Releasenotes / Updates

Releasenotes / Updates

Op deze pagina tref je in het kort een samenvatting van de wijzigingen van onze updates.

Releasenotes 6.7

 • Bij de personeelsafrekeningen urenverantwoording is nu een consistentie toegevoegd. Hier kan nu gecontroleerd worden op overlappende tijden op de urenstaten.
 • Automatisch urenregistratie op basis van gefiatteerde verlofdagen.
 • Automatisch urenregistratie op basis van vastgestelde feestdagen. Daarbij wordt rekening gehouden met de werktijden van de werknemer.
 • Het is mogelijk als gebruiker, om vast te leggen dat je nooit een melding krijgt over de werktijden van personeel in de personeelsplanning. Dit is t.b.v. het automatische urenregistratie voor verlof en feestdagen.
  image.png
 • Tijdens het uitklokken in RentBuddy, kan er direct een interne memo vastgelegd worden.
 • Wanneer je een relatie opgeeft in de verkooporder, zal automatisch de gekoppelde debiteur ingevuld worden.
 • Het zoeken naar inventarisnummers vanuit het hoofdmenu is opgelost.
 • Het is vanaf nu mogelijk om combinaties / Vraag artikelen te gebruiken in verkooporders (#190652)
 • Bij het aanmaken van een losse verhuur project ging de opmaak van het scherm fout. Dit ging voornamelijk verkeerd, wanneer er gekozen werd voor een éénmalige relatie.
 • Wanneer je vanuit het relatiebeheer naar het overzicht verkooporders gaat, stonden de velden op het scherm door elkaar heen. We hebben dit hersteld in versie 6.7.
 • In de verkooporder werd niet altijd de juiste verhuureenheid opgehaald. Dit had voornamelijk invloed op personeel en transportartikelen. (#190931)
 • Wanneer een opdrachtbevestiging is aangemaakt en je wilt als gebruiker de opdracht nog wijzigen, werd de status van de opdrachtbevestiging niet herkend en toont RentBuddy de offerte layout (#190910)
 • Bij afgehandelde verkooporders, wordt nu alleen een gecomprimeerde pakbon getoond. Dit zorgt voor een beter overzicht. (#190637)
 • Het scherm RESERVERINGEN hield geen rekening met inactieve artikelen. (#190965)
 • Bij een VERKOOPORDER werd bij een opdrachtbevestiging altijd de OFFERTE van de verkoop gekozen. Dit is nu opgelost.
  (#172851)
 • In- en Uitslag scherm kan weer gefilterd worden op opdrachtgever en project. (#190653)
 • Bij het maken van een inhuurorder vanuit de inhuurmanager, gaf RentBuddy een verkeerde melding. (#190699)
 • Wanneer de gebruiker de tabel met documenten toevallig sorteerde op een van de kolommen,  werd niet altijd het juiste document geopend. (#190834)
 • Als de opdrachtgever bij een verhuurproject, gekoppeld is aan een vaste venue/productielocatie, kan er middels de knop [Overnemen van opdrachtgever] gekozen worden uit meerdere locaties.
  Dit is bijvoorbeeld handig voor hotels, scholen, winkels, franchise etc.
  image.png
 • De taken binnen het scherm personeelsbehoefte/tijdschema zijn nu gelijk gemaakt aan de opmaak en werking uit het scherm verhuurprojecten.
 • Nieuwe functionaliteit om een gedeelde URL(webpagina) te laten genereren om direct via één pagina, meerdere openbaren documenten te kunnen delen. De nieuwe functionaliteit werkt alleen samen met SmartDocs (Documenten in de cloud)
 • Backstage heeft een nieuwe functionaliteit gekregen, waarmee EXTRA ARTIKELEN toegevoegd kunnen worden vanuit de RentBuddy Backstage App. Dit is gemaakt voor het snel kunnen toevoegen van Verkoopartikelen of Verbruiksartikelen met een grote voorraad. Indien je hebt gekozen voor een Artikel dat niet op voorraad is, zal je in RentBuddy voorraad tekort gaan zien op de orderregel en zal er actie ondernomen moeten worden.
  De extra artikelen die toegevoegd worden vanuit de RentBuddy Backstage App, worden toegevoegd aan een EXTRA TAAK.
 • RentBuddy Webshop API heeft nieuwe punten toegevoegd gekregen. Lees hiervoor de nieuwe documentatie vanuit de API
 • Servicebewerkingen kunnen vastgelegd worden per artikel.
  Er is een nieuwe scherm ontwikkeld, waarin alle servicebewerkingen in te zien zijn. Bel ons voor meer Informatie.
 • Servicebewerking genereren voor meerdere dagen is vanaf nu mogelijk gemaakt in versie 6.7.
 • Wanneer aan een wagenpark/voertuig een verhuurartikel is gekoppeld en dit artikel wordt gebruikt binnen een project, wordt er voortaan bij het [genereren] van de transportbehoefte, automatisch de wagen/voertuig gekoppeld aan de desbetreffende transportbehoefte per tijdlijn.
 • in het scherm PLANBORD WAGENPARK waren sommige teksten nog wit en dat was niet leesbaar op een grijze achtergrond. Daarnaast werd de titel van het scherm ook niet altijd correct ververst. Dit is nu opgelost.
 • Het gebruik maken van VOERTUIGCOMBINATIES is weer mogelijk gemaakt. Aan een voertuig in het wagenpark, kan je een combinatie vastleggen en in het scherm WAGENPLANNING zal er een popup verschijnen, waarin je kan kiezen welke combinatievoertuig er mee ingepland dient te worden.
  Denk hierbij aan het inplannen van een Trailer, waarbij je als combinatie de Trekker/Vrachtwagen vastlegt en automatisch mee gepland kan worden.
 • Tijdens het importeren van bankmutaties via MyPonto, werden de velden Boekdatum en valutadatum verwisseld in RentBuddy. Dit is inmiddels in versie 6.7.5 opgelost.
 • NUL facturen exporteren naar Exact Online werd bij geen boekingen door Exact geweigerd. Er dient minimaal een 0,00 boeking op een grootboekrekening plaats hebben gevonden.
  In versie 6.7.5 wordt dit nu geboekt op de grootboekrekening die ook ingesteld is bij de parameter [EXACT_VATBASE]
 • Verlofaanvraag openen vanuit notificatie scherm, zorgt ervoor dat je de gegevens direct kunt wijzigen (#190020)

Releasenotes 6.6

Fixed
 • Er werd ten onrechte een melding gegeven dat de VVP is was vastgelegd bij het maken van een verkooporder. De VVP kan nu weer worden vastgelegd en verwerkt. 
 • Bij de Goederenontvangst was de knop AFHANDELEN niet altijd actief. Dit is hersteld.
 • Bij het inkoopboek werd zonder de module SCAN EN HERKEN in bepaalde omstandigheden technisch de inhoud van de ini-bestanden leeg overschreven. Hierdoor werkte het scannen-en herkennen van de inkoopfacturen (versie 5 methode) niet meer. Met de nieuwe versie 6 module SCAN EN HERKEN was geen probleem. 
 • Wanneer je de presentatie van de offerteregels wenst in te stellen, kon dit alleen voor regels waar een artikel aan gekoppeld is. Dat is nu ook mogelijk gemaakt voor tekstregels, subtotalen en overige regels. (#191055 – 6.6.3)
 • Pakbon; Wanneer een pakbon werd afgedrukt om deze bijvoorbeeld te versturen per e-mail, kreeg je de melding dat de parameter REPORTS nog niet was ingesteld. Dit was echter nog een melding van versie 5 en hebben we nu gelijk gemaakt aan de nieuwe smartfiles van  versie 6. (#191985)
 • Het is nu mogelijk om binnen het planbord personeel ook memo’s te kunnen toevoegen aan uitgenodigd personeel/freelancers.
  (#190776)
 • Wanneer je via het hoofdmenu naar de catalogi ging, opende het scherm Leveranciers waarna daarvan de catalogi konden worden geopend. Dit kan al via Leverancier. Daarom kunnen via deze menu-optie thans ook alle catalogi opgevraagd worden. (#191052) 

 • Wanneer je gebruik maakt van de cloudversie van RentBuddy Rent maar geen gebruik maakt van SmartFiles documenten in de cloud zal boven in het scherm dit icoontje voortaan worden getoond met een waarschuwing of met een slotje, wanneer de SmartFiles niet benaderbaar is of READ ONLY mode zoals in een testomgeving.

 • MyPonto ; bij het synchroniseren van een nieuwe bankrekening binnen MyPonto werd reeds gemeld wanneer de autorisatie binnenkort zou verlopen. Echter die melding kreeg je ook als hij al verlopen is. De melding hebben we nu aangepast dat deze ook daadwerkelijk al is verlopen.

 • Bij de eerste keer gebruik maken van MyPonto begrepen gebruikers niet dat men een startmutatie moest opgeven tot waar de boekhouding was bijgewerkt. Men liet nog te boeken mutaties staan waardoor er nooit geen aansluiting meer komt in de banksaldi uiteraard. Vanaf deze versie dien je de eerste mutatie op te geven die je nog helemaal niet hebt verwerkt. Alle eerdere mutaties zullen dan worden verwijderd. Losse mutaties die nog NIET zijn verwerkt dienen met de hand te worden bijgewerkt op basis van bijvoorbeeld je bankafschrift. Het moet dus duidelijk zijn als je start met MyPonto begin je vanaf een bepaald ogenblik en alle mutaties daarvoor vallen buiten deze methode.

 • Alle koppelingen vanuit RentBuddy gaan nu naar onze nieuwe website www.rentbuddy.eu en niet meer naar die van OakSoft.

RentBuddy Scanner App

Versie 2.0.8
In de app store komt binnenkort een nieuwe versie beschikbaar van de RentBuddy Scanner App voor jouw magazijn handscanner. Voor deze release dien je RentBuddy 6.5.4 te installeren om alle bugfixes ook door te voeren.
NIEUWE VERSIE
 • Bij het retourmelden van serienummers kreeg men soms de melding Inventarisnummer niet uitgeslagen. Wilt u doorgaan?
  Terwijl in RentBuddy te zien is dat dit serienummer weldegelijk is uitgeslagen. Hoe kan dit? Dat was de vraag voor onze helpdesk.

  Stel je hebt project A: hierop sla je serienummer 11223344 uit
  Stel je hebt project B: hierop sla je serienummer 11223344 OOK uit en negeert de melding (‘show must go on’ methode).

  Bij de RETOURBON scan je op project A retour: 11223344. In dit geval zoekt de handscanner naar het laatste project waarop het serienummer is uitgeslagen wat project B is en dus kreeg men deze melding op project A.

  Dit probleem deed zich met name voor bij tapeshows waarbij een serienummer op een avond voor 3 optredens werd gebruikt.

Oplossing: RentBuddy ScanApp accepteert retourmeldingen als op dat project het serienummer ook is uitgeslagen waardoor het serienummer dus op meerdere projecten retourgemeld kan worden. (#190241)

 • Verder hebben wij diverse zaken aangepast aan de stabiliteit en verbeteringen van de interface van de handscanner. Het betreft de tickets (#190151- 190241 – 190243 – 190064)
 • In deze versie is het weer mogelijk om ook de camera van je mobiele scanner of telefoon te gebruiken voor het scannen van QR codes. Na een laatste update van Android was dit op sommige mobiele apparaten niet meer mogelijk. Dit is nu aangepast.
 • Onder bepaalde omstandigheden in de pakbon werden sommige artikelen niet altijd afgestreept van de pakbon wanneer deze met de scanner werden gescand. Op een ander project werkte het voor het zelfde artikel en scan wel. Dit had te maken met de wijze hoe het project was opgebouwd. Meerdere tijdlijnen, meerdere taken, gecomprimeerd of ongecomprimeerd scannen. Ook dit is in deze update opgelost.
 • Wanneer extra materialen mee worden genomen die niet in het project zitten krijg je bij het scannen keurig de vraag Dit artikel is niet geboekt op deze pakbon. Wilt u het artikel als extra scannen?. Dit gaat helemaal goed. Een extra taak wordt aangemaakt met Extra materialen en alles wordt goed doorgevoerd. Echter wanneer je het INVENTARISNUMMER op verplicht had staan voor dit artikel werd het artikel keurig toegevoegd maar de eerste keer ZONDER inventarisnummer. Pas als je daarna nog een keer scant werd het inventarisnummer vastgelegd maar ook het aantal verhoogd. En dat was uiteraard niet correct. Dit is nu opgelost in deze versie.

Informatie aanvragen

Nog geen klant, maar wel informatie nodig?

Hulp en advies

Neem direct contact op met onze helpdesk

Rekenkamer

Vragen voor onze administratie?