en was het onmogelijk om nog te klikken op een taak. Dit probleem hebben we in deze versie opgelost.
 • Wanneer je meer dan 40 regels selecteerde binnen het projectenscherm, dan liep het overzicht uit het scherm. In dergelijke gevallen tonen we nu de melding dat je meer dan 40 regels hebt geselecteerd om te wijzigen of te verwijderen.

  Als je één regel verwijdert wordt er direct een melding weergegeven zodat de gebruiker direct ziet dat RentBuddy de regel aan het verwijderen is nadat mogelijk enkele controles zijn uitgevoerd.
 • Bij het inhuren via de inhuurmanager werd de inhuurprijs van de leverancier die vastgelegd is in RentBuddy niet altijd overgenomen. Dit is in deze versie nu opgelost.
 • Een klein probleem met currency-velden is ook opgelost in patch 6.5.2.
 • In de personeelsplanning kun je op de puntjes drukken achter de naam van het project en opent zich het projectscherm. Echter wanneer het een verkooporder betrof werd niet het scherm van de verkooporders geopend maar van de verhuur. Dit is in deze versie opgelost.

Tips & Tricks

 • In veel onderdelen van Rentbuddy kun je de werkwijze bepalen of sturen door parameters. Vanaf nu kun je op het hamburgermenu klikken boven in de titel van het scherm waarin je kunt kiezen voor Parameters. Alle parameters die in dat scherm worden gebruikt kun je dan direct onderhouden, wijzigen of controleren.

Releasenotes 6.4

Nieuw

 • Er is een nieuw scherm ontwikkeld financiële status projecten waar van alle openstaande projecten direct inzichtelijk is welke waarborgbedragen ontvangen zijn (met name voor gereedschappenverhuur en dryhire met borg), welke facturen nog te verrekenen zijn met waarborg en of alle financiële transacties correct zijn verantwoord.


  Binnenkort zal vanuit dit scherm, wanneer je gebruik maakt van RentBuddy Finance, ook de mogelijkheid worden geboden om de restbedragen van de borg automatisch terug te storten aan je klanten.
 • In het overzichtscherm van projecten zijn er nieuwe kolommen toegevoegd welke je zelf uiteraard aan- en uit kunt zetten. De kolommen zijn er nu voor : – bevroren projecten – projecten waarbij tekorten zijn voor eigen en inhuurmateriaal, – status van facturering en of er nog bedragen openstaan – Haal- en Bezorgprojecten.
 • In het projectenscherm is de wijze waarop regels verwijderd kunnen worden en gewijzigd volledig gewijzigd. Je kunt nu meerdere regels tegelijkertijd eenvoudig verwijderen of globaal wijzigen. Bijvoorbeeld wijzig een aantal regels die zijn geselecteerd met een kortingspercentage of zet een aantal regels op GRATIS. 
 • Het rechtermuisknop menu is nu ook ondergebracht onder een nieuwe hamburgermenu. 
 • Tevens kan je nu direct ook in WIJZIG modus een aantal regels selecteren en verplaatsen naar een ander tabblad, verplaatsen naar een andere taak of tijdlijn of kopiëren.


  Veel van deze functionaliteiten zat uiteraard al in RentBuddy alleen is de wijze waarop dit kan worden aangepast en onderhouden visueel en functioneel verbeterd.

Nieuw

 • De uitnodigingsknoppen in de mail voor personeel voor het accepteren of weigeren van de uitnodigingen werken weer. Door een microsoft update werden deze niet meer ondersteund. (CTA buttons)
 • Als navolging op deze knoppen is er een zogenaamde dispatcher ontwikkeld welke de huidige en alle toekomstige boodschappen gaan afleveren aan RentBuddy.  

Fixes

 • Wanneer in een orderregel een totaalbedrag niet boven de euro kwam, dan werd de BTW hierover foutief berekend. Omdat dit in de praktijk zeer weinig voorkomt was deze moeilijk te reproduceren. Het is ons gelukt te ontdekken waardoor dit verkeerd ging. Door een bug in de tools van onze leverancier hebben we hiervoor een patch mogen ontvangen en deze doorgevoerd in deze update. Daarmee is het probleem opgelost.
 • Bij het samenstellen van de eigen benaming (sinds versie 6.4.1) kan nu ook de status van een offerte als veld worden meegenomen (OFFERTE of OPDRACHTBEVESTIGING).
 • Het betreftveld bij het factureren kan je aanpassen maar het bleek dat dit veld niet werd vastgelegd en werd overschreven weer met de standaard omschrijving. Dit kan nu weer zelf worden aangepast indien gewenst.
 • Wanneer je vanuit de werknemer een urenregel wenst vast te leggen maar op dat moment sta je op een andere urenregel welke is gefiatteerd, kreeg je de melding ook bij NIEUW dat je geen urenregel meer kon toevoegen. Dit wordt bij NIEUW nu dus correct gecontroleerd.
 • Bij Invoeren financiële mutaties in RentBuddy Finance, vielen de velden Subadministratie en Projectnr over elkaar heen als je een grootboekrekening had ingesteld waarbij de Subadministratie én projectnummers ingevuld moeten worden. Dit is nu visueel opgelost.
Tips & Tricks
 • Wat we vaak horen is hoe we in versie 6 nog altijd meerdere schermen ondersteunen? Dat kan inderdaad door bij het klikken op een menu-item de ALT toets in te houden alvorens te klikken. Op dat moment opent zich een nieuw RentBuddy versie op jouw tweede scherm. Maar wist je ook dat je daarna ook nog de CTRL toest vast kunt houden om een derde scherm te openen.

 

Nieuw:

 • In het hoofdscherm bij de gebruikergegevens is nu een tandwielknop toegevoegd met direct een link naar de technische informatie voor de  ondersteuningspagina voor onze helpdesk
 • Het is voortaan mogelijk om voor facturen, opdrachtbevestigingen en offertes een eigen naam samen te stellen. 
 • Het is nu mogelijk om het betreftveld van een email zelf samen te stellen middels macro’s. 

Fixed:

 • Bij de balieverhuur werd het vinkje bij serienummers verplicht niet gevolgd
 • Bij de balieverhuur werden de prijzen van verkoopartikelen niet standaard overgenomen
 • Bij importeren van de catalogus van verkoopartikelen werden de hoofdgroepen dubbel aangemaakt omdat deze case-sensitive waren. Dit hebben we eruitgehaald
 • De knop compleet ontvangen bij de goederenontvangst in de verkoopmodule, werden de aantallen opgeteld bij de reeds getelde aantallen. Dit was vervelend en is nu opgelost.
 • In het scherm voorraad en tekorten was eerder een selectiebox toegevoegd om voortaan het magazijn te kiezen. Echter de tekst van het artikel en code viel achter deze lijst. Dit is visueel nu opgelost.

Informatie aanvragen

Nog geen klant, maar wel informatie nodig?

Hulp en advies

Neem direct contact op met onze helpdesk

Rekenkamer

Vragen voor onze administratie?