Balieverhuur / Dryhire

Gereedschappen-, Partyverhuurders, vaak hebben ze te maken met dryhire klanten. Met de extra module Balie / Dryhire verhuur ligt de focus op het snel invoeren van een verhuuropdracht.

Balieverhuur

Met de extra module Balie / Dryhire verhuur ligt de focus op het snel invoeren van een verhuuropdracht. Het aannemen en retourneren van artikelen moet snel en goed gedaan worden aan de balie.
Daarnaast kunnen direct de betalingen geregeld worden door middel van het Kassasysteem. Alle boekingen die gedaan worden, komen terug in de RentBuddy Financiële module.  

Snelle interface

Met de extra module Balie / Dryhire verhuur ligt de focus op het snel invoeren van een verhuuropdracht. Wanneer er een klant aan de balie staat en er direct een reservering gemaakt dient te worden, wil je dat met zo weinig mogelijk handelingen doen. Daarom bevat de balieverhuur ook uitsluitend de functionaliteiten die men nodig heeft voor Dryhire.

Lange termijn / Periodieke facturatie

Speciaal voor de balieverhuurmodule hebben wij een nieuwe lange termijn facturatie beschikbaar gemaakt. In sommige branches, waarbij veel artikelen geleverd worden vanuit de balie, is een einddatum van de verhuur lastig in te schatten. Daarom  wordt er periodiek gefactureerd voor de lange termijn projecten. Hoe dat proces verloopt en ingesteld kan worden lees je verderop.

Kassa-afrekeningen

Aan de balie worden vaak ook direct de gehuurde artikelen afgerekend via de kassa. RentBuddy geeft jouw organisatie de mogelijkheid om de kassa-afhandelingen vast te leggen. Een onbeperkt aantal kassa’s kunnen worden aangemaakt.  Per transactie kan er vastgelegd worden of de klant contant betaald of middels pin betaalt. Of dat er sprake is van borg en of mogelijk de klant toch op rekening mag betalen.

Waarborgen

RentBuddy kan automatisch de ontvangen waarborgen berekenen. Maar ook of de klant wel borg hoeft te betalen. Denk daarbij aan je vaste klanten die op rekening gaan. In de balie/dryhire verhuur kunnen de waarborgen later afgerekend worden of eventueel verrekend worden met de eindfactuur. Maak je gebruik van de financiële module van RentBuddy dan worden waarborgsommen middels een betaalbatch automatisch naar de bank verstuurd na verrekening van jouw facturen.

Direct serienummers meegeven

Aangezien de balie/dryhire verhuur gemaakt is om sneller artikelen te kunnen verhuren, is het ook mogelijk gemaakt om direct een serienummer vast te leggen en mee te geven aan jouw klant.  

Snel retour brengen artikelen

Wanneer artikelen teruggebracht worden, wil je dit aan de balie ook zo snel en goed mogelijk regelen. Via een versneld retourscherm kan je met minimale handelingen alles of gedeeltelijk retourneren. Artikelen die niet teruggebracht zijn, zullen direct verlengd worden tot een datum die jij opgeeft. 

Kasboek / Pinnen (Z-afslag)

Bij een kassa hoort natuurlijk ook de journalisering naar het  Kasboek. Althans als je gebruik maakt van het financieel pakket van RentBuddy. De verantwoording van de Kassa wordt middels een Z-afslag dagelijks afgedrukt. Bij het boeken van de kasstaat worden de journaalposten automatisch naar het gekoppelde kasboek geboekt en zo verantwoord je tot op huurbonniveau alle bedragen naar de juiste grootboekrekeningen.

Verhuurbonnen

Het maken van een uitgebreide offerte is niet nodig tijdens het verhuren aan de balie. Met een druk op de knop kan er direct een verhuurbon worden aangemaakt. Ook kan direct de handtekening opgehaald worden en als je wilt kan de factuur direct meegegeven worden met de opdrachtgever.  

Tariefstructuur (dagprijzen, weekprijzen, volgdagen)

Artikelen worden vanuit de balie/dryhire verhuur vaak voor langere periodes verhuurd dan bij een reguliere verhuuropdracht waarbij de einddatum al vaak vooraf bekend is. Alle artikelen kunnen voorzien worden van dagprijzen, weekprijzen en wat de volgdagen doen met die prijs. Tijdens een uitgebreide demo kan er in detail aangegeven worden wat de mogelijkheden hiervan zijn per artikel. 

Beheer jouw projecten sneller
dan voorheen

De meest complete ERP
oplossing voor de verhuurbranche

RentBuddy CRM mag zich meten met gerenommeerde CRM applicaties en koppelingen naar Postcode en KvK.

Materiaalbeheer

Van losse verhuurartikelen, tot los- en vast samengestelde artikelen, combinaties en alternatieven.

Multi-warehouse

Van een enkele opslagruimte tot meerdere magazijnen met transfers en interne verplaatsingen van materiaal.

Offertes, verhuur en verkoop

Van offerte tot opdrachtbevestiging en van inhuur, inkoop tot verkoop- en installatieprojecten.

Personeel- en wagenplanning

Gedetailleerde tijdschema’s, uitnodigen van personeel en toewijzen van functies aan jouw projecten.

Uren- en onkostenregistratie

De personeelsmodule voorzien van de uren-, onkosten- en verlof- en overurenregistratie

Backstage mobiele app

Zowel eigen medewerkers als freelancers voorzien van callsheets, feedback en reparatiemeldingen.

Service, repair- en onderhoud

Beheer jouw eigen materialen of service en/of reparaties aan materialen van derden, alsmede inzage in keuringsdagen.

Financiële administratie

Een volledig geïntegreerde Financiële Administratie of koppelingen met externe Financiele pakketten.