Facturatie

Eenvoudig inzicht houden in de projecten welke klaar staan voor facturatie of dat er eventueel een deel of voorschot gefactureerd dient te worden.

Overzichtelijk factureren

Wij begrijpen dat er in het hoogseizoen weinig tot geen tijd is om de facturatie van alle projecten te controleren. Zijn ze juist gefactureerd of überhaupt al gefactureerd? In RentBuddy maken wij het voor jou inzichtelijk waarin eenvoudig te zien is of een project klaar staat voor facturatie of dat er eventueel een deel gefactureerd dient te worden.

Factuursaldo bijwerken

RentBuddy heeft een eigen financiële Module geïntegreerd in de applicatie. We spreken hier dan ook van een volledig ERP pakket!
Uiteraard kan het ook zo zijn dat je graag werkt met je eigen financiële pakket of gebruik maakt van RentBuddy Finance.
Voor deze klanten hebben wij ervoor gezorgd dat betalingen c.q. factuursaldi handmatig bijgehouden kunnen worden. Zo heb je toch nog het overzicht in RentBuddy en zal je niet steeds de status moeten navragen bij de administratie. Het spreekt voor zich dat met ons eigen financiële pakket dit een stuk sneller en efficienter is.

Voorschotten / Factuurschema

Het maken van voorschotfacturen behoort tot de standaard functionaliteiten van RentBuddy. Een voorschot kan zowel Inclusief als Exclusief BTW aangemaakt worden. Bijvoorbeeld als depotbedrag. Normaal is een voorschotfactuur een balanspost, immers jouw klant heeft nog wat van je tegoed en het is nog geen omzet. Toch zijn er klanten die een voorschot mee willen nemen in hun resultatenrekening. Ook dit wordt door RentBuddy ondersteund. Tijdens het maken van een eindfactuur, kunnen alle voorschotten automatisch geheel of gedeeltelijk worden verrekend.

Vooruitbetalingen

In samenwerking met de RentBuddy Financiële module, kan er ook geboekt worden op een speciale grootboekrekening. Ook vooruitbetalingen kunnen tijdens het factureren automatisch worden verrekend.

Factuur e-mailadres

Vaak hebben debiteuren een speciaal e-mailadres waarnaar je de facturen dient te sturen. Per debiteur kan je één of meerdere e-mailadressen vastleggen. Eist je klant een referentie, dan kan deze in het project worden vastgelegd.

Aanmaningen / Herinneringen

Het versturen van aanmaningen en herinneringen kan vanuit RentBuddy. Je kan precies aangeven wat de respijtdagen zijn zodat de klant niet op de eerste vervaldag al een aanmaning ontvangt. Met een paar klikjes van de muis heb je de  aanmaningen gegenereerd en kan je deze direct versturen naar je debiteur. Per debiteur kan je één of meerdere e-mailadressen vastleggen, waarnaar de aanmaningen en/of herinnering gestuurd moeten worden. Geen zin om dit zelf te regelen of bij te houden? Denk dan eens aan onze koppeling met Payt.

Crediteren

Het maken van een creditnota / creditfactuur is snel gebeurd.
Je selecteert de factuur en via “correcties” kan je direct een creditfactuur aanmaken. De twee facturen kunnen ook direct van elkaar afgeboekt worden, zodat de saldi mooi sluiten.
Een deel van je offerte/project crediteren is uiteraard ook mogelijk.
Ons facturatieprogramma weet exact welke aantallen en welke orderregels er gefactureerd zijn en zal daardoor altijd sluitend zijn. 

Een factuur opnieuw opmaken voor een andere debiteur? Ook dat is volledig ondersteund. Je crediteert de factuur voor debiteur A, wijzigt de debiteur naar B en maakt de factuur opnieuw op. Je kunt zo eenvoudig een factuur snel opmaken voor een andere klant.

Factureer je een project nogmaals? RentBuddy zal uitsluitend de gewijzigde of nieuwe regels factureren. Zo kunnen er in drukke tijden niet per ongeluk dubbele factureringen ontstaan.

Debiteur direct aanmaken

Wanneer je een project wil gaan factureren en er is nog geen debiteur aangemaakt van de opdrachtgever omdat deze voor de eerste keer bij jou huurt bijvoorbeeld, kan je direct bij het aanmaken van de factuur op één knop klikken om de debiteur alsnog aan te maken. Via debiteurbeheer kan je later nog de gegevens aanpassen en aanvullen.
In verband met snelheid kan er dus direct een factuur gestuurd worden naar nieuwe opdrachtgevers. 

Afwijkende debiteur

De opdrachtgever van een project is niet altijd diegene waar de factuur naar gestuurd dient te worden. Per project kan je van te voren aangeven wie de opdrachtgever is en wie de debiteur is voor desbetreffende factuur. 

Debiteur wijzigen

Ieder factuur heeft zijn eigen debiteur en daarmee is het mogelijk gemaakt dat je binnen hetzelfde project een factuur kan crediteren en kan afboeken, om vervolgens een nieuwe factuur te maken voor een andere debiteur. Het aanmaken van een geheel nieuwe project is hiervoor niet meer nodig.

Verzamelfactuur

Projecten kunnen aan elkaar gekoppeld worden d.m.v. Hoofd- en Sub-projecten. Vanuit het hoofdproject kan er dan direct een verzamelfactuur gemaakt worden, waarin de sub-projecten opgenomen worden. Uiteraard kunnen de sub-projecten ook apart (los) gefactureerd worden. 

Beheer jouw projecten sneller
dan voorheen

De meest complete ERP
oplossing voor de verhuurbranche

Backstage mobiele app

Zowel eigen medewerkers als freelancers voorzien van callsheets, feedback en reparatiemeldingen.

Service, repair- en onderhoud

Beheer jouw eigen materialen of service en/of reparaties aan materialen van derden, alsmede inzage in keuringsdagen.

Financiële administratie

Een volledig geïntegreerde Financiële Administratie of koppelingen met externe Financiele pakketten.

Offertes, verhuur en verkoop

Van offerte tot opdrachtbevestiging en van inhuur, inkoop tot verkoop- en installatieprojecten.

Personeel- en wagenplanning

Gedetailleerde tijdschema’s, uitnodigen van personeel en toewijzen van functies aan jouw projecten.

Uren- en onkostenregistratie

De personeelsmodule voorzien van de uren-, onkosten- en verlof- en overurenregistratie

Backstage mobiele app

Zowel eigen medewerkers als freelancers voorzien van callsheets, feedback en reparatiemeldingen.

Service, repair- en onderhoud

Beheer jouw eigen materialen of service en/of reparaties aan materialen van derden, alsmede inzage in keuringsdagen.

Financiële administratie

Een volledig geïntegreerde Financiële Administratie of koppelingen met externe Financiele pakketten.