translate

//NATION=12;ALPHA=0;LANG=19;LANGPERSO=0

CHAMP:129ae36300285603

MSG0:1=Druk op DEFINITIEF VERWIJDEREN om door te gaan. LET OP! Deze actie kan niet meer worden hersteld of teruggedraaid!

MSG0:1=§§

MSG0:1= AFBREKEN

MSG0:1=§

MSG0:1= DEFINTIEF VERWIJDEREN

MSG0:1=§

MSG0:1=

CHAMP:129ae403007cc5da

MSG0:1=

MSG0:1=§§

MSG0:1=

MSG0:1=§

MSG0:1=

MSG0:1=§

MSG0:1=

CHAMP:129ae2ef00108ff8

MSG0:1=

MSG0:1=§§

MSG0:1=

MSG0:1=§

MSG0:1=

CHAMP:117a72280130b2ff

MSG0:1= Voor hoeveel dagen wilt u de pakbonnen genereren ?

MSG0:1=§§

MSG0:1= Genereer

MSG0:1=§

MSG0:1= Annuleer

MSG0:1=§

MSG0:1=

CHAMP:135a24910262517d

MSG0:1=

MSG0:1=§§

MSG0:1=

MSG0:1=§

MSG0:1=

CHAMP:10746c502e208f62

MSG0:1= Wanneer komen de materialen beschikbaar

MSG0:1=§§

MSG0:1= Niet Eerder Retour

MSG0:1=§

MSG0:1=Eerder retour melden

MSG0:1=§

MSG0:1= Annuleer

MSG0:1=§

MSG0:1=

CHAMP:1dd4ddb631aa0cec

MSG0:1=

MSG0:1=§§

MSG0:1=

MSG0:1=§

MSG0:1=

INTCODE1:0=Error in Executable detected by WLanguage security mechanism. 

INTCODE1:0=Click ‘Copy’ to copy the error details and contact the application provider.

FIT:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\dms\win\INT_dms_smartfile.wdw

MSG0:0= De gekopieerde contractregels zullen op de eerste tijdlijn en de eerste taak van het contract geplaatst worden.

MSG1:0= De gekopieerde contractregels zullen op de eerste tijdlijn van het contract geplaatst worden.

MSG2:0= De gekopieerde contractregels zullen op de eerste taak van het contract geplaatst worden.

MSG3:0=Er is niets geselecteerd om te kopiëren

MSG4:0= TE BETALEN

MSG5:0= KLANT BETAALT …

MSG6:0= Subtotaal

MSG7:0= Kies uw bestanden

MSG8:0= Wilt u dit document verwijderen?

MSG9:0= Wenst u dit document in te stellen als favoriet?

MSG10:0= U dient één afbeelding te selecteren.

MSG11:0= Mijn menu gecreëerd

MSG12:0= Welkom bij Rentbuddy

MSG13:0= OK

MSG14:0= Een standaard “Mijn menu” is voor u gemaakt. 

MSG14:0=

MSG14:0= Mijn menu kunt u indelen zoals u wilt. Klik links op het gereedschappen-pictogram, en een extra paneel verschijnt aan de rechterkant. Het bevat knoppen waarmee  u items kunt toevoegen, wijzigen en verwijderen. 

MSG14:0=

MSG14:0=Mijn menu is strict persoonlijk, d.w.z. elke gebruiker heeft zijn/haar eigen Mijn menu.

MSG15:0=Wilt u een openbare link aanmaken?

MSG16:0=Verwijder de link

MSG17:0=Kopieer shared link

MSG18:0=Dit document is reeds gedeeld. %1%1Wilt u de volgende link verwijderen of wenst u deze link te kopiëren.%1%1%2

MSG19:0=De cache is opgeschoond.

CHAMP:INT_dms_smartfile.BROWS_documenten

TEXTE:5=Tabel

TEXTE:10170=Somme

TEXTE:10171=Moyenne

TEXTE:10172=Compteur

CHAMP:INT_dms_smartfile.BROWS_documenten.COL_werk_naam

TEXTE:35=Werknemer

CHAMP:INT_dms_smartfile.BROWS_documenten.COL_cdoc_name

TEXTE:35=Omschrijving

CHAMP:INT_dms_smartfile.BROWS_documenten.COL_cdoc_filename

TEXTE:35=Bestandsnaam

CHAMP:INT_dms_smartfile.BROWS_documenten.COL_cdoc_datetime

TEXTE:35=Datum

CHAMP:INT_dms_smartfile.BROWS_documenten.COL_type

TEXTE:35=Type

CHAMP:INT_dms_smartfile.BROWS_documenten.COL_cdoc_cryptedUuid

TEXTE:35=CryptedUUID

CHAMP:INT_dms_smartfile.BOX_cdoc

BULLE:4=Start uw scanner

CHAMP:INT_dms_smartfile.BTN_Wijzig_cdoc

BULLE:4=Wijzig document

CHAMP:INT_dms_smartfile.BTN_verwijder_cdoc

BULLE:4=Verwijder document

CHAMP:INT_dms_smartfile.BTN_Nieuw_cdoc

BULLE:4=Nieuwe document

CHAMP:INT_dms_smartfile.BTN_mail_cdoc

BULLE:4=E-Mail dit document

CHAMP:INT_dms_smartfile.BTN_open_cdoc

BULLE:4=Open document

CHAMP:INT_dms_smartfile.BTN_cdoc_shared

BULLE:4=Deel dit document ONBEVEILIGD

CHAMP:INT_dms_smartfile.BTN_default_cdoc

BULLE:4=Maak favoriet

CHAMP:INT_dms_smartfile.BTN_cdoc_info

BULLE:4=Detailinformatie

CHAMP:INT_dms_smartfile.BTN_DROPFILE

TEXTE:5=Sleep uw bestanden in deze ruimte 

TEXTE:5=of klik hier om te selecteren

CHAMP:INT_dms_smartfile.TXT_Emailheader

TEXTE:5=Stuur een E-mail

CHAMP:INT_dms_smartfile.EDIT_mail_subject

TEXTE:5=Onderwerp

CHAMP:INT_dms_smartfile.EDIT_mail_recipients

TEXTE:5=Aan

CHAMP:INT_dms_smartfile.BTN_email_send

TEXTE:5=Verstuur mail

CHAMP:INT_dms_smartfile.BTN_change_bg_close

BULLE:4=Sluiten

CHAMP:INT_dms_smartfile.TXT_email_attachments

TEXTE:5=8

CHAMP:INT_dms_smartfile.BTN_cleanUp

BULLE:4=Verwijder document

CHAMP:INT_dms_smartfile.BTN_doc_scan

BULLE:4=Scan een document

FIT:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\kit\win\INT_kit_HorizontalStrip.wdw

CHAMP:INT_kit_HorizontalStrip.BTN_kit_HorizontalStrip_Caption

TEXTE:5=Lange MenuOptie

FIT:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\kit\win\INT_kit_VerticalStrip.wdw

CHAMP:INT_kit_VerticalStrip.BTN_kit_VerticalStrip_Caption

TEXTE:5=MenuOptie

CHAMP:INT_kit_VerticalStrip.TXT_kit_VerticalStrip_Header

TEXTE:5=HEADER

FIT:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\vhp\win\INT_vhp_ContbalieRows.wdw

MSG0:0=Aantal 

MSG1:0=Tekort

MSG2:0=Planperiode 

MSG3:0=Huurperiode 

MSG4:0=Er is geen servicebon bekend

MSG5:0=Transfer vanuit 

MSG6:0=Transfer naar 

CHAMP:INT_vhp_ContbalieRows.BTN_open_arti_details

BULLE:4=Artikelgegevens

CHAMP:INT_vhp_ContbalieRows.BTN_trfs_details

BULLE:4=Tariefstructuur

CHAMP:INT_vhp_ContbalieRows.BTN_artp_details

BULLE:4=Prijs

CHAMP:INT_vhp_ContbalieRows.BTN_recal_price

BULLE:4=Herbereken Prijs

CHAMP:INT_vhp_ContbalieRows.Static1

TEXTE:5=Static

CHAMP:INT_vhp_ContbalieRows.Static2

TEXTE:5=Static

CHAMP:INT_vhp_ContbalieRows.Static3

TEXTE:5=Static

CHAMP:INT_vhp_ContbalieRows.TXT_core_start_caption

TEXTE:5=Start huur

CHAMP:INT_vhp_ContbalieRows.TXT_core_end_caption

TEXTE:5=Einde huur

CHAMP:INT_vhp_ContbalieRows.TXT_core_huurdagen

TEXTE:5=Gebruiksdagen

CHAMP:INT_vhp_ContbalieRows.TXT_core_huurvrijedagen

TEXTE:5=Huurvrije dagen

FIT:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\vhp\win\INT_vhp_ContCopyOptions.wdw

MSG0:0=De gekopieerde contractregels zullen op de eerste tijdlijn en de eerste taak van het contract geplaatst worden.

MSG1:0=De gekopieerde contractregels zullen op de eerste tijdlijn van het contract geplaatst worden.

MSG2:0=De gekopieerde contractregels zullen op de eerste taak van het contract geplaatst worden.

MSG3:0=Er is niets geselecteerd om te kopiëren

CHAMP:INT_vhp_ContCopyOptions.CHK_gereed_cont_rapen:0

TEXTE:5=Gereed voor rapen

CHAMP:INT_vhp_ContCopyOptions.CHK_csrt:0

TEXTE:5=Projectsoort

CHAMP:INT_vhp_ContCopyOptions.CHK_huurdagen:0

TEXTE:5=Huurdagen

CHAMP:INT_vhp_ContCopyOptions.CHK_factor:0

TEXTE:5=Factoren

CHAMP:INT_vhp_ContCopyOptions.CHK_prijzen:0

TEXTE:5=Prijzen

CHAMP:INT_vhp_ContCopyOptions.CHK_btco:0

TEXTE:5=Betalingsconditie project

CHAMP:INT_vhp_ContCopyOptions.CHK_core0:0

TEXTE:5=Regels met aantal 0 (nul)

CHAMP:INT_vhp_ContCopyOptions.CHK_klpa:0

TEXTE:5=Kortingsafspraak

CHAMP:INT_vhp_ContCopyOptions.CHK_core:0

TEXTE:5=Regels

CHAMP:INT_vhp_ContCopyOptions.CHK_krt_tslg:0

TEXTE:5=Toeslagen en kortingen

CHAMP:INT_vhp_ContCopyOptions.CHK_cotx:0

TEXTE:5=Teksten

CHAMP:INT_vhp_ContCopyOptions.CHK_prijsafspraak:0

TEXTE:5=Project prijsafspraak

CHAMP:INT_vhp_ContCopyOptions.CHK_ctsk:0

TEXTE:5=Taken

CHAMP:INT_vhp_ContCopyOptions.CHK_trsp:0

TEXTE:5=Transportbehoefte

CHAMP:INT_vhp_ContCopyOptions.CHK_ctyd:0

TEXTE:5=Tijdlijnen

CHAMP:INT_vhp_ContCopyOptions.CHK_ctsc:0

TEXTE:5=Personeelsbehoefte

CHAMP:INT_vhp_ContCopyOptions.TXT_opmerkingen

TEXTE:5=Opmerkingen

CHAMP:INT_vhp_ContCopyOptions.CHK_hoofdproject_INT:0

TEXTE:5=Hoofdproject

CHAMP:INT_vhp_ContCopyOptions.CHK_lgst:0

TEXTE:5=Projectstatus

CHAMP:INT_vhp_ContCopyOptions.CHK_ctyd_ctsk_naam_overnemen:0

TEXTE:5=Tijdlijn- en taaknamen

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_actg

TITRE:35=Activagroepen |%1

CHAMP:BROWS_actg

TEXTE:5=Table

TEXTE:10170=Somme

TEXTE:10171=Moyenne

TEXTE:10172=Compteur

CHAMP:BROWS_actg.COL_actg_id

TEXTE:35=COL_actg_id

CHAMP:BROWS_actg.COL_actg_code

TEXTE:35=Code

CHAMP:BROWS_actg.COL_actg_omschr

TEXTE:35=Omschrijving

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_actgUpd.wdw

TITRE:35=Activumgroep

CHAMP:tab_details

TEXTE:5=&Tab

TEXTE:280=New tab

CHAMP:tab_details:0

TEXTE:5=Algemeen

CHAMP:tab_details.EDIT_actg_code

TEXTE:5=Code

CHAMP:tab_details.EDIT_actg_omschr

TEXTE:5=Omschrijving

CHAMP:EDIT_actg_info

TEXTE:5=Notities

CHAMP:MENU_PopupMenu1.OPT_Option1

TEXTE:5=OPT_Option1

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_actgZoek

TITRE:35=Zoek een activagroep

CHAMP:BROWS_actg

TEXTE:10170=Somme

TEXTE:10171=Moyenne

TEXTE:10172=Compteur

CHAMP:BROWS_actg.COL_actg_id

TEXTE:35=COL_actg_id

CHAMP:BROWS_actg.COL_actg_code

TEXTE:35=Code

CHAMP:BROWS_actg.COL_actg_omschr

TEXTE:35=Omschrijving

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_actvZoek

TITRE:35=Zoek een activum

CHAMP:BROWS_actv

TEXTE:10170=Somme

TEXTE:10171=Moyenne

TEXTE:10172=Compteur

CHAMP:BROWS_actv.COL_actv_id

TEXTE:35=COL_actv_id

CHAMP:BROWS_actv.COL_actv_code

TEXTE:35=Code

CHAMP:BROWS_actv.COL_actv_omschr

TEXTE:35=Omschrijving

CHAMP:BROWS_actv.COL_arsn_serienummer

TEXTE:35=Serienummer

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_auditfile.wdw

MSG0:0=Kies een folder

MSG1:0=Kies de locatie waarin de export moet worden aangemaakt

MSG2:0=Auditfiles financieel

MSG3:0=Alle bestanden

MSG4:0=Kan bestand niet opslaan

MSG5:0=Bestand bestaat al. Vervangen?

MSG6:0=Fout bij uitvoeren van query

TITRE:35=Auditfile financieel 3.2

CHAMP:EDIT_bkjr_code

TEXTE:5=Boekjaar

CHAMP:EDIT_admi_code

TEXTE:5=Administratie

CHAMP:EDIT_file

TEXTE:5=Bestand

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_BAPIsend.wdw

MSG0:0=Fout bij aanmaken %1

MSG24:0=Aanmaken %1

MSG25:0=Aantal %1 : 

MSG26:0=Er zijn geen debiteuren aangemaakt

MSG27:0=Aantal nieuwe debiteuren : %1

MSG28:0=Er kunnen geen %1 worden aangemaakt.

MSG29:0=Wenst u de aangifte voor ‘%1’ nu definitief te verzenden?

MSG30:0=Uw aangifte voor ‘%1”is reeds verzonden en kan derhalve alleen opnieuw worden ingediend. Is dit uw bedoeling?

MSG31:0=LET OP! U heeft de parameters van de BTW koppeling nog niet ingesteld in Rentbuddy. Kies voor Instellingen in het BTW aangifte menu.

MSG32:0=U heeft op dit moment geen credits meer voor het doen van digitale aangifte. Neem contact op met de helpdesk.

MSG33:0=Er is een fout opgetreden tijdens de digitale verzending. Zie voor details van deze foutmelding het statusscherm.

MSG34:0=Aangifte : 

MSG35:0=10 – Aanvraag gelukt

MSG36:0=Verzending van uw aangifte is gelukt. Uw unieke Aangifte ID is : 

MSG37:0=Aangifte ID : 

MSG38:0=Verzending gelukt.

MSG39:0=U heeft geen credits meer om aangifte te doen. Neem contact op met de helpdesk

MSG40:0=Gestart aangifte via BRL door : %1 op %2 om %3

MSG41:0=Resterende credits: %1

MSG42:0=Wenst u de tellijst te importeren

MSG43:0=Bijwerken van tellijst mislukt op regel %1

MSG44:0=De tellijst is geïmporteerd

MSG45:0=De status is niet gewijzigd.

MSG46:0=Deze aangifte is reeds ontvangen bij de belastingdienst. Wijzigingen is niet meer mogelijk.

MSG47:0=Verzenden

MSG48:0=Geen te verzenden aangifte gevonden

MSG49:0=Versturen van de aangifte bericht

MSG50:0=BEVESTIGD BELASTINGDIENST

TITRE:35=Aangifte ondertekenen en verzenden | %1 %2

CHAMP:TAB_send

TEXTE:5=&Tab

TEXTE:280=New tab

CHAMP:TAB_send:0

TEXTE:5=Instellingen

CHAMP:TAB_send.TXT_info

TEXTE:5=Vul hieronder uw eigen naam en telefoonnummer in. Ter ondertekening zijn deze gegevens sinds 1 januari 2014 verplicht bij uw aangifte. U moet hier uw eigen gegevens invullen en niet die van uw bedrijf.

CHAMP:TAB_send.EDIT_ebtw_BAPI_name

TEXTE:5=Uw naam

TEXTE:153=Voorletters + tussenvoegsel + achternaam (bv P.A. van der Velden)

CHAMP:TAB_send.EDIT_ebtw_BAPI_phone

TEXTE:5=Telefoonnummer

CHAMP:TAB_send.TXT_naam

TEXTE:5=Ondertekenen aangifte

CHAMP:TAB_send.EDIT_ebtw_BAPI_BECONnr

TEXTE:5=BECON nummer

CHAMP:TAB_send.EDIT_ebtw_BAPI_BECONphone

TEXTE:5=Telefoonnummer

CHAMP:TAB_send.TXT_Becon

TEXTE:5=Ondertekenen aangifte door belastingconsulent

CHAMP:TAB_send.EDIT_ebtw_BAPI_BECONname

TEXTE:5=BECON naam

TEXTE:153=Voorletters + tussenvoegsel + achternaam (bv P.A. van der Velden)

CHAMP:TAB_send.TXT_Info_Match

TEXTE:5=Door op Verstuur aangifte te drukken, wordt uw aangifte verstuurd naar het Rentbuddy Webportaal. Daarna wordt uw aangifte ingediend bij de belastingdienst. Na enige tijd ontvangt u van Rentbuddy de status terug van de aangifte. U blijft zelf verantwoordelijk om op tijd aangifte te doen en om te controleren of uw aangifte correct is verstuurd.  Check hiervoor uw digitale omgeving van de belastingdienst en controleer de ontvangst E-mail van de belastingdienst. Ook wanneer in Rentbuddy staat BEVESTIGD BELASTINGDIENST dient u dit alsnog te controleren.

CHAMP:TAB_send.TXT_identifier

BULLE:4=Uw unieke ID van deze aangifte wordt hier getoond

TEXTE:5=Unieke ID van de aangifte

CHAMP:TAB_send.TXT_status

BULLE:4=Uw unieke ID van deze aangifte wordt hier getoond

TEXTE:5=Status

CHAMP:TAB_send.RADIO_wieaangifte:0

TEXTE:5=Aangifte door ons zelf

CHAMP:TAB_send.RADIO_wieaangifte:1

TEXTE:5=Aangifte door onze belastingconsulent

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_BkjrCons.wdw

TITRE:35=Consistentie Boekjaar |%1 – %2

CHAMP:CHK_saldibalans:0

TEXTE:5=Controleer alle verwerkte debet/creditmutaties (SALDIBALANS)

CHAMP:EDIT_Debet

TEXTE:5=Debet

CHAMP:EDIT_Credit

TEXTE:5=Credit

CHAMP:CHK_stuknummer:0

TEXTE:5=Controleer op niet sluitende stuknummers

CHAMP:CHK_setup:0

TEXTE:5=Data-setup integriteit

CHAMP:TAB

TEXTE:5=&Tab

TEXTE:280=New tab

CHAMP:TAB:0

TEXTE:5=Saldi van verwerkte stuknummers

CHAMP:TAB.BROWS_Bkjr

TEXTE:5=Table

TEXTE:10170=Somme

TEXTE:10171=Moyenne

TEXTE:10172=Compteur

CHAMP:TAB.BROWS_Bkjr.COL_dbre_datum

TEXTE:35=Datum

CHAMP:TAB.BROWS_Bkjr.COL_dbre_stuknr

TEXTE:35=Stuknr.

CHAMP:TAB.BROWS_Bkjr.COL_dagb_code

TEXTE:35=Dagboek

CHAMP:TAB.BROWS_Bkjr.COL_debet

TEXTE:35=Debet

CHAMP:TAB.BROWS_Bkjr.COL_credit

TEXTE:35=Credit

CHAMP:TAB.BROWS_Bkjr.COL_verschil

TEXTE:35=Verschil

CHAMP:TAB:1

TEXTE:5=Data-Setup integriteit

CHAMP:TAB.BROWS_DataInt

TEXTE:10170=Somme

TEXTE:10171=Moyenne

TEXTE:10172=Compteur

CHAMP:TAB.BROWS_DataInt.COL_reks_reks_code

TEXTE:35=Grootboek

CHAMP:TAB.BROWS_DataInt.COL_reks_reks_omschr

TEXTE:35=Omschrijving

CHAMP:TAB.BROWS_DataInt.COL_rety_rety_return

TEXTE:35=Type

CHAMP:TAB.BROWS_DataInt.COL_verd_verd_code

TEXTE:35=Verdichting

CHAMP:TAB.BROWS_DataInt.COL_retyV_rety_return

TEXTE:35=Type

CHAMP:TAB.TXT_Info

TEXTE:5=Als er een verschil zit in het resultaat tussen BALANS – RESULTATENREKENING heeft dat vaak te maken dat een grootboekrekening van type BALANS in een verdichting van V&W zit. Hieronder controleren we die integriteit. Er zouden dus geen grootboekrekeningen verkeerd gekoppeld mogen zijn.

CHAMP:EDIT_saldo

TEXTE:5=Saldo

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_CockpitAdm.wdw

MSG0:0=Methode : Handmatige saldoverwerking

MSG1:0=Methode : Rentbuddy Finance

MSG2:0=Parameter [MANUAL_SUB] dient u aan te zetten!

MSG3:0=Wenst u alle geselecteerde facturen nu af te drukken als PDF?

MSG4:0=Wenst u voor het afdrukken de PDF bestanden samen te voegen tot één document?

MSG5:0=LET OP! PDF document [%1] niet (meer) aanwezig.

MSG6:0=Kan van deze factuur de PDF niet vinden.

MSG7:0=Factuur

MSG8:0=De factuur kan niet (meer) worden gevonden.

MSG9:0=Er is geen project gekoppeld aan deze factuur.

MSG10:0=Wenst u de tellijst te importeren

MSG11:0=Bijwerken van de factuur mislukt

MSG12:0=De tellijst is geïmporteerd

MSG13:0=Afboeken is niet toegestaan op dit tabblad

MSG14:0=Factuur volledig afboeken als betaald?

MSG15:0=LET OP! Module Rentbuddy Finance aanwezig

MSG16:0=Dit project is nog niet gereedgemeld voor picken

MSG17:0=Dit is geen projectregel.

MSG18:0=Wijzigen van de debiteur is niet gelukt.

MSG19:0=U moet of mag slechts één factuur selecteren om te wijzigen.

MSG20:0=Het is niet gelukt de faktuur [%1] te hernoemen naar [%2]. Probeert u het handmatig.

MSG21:0=Wenst u nu van de geselecteerde facturen een PDF bestand te maken voor het archief?

MSG22:0=U heeft geen layout geselecteerd

MSG23:0=LET OP! De PDF staat mogelijk nog op naam van de oude debiteur. De oude PDF blijft bestaan maar wordt genoemd naar [%1].  Wilt u een nieuwe PDF aanmaken?

MSG24:0=U heeft dezelfde debiteur gekozen. Wijzigen afgebroken.

MSG25:0=Cloud document wordt opgehaald.

MSG26:0=Factuur is reeds aanwezig

MSG27:0=Factuur volledig afboeken als betaald?

MSG28:0=Facturen volledig afboeken als betaald?

MSG29:0=Wijzigen van de debiteur is alleen toegestaan op bestaande facturen.

MSG30:0=U dient hiervoor slechts één regel te selecteren.

MSG32:0=dagen

MSG33:0=dag

MSG34:0=uren

MSG35:0=uur

MSG36:0=minuten

MSG37:0=::: nieuw :::

MSG38:0=PLANNING GEACCEPTEERD

MSG39:0=PLANNING GEWEIGERD

MSG40:0=Verjaardagen

MSG41:0=De jarigen van vandaag zijn:

MSG42:0=%1 jaar

MSG43:0=Jarigen

MSG44:0=Parameter [SEPA_SUSPENSE] voor betalingen onderweg is nog niet vastgelegd.

MSG45:0=Dit is de eerste keer dat u deze bankrekening koppelt.

TITRE:35=Rentbuddy Vandaag | Boekjaar :  %1

CHAMP:BTN_bank

TEXTE:5=Bank / Kas

TEXTE:5=%1%2

CHAMP:BTN_result

TEXTE:5=Resultaat

TEXTE:5=%1 %2

CHAMP:BTN_inkoop

TEXTE:5=Te betalen facturen

TEXTE:5= %1 %2

CHAMP:BTN_verkoop

TEXTE:5=Openstaande posten

TEXTE:5=%1 %2

CHAMP:BTN_dubieus

TEXTE:5=Dubieus: %1

CHAMP:TXT_FIN

TEXTE:5=Financiële Informatie van de verwerkte mutaties

CHAMP:TXT_AGENDA

TEXTE:5=Mijn Agenda 

CHAMP:MIJN_AGENDA

TEXTE:206=DDD DD

CHAMP:BTN_PreviousPeriod

TEXTE:5=<

CHAMP:BTN_NextPeriod

TEXTE:5=>

CHAMP:STC_Week

TEXTE:5=Week : X

CHAMP:BTN_PROJECTS_OUT

BULLE:4=Te leveren materialen

TEXTE:5=0

CHAMP:BTN_PROJECTS_IN

BULLE:4=Ophalen materialen

TEXTE:5=0

CHAMP:TXT_ITEMS_IN_OUT

TEXTE:5=Leveren/Ophalen

CHAMP:TXT_DELIVER

TEXTE:5=Materialen In- Uit

CHAMP:TXT_ITEMS_IN_OUT1

TEXTE:5=Losse Verhuur

CHAMP:TXT_DRY_HIRE

TEXTE:5=Materialen In- Uit

CHAMP:BTN_DRYHIRE_OUT

BULLE:4=Losse verhuur op te halen

TEXTE:5=0

CHAMP:BTN_DRYHIRE_IN

BULLE:4=Losse verhuur retour

TEXTE:5=0

CHAMP:TXT_TOO_LATE

TEXTE:5=Te laat retour

CHAMP:TXT_TOO_LATE1

TEXTE:5=Projecten te laat

CHAMP:BTN_ITEMS_TOOLATE

BULLE:4=Projecten te laat retour

TEXTE:5=0

CHAMP:BROWSE_cont

TEXTE:5=Table

TEXTE:10170=Totaal

TEXTE:10171=Moyenne

TEXTE:10172=Compteur

CHAMP:BROWSE_cont.COL_cont_id

TEXTE:35=cont_id

CHAMP:BROWSE_cont.COL_cont_nummer

TEXTE:35=Project

CHAMP:BROWSE_cont.COL_cont_naam

TEXTE:35=Naam

CHAMP:BROWSE_cont.COL_amount

TEXTE:35=Te factureren

CHAMP:BROWSE_cont.COL_sButton

TEXTE:35=BUTTON

CHAMP:TXT_SUBHIRE

TEXTE:5=Inhuurorders

CHAMP:TXT_SUBHIRE1

TEXTE:5=Materialen In- Uit

CHAMP:BTN_SUBHIRE_OUT

BULLE:4=Inhuurmaterialen te retourneren

TEXTE:5=0

CHAMP:BTN_SUBHIRE_IN

BULLE:4=Inhuurmaterialen te ontvangen

TEXTE:5=0

CHAMP:TXT_TO_INVOICE

TEXTE:5=Te factureren

CHAMP:TXT_TOO_LATE3

TEXTE:5=Projecten

CHAMP:BTN_TO_INVOICE

BULLE:4=Projecten te factureren

TEXTE:5=0

CHAMP:BROWSE_wavb

TEXTE:5=Table

TEXTE:10170=Totaal

TEXTE:10171=Moyenne

TEXTE:10172=Compteur

CHAMP:BROWSE_wavb.COL_wavb_id

TEXTE:35=wavb_id

CHAMP:BROWSE_wavb.COL_naam

TEXTE:35=Naam

CHAMP:BROWSE_wavb.COL_cont_cont_nummer

TEXTE:35=Project

CHAMP:BROWSE_wavb.COL_cont_cont_naam

TEXTE:35=Projectnaam

CHAMP:BROWSE_wavb.COL_wavb_datetime_in

TEXTE:35=IN

CHAMP:BROWSE_wavb.COL_wavb_datetime_out

TEXTE:35=UIT

CHAMP:TXT_CLOCK

TEXTE:5=In- en Uitklokken

CHAMP:TXT_IN_OUJT

TEXTE:5=Projecten

CHAMP:BROWSE_pepl

TEXTE:5=Table

TEXTE:10170=Totaal

TEXTE:10171=Moyenne

TEXTE:10172=Compteur

CHAMP:BROWSE_pepl.COL_pepl_id

TEXTE:35=pepl_id

CHAMP:BROWSE_pepl.COL_pepl_naam

TEXTE:35=Naam medewerker

CHAMP:BROWSE_pepl.pepl_datum

TEXTE:35=Datum

CHAMP:BROWSE_pepl.COL_contpepl_cont_nummer

TEXTE:35=Project

CHAMP:BROWSE_pepl.COL_contpepl_cont_naam

TEXTE:35=Projectnaam

CHAMP:BROWSE_pepl.COL_geaccepteerd

TEXTE:35=A//Geaccepteerd

CHAMP:BROWSE_pepl.COL_geweigerd

TEXTE:35=W//Geweigerd

CHAMP:TXT_PEPL

TEXTE:5=Goed te keuren uitnodigingen

CHAMP:TXT_MYPONTO

TEXTE:5=Laatste bankmutaties Online

CHAMP:BTN_MYPONTO

TEXTE:5=Actualiseren

CHAMP:BROWS_MYPONTO

TEXTE:10170=Somme

TEXTE:10171=Moyenne

TEXTE:10172=Compteur

CHAMP:BROWS_MYPONTO.COL_rctr_rctr_id

TEXTE:35=rctr_rctr_id

CHAMP:BROWS_MYPONTO.COL_rctr_rctr_naam

TEXTE:35=Naam

CHAMP:BROWS_MYPONTO.COL_rctr_rctr_omschr

TEXTE:35=Omschrijving

CHAMP:BROWS_MYPONTO.COL_rctr_rctr_bedrag

TEXTE:35=Bedrag

CHAMP:BTN_VAT

TEXTE:5=Belastingen : %1

CHAMP:BTN_revenue

TEXTE:5=OMZET: %1

CHAMP:TXT_kwart1

TEXTE:5=€ 345.765

CHAMP:TXT_kwart2

TEXTE:5=€ 123.456

CHAMP:TXT_kwart3

TEXTE:5=€ 123.456

CHAMP:TXT_kwart4

TEXTE:5=€ 123.456

CHAMP:TXT_1kw

TEXTE:5=1e kw

CHAMP:TXT_2kw

TEXTE:5=2e kw

CHAMP:TXT_3kw

TEXTE:5=3e kw

CHAMP:TXT_4kw

TEXTE:5=4e kw

CHAMP:MENU_Agenda.Ga_naar_Vandaag

TEXTE:5=Ga naar Vandaag

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_cofsUpd.wdw

MSG9:0=Het bedrag is te groot

TITRE:35=Factureerschema

CHAMP:tab_details

TEXTE:5=&Tab

TEXTE:280=New tab

CHAMP:tab_details:0

TEXTE:5=Algemeen

CHAMP:tab_details.EDIT_cofs_perc

TEXTE:5=Percentage %

CHAMP:tab_details.EDIT_cofs_bedrag

TEXTE:5=Bedrag

CHAMP:tab_details.EDIT_reka_code

TEXTE:5=Voorschotrekening

CHAMP:tab_details.EDIT_cont_totaal_excl_btw

TEXTE:5=Totaal orderbedrag

CHAMP:tab_details.TXT_Factuurtekst

TEXTE:5=Factuurtekst

CHAMP:tab_details.EDIT_cotx_reference

TEXTE:5=Factuurtekst

CHAMP:tab_details.EDIT_cofs_datum

TEXTE:5=Datum

CHAMP:tab_details.EDIT_cofs_datum:

TEXTE:10295=MMMM AAAA

TEXTE:10297=today

CHAMP:tab_details.EDIT_cofs_vvd

TEXTE:5=Vervaldatum

CHAMP:tab_details.EDIT_cofs_vvd:

TEXTE:10295=MMMM AAAA

TEXTE:10297=today

CHAMP:tab_details.EDIT_cofs_seq

TEXTE:5=Termijn#

CHAMP:tab_details.EDIT_debt_code

TEXTE:5=Debiteur

CHAMP:tab_details.EDIT_reeds_eerder

TEXTE:5=Eerdere termijnen

CHAMP:tab_details.EDIT_cofs_tekst

TEXTE:5=Voorschottekst

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_crbkZoek.wdw

MSG0:0= van: 

MSG1:0=Crediteuren

TITRE:35=Zoek boekingen voor %1

CHAMP:BROWS_CRBK

TEXTE:10170=Somme

TEXTE:10171=Moyenne

TEXTE:10172=Compteur

CHAMP:BROWS_CRBK.COL_reka_id

TEXTE:35=KvK inschrijfnr

CHAMP:BROWS_CRBK.COL_reka_code

TEXTE:35=Rekening

CHAMP:BROWS_CRBK.COL_reka_omschr

TEXTE:35=Grootboekrekening

CHAMP:BROWS_CRBK.COL_crbk_omschr

TEXTE:35=Omschrijving

CHAMP:BROWS_CRBK.COL_crbk_perc

TEXTE:35=Perc.

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_credBtw.wdw

MSG0:0=Dit BTW-tarief is gekoppeld aan een aangifterubriek met definitie %1 i.p.v. %2

MSG1:0=Dit BTW-tarief is gekoppeld aan rubriek %1. Klik %2.

MSG2:0=Afdragen

MSG3:0=Terugvorderen

MSG4:0=Kies een BTW-tarief dat gekoppeld is aan een aangifterubriek met definitie %1 of %2

MSG5:0=Binnen EU

MSG6:0=Buiten EU

TITRE:35=BTW-tarief|%1

CHAMP:TXT_help_import

TEXTE:5=Bij het boeken van een factuur van een buitenlandse crediteur, dient men in Nederland aan te geven of er sprake is van import binnen of buiten de EU: rubriek 4A of 4B. De BTW-heffing kan in de meeste gevallen bij rubiek 5B (voordruk) weer worden teruggevorderd. U kunt voor deze crediteur instellen welke BTW codes gebruikt worden als Rentbuddy deze boekingen automatisch voor u maakt. Vult u niets in, dan zal de BTW code van de grootboekrekening worden gebruikt. Is deze ook niet aanwezig, dan wordt geen BTW geboekt.

CHAMP:EDIT_btwp_btwp_code

TEXTE:5=BTW tarief

CHAMP:TXT_btwp

TEXTE:5=Voordruk (rubriek %1)

CHAMP:TXT_btwp_buitenland

TEXTE:5=Afdracht buitenland (rubriek %1)

CHAMP:EDIT_btwp4ab_btwp_code

TEXTE:5=BTW tarief

CHAMP:RADIO_buitenland:0

TEXTE:5=Deze crediteur bevindt zich in %1

CHAMP:RADIO_buitenland:1

TEXTE:5=Deze crediteur bevindt zich in het buitenland

CHAMP:TXT_help_btwp_code

TEXTE:5=De BTW-tarieven die u hieronder invult dienen aanwezig te zijn in elk afzonderlijk boekjaar.

CHAMP:RADIO_cred_btw_plichtig:0

TEXTE:5=Deze crediteur stuurt factureren met BTW

CHAMP:RADIO_cred_btw_plichtig:1

TEXTE:5=Deze crediteur stuurt factureren zonder BTW

CHAMP:MENU_PopupMenu1.OPT_Option1

TEXTE:5=OPT_Option1

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_debr.wdw

MSG0:0=Overzicht IBAN nummer

MSG1:0=Fout bij aanmaken debiteur

MSG2:0=Fout bij het doorvoeren van het IBAN nummer

MSG3:0=Debiteur

MSG4:0=Debiteur

MSG5:0=Crediteur

MSG6:0=afwijkend

MSG7:0=Administratie

MSG8:0=U kunt alleen een afwijkende debiteur verwijderen

TITRE:35=Debiteuren / crediteuren|Relatie: %1

CHAMP:TREE_debtcred

TEXTE:10170=Totaal

TEXTE:10171=Gemiddeld

TEXTE:10172=Aantal

CHAMP:TREE_debtcred.COL_type

TEXTE:35=Type

CHAMP:TREE_debtcred.COL_type_desc

TEXTE:35=Type

CHAMP:TREE_debtcred.COL_code

TEXTE:35=Code

CHAMP:TREE_debtcred.COL_rltsnaam

TEXTE:35=Naam

CHAMP:TREE_debtcred.COL_totaal

TEXTE:35=Totaal

CHAMP:TREE_debtcred.COL_saldo

TEXTE:35=Openstaand saldo

CHAMP:TREE_debtcred.COL_ibannr

TEXTE:35=IBAN nr

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_debrUpd.wdw

MSG0:0=De datum ingevuld worden

MSG1:0=De tijd moet compleet ingevuld worden

MSG2:0=De omschrijving moet ingevuld worden

MSG3:0=Deze debiteur is standaard

TITRE:35=Afwijkende debiteur|Relatie:  %1

CHAMP:EDIT_rlts_zoeknm

TEXTE:5=Relatie

CHAMP:EDIT_debt_code

TEXTE:5=Debiteur

CHAMP:EDIT_admi_code

TEXTE:5=Administratie

CHAMP:MENU_PopupMenu1.OPT_Option1

TEXTE:5=OPT_Option1

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_debrZoek.wdw

TITRE:35=Zoek een debiteur | Relatie : %1

CHAMP:BROWS_Zoek

TEXTE:5=Table

TEXTE:10170=Somme

TEXTE:10171=Moyenne

TEXTE:10172=Compteur

CHAMP:BROWS_Zoek.COL_debt_id

TEXTE:35=debt_id

CHAMP:BROWS_Zoek.COL_debt_code

TEXTE:35=Code

CHAMP:BROWS_Zoek.COL_rlts_rlts_officieel

TEXTE:35=Naam

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_debtBtw.wdw

TITRE:35=BTW tarief|%1

CHAMP:TXT_help_btwp_code

TEXTE:5=De BTW code die u hier invult dient aanwezig te zijn in elk afzonderlijk boekjaar.

CHAMP:TXT_label

TEXTE:5=Standaard

CHAMP:EDIT_btwp_code

TEXTE:5=BTW tarief

CHAMP:MENU_PopupMenu1.OPT_Option1

TEXTE:5=OPT_Option1

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_DebtOmzet.wdw

MSG0:0=U dient een project of een leverancier te selecteren

MSG1:0=Debiteurenomzet

MSG2:0=Pagina : &P

MSG3:0=Datum : 

MSG4:0=Verwachte omzet

MSG5:0=Boekjaar : 

MSG6:0=Export debiteurenomzet

MSG7:0=Exporteren

MSG8:0=Projecten zonder opdrachtbevestiging

MSG9:0=Projecten met opdrachtbevestiging

MSG10:0=Totaal

MSG11:0=Totaal lopende orders

MSG12:0=Totaal

MSG13:0=Totaal

MSG14:0=Geannuleerde projecten

MSG15:0=Totaal

MSG16:0=Boekjaar : 

MSG17:0=Projectnummer

MSG18:0=Omschrijving

MSG19:0=Status

MSG20:0=Huurperiode van

MSG21:0=Huurperiode tot

MSG22:0=dagen

MSG23:0=Accountmanager

MSG24:0=Totaal excl BTW

MSG25:0=Totaal incl BTW

MSG26:0=Januari

MSG27:0=Februari

MSG28:0=Maart

MSG29:0=April

MSG30:0=Mei

MSG31:0=Juni

MSG32:0=Juli

MSG33:0=Augustus

MSG34:0=September

MSG35:0=Oktober

MSG36:0=November

MSG37:0=December

MSG38:0=U dient een input parameter te selecteren

MSG39:0=U dient een boekjaar te selecteren of een periode in te voeren

MSG40:0=Periode : 

MSG41:0=Geen boekjaar

MSG42:0=Er is een onverwachtte fout in de omzetrekeningen gevonden

MSG43:0= groep : 

TITRE:35=Debiteurenomzetten

CHAMP:TXT_Static1

TEXTE:5=Kies Boekjaar of Periode

CHAMP:EDIT_periode_van

TEXTE:5=Faktuurperiode

CHAMP:EDIT_periode_van:

TEXTE:10295=MMMM AAAA

TEXTE:10297=today

CHAMP:EDIT_periode_tot

TEXTE:5=Faktuurperiode t/m

CHAMP:EDIT_periode_tot:

TEXTE:10295=MMMM AAAA

TEXTE:10297=today

CHAMP:TXT_debt

TEXTE:5=Beperkingen

CHAMP:EDIT_debt_code

TEXTE:5=Debiteurcode

CHAMP:Combo_bkjr_fiscjaar

TEXTE:5=Boekjaar

CHAMP:Static1

TEXTE:5=Dit rapport toont u de totale omzet van een boekjaar of van een faktuurperiode. De omzetten worden per grootboekrekening uitgesplitst zodat u kunt zien waar uw omzet wordt gemaakt. Tevens heeft u de mogelijkheid het rapport te beperken op één debiteur, een debiteurgroep of een accountmanager. Tevens is het mogelijk een tot in detail op faktuur gespecificeerde omzet te krijgen of uitsluitend de totalen per debiteur. LET OP! Dit rapport kan afhankelijk van de omvang van uw administratie en instellingen enige tijd in beslag nemen.

CHAMP:EDIT_debg_code

TEXTE:5=Debiteurgroep

CHAMP:RADIO_fact:0

TEXTE:5=Toon omzet per factuur

CHAMP:RADIO_fact:1

TEXTE:5=Uitsluitend debiteurentotalen

CHAMP:COMBO_werk_login

TEXTE:5=Accountmanager

CHAMP:CHK_omzetverdeling:0

TEXTE:5=Toon omzetverdeling per debiteur

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_debtPosb.wdw

MSG10:0=Deze factuur is al geboekt. Wilt u de boekingen terugzetten?

MSG11:0=De geselecteerde conceptfacturen verwijderen?

MSG16:0=Deze factuur is al geboekt en het boekstuk is al verwerkt.

MSG20:0=Het systeem moet de locatie weten waar de facturen worden vastgelegd. Ga hiervoor naar de instellingen en zet parameter [INVOICES]

MSG22:0=Wenst u nu alle (nog) niet eerder afgedrukte facturen af te drukken?

MSG25:0=Factuur : 

MSG26:0=Wenst u deze factuur te mailen naar de volgende e-mail adres(sen)?

MSG27:0=Wenst u de facturen naar een printer te printen?

MSG28:0=Digitaal factureren staat uit. Er wordt nu dus PER REGEL een mail verstuurd. Deze debiteur verwacht normaal gesproken géén digitale facturen. Toch doorgaan?

MSG29:0=Kan de digitale bijlage [%1] niet openen.

MSG30:0=U heeft geen email tekst opgegeven, klopt dit?

MSG31:0=Er kan geen PDF bestand worden gevonden

MSG32:0=LET OP! PDF document [%1] niet (meer) aanwezig.

MSG33:0=Wenst u alle geselecteerde facturen nu af te drukken als PDF?

MSG34:0=Wenst u alle geselecteerde facturen nu te boeken?

MSG35:0=Deze kassabon is financieel verwerkt.

MSG36:0=De verwerking is gereed.

MSG37:0=Uitsluitend project : %1 zal worden geboekt. Wilt u doorgaan?

MSG38:0=Wenst u nu van de geselecteerde facturen een PDF bestand te maken voor het archief?

MSG39:0=Wenst u voor het afdrukken de PDF bestanden samen te voegen tot één document?

MSG40:0=U kunt uitsluitend Emails versturen aan klanten die ook digitale facturen verwachten. U dient deze in te stellen bij de debiteur.

MSG41:0=Er is een fout opgetreden tijdens het aanmaken van een verkooporderregel

MSG42:0=Er is een fout opgetreden tijdens het koppelen van de kassabon %1 aan de verkooporderregel

MSG43:0=Wenst u de gemarkeerde regels door te boeken?

MSG44:0=Er is een fout opgetreden tijdens het aanmaken van een tijdlijn op de verkooporder

MSG45:0=Er is een fout opgetreden tijdens het aanmaken van de taak op de verkooporder

MSG46:0=Kan geen projectsoort vinden voor de verkoop van het type LOPEND

MSG48:0=Deze bon staat op een verkooporder

MSG49:0=Er is een fout opgetreden tijdens het verwijderen van de verkooporderregel

MSG50:0=API key kan niet worden gevonden van [POSBAPIKEY]

MSG51:0=Er kan geen hostsoftware worden gevonden voor het factureren in [POSBINVOICE]

MSG52:0=Fout bij sturen van http bericht

TITRE:35=Facturering kassaverkopen 

CHAMP:TAB_factureren

TEXTE:5=&Tab

TEXTE:280=New tab

CHAMP:TAB_factureren:0

TEXTE:5=Facturen

CHAMP:TAB_factureren.BROWS_facturen

TEXTE:5=Tabel

TEXTE:10170=Totaal

TEXTE:10171=Gemiddeld

TEXTE:10172=Aantal

CHAMP:TAB_factureren.BROWS_facturen.COL_posb_nummer

TEXTE:35=Kassabon

CHAMP:TAB_factureren.BROWS_facturen.COL_posb_datum

TEXTE:35=Kassa datum

CHAMP:TAB_factureren.BROWS_facturen.COL_debt_code

TEXTE:35=Debiteur

CHAMP:TAB_factureren.BROWS_facturen.COL_rlts_rlts_naam

TEXTE:35=Relatienaam

CHAMP:TAB_factureren.BROWS_facturen.COL_fact_fact_factuurnr

TEXTE:35=Op Factuur

CHAMP:TAB_factureren.BROWS_facturen.COL_fact_fact_datum

TEXTE:35=Datum

CHAMP:TAB_factureren.BROWS_facturen.COL_geboekt

TEXTE:35=B

CHAMP:TAB_factureren.BROWS_facturen.COL_print

TEXTE:35=P

CHAMP:TAB_factureren.BROWS_facturen.COL_bontotaal

TEXTE:35=Bedrag

CHAMP:TAB_factureren.BROWS_facturen.COL_fact_fact_saldo

TEXTE:35=Factuursaldo

CHAMP:TAB_factureren.BROWS_facturen.COL_dbre_dbre_id

TEXTE:35=dbre_dbre_id

CHAMP:TAB_factureren.BROWS_facturen.COL_cont_type

TEXTE:35=cont_type

CHAMP:TAB_factureren.EDIT_rlts_rlts_zoeknm

TEXTE:5=Opdrachtgever

CHAMP:TAB_factureren.EDIT_debt_code

TEXTE:5=Debiteur

CHAMP:TAB_factureren.EDIT_PeadDzoeknm

TEXTE:5=Contactpersoon

CHAMP:TAB_factureren.EDIT_cofa_creatie

TEXTE:5=Aangemaakt d.d.

CHAMP:TAB_factureren.EDIT_cofa_uidc

TEXTE:5=Aangemaakt door

CHAMP:TAB_factureren.TXT_DIGITAAL

TEXTE:5=DIGITAAL FACTUREREN

CHAMP:TAB_factureren.CHK_all:0

TEXTE:5=Option 1

CHAMP:TAB_factureren.CHK_digitaal:0

TEXTE:5=Digitaal  Factureren

CHAMP:TAB_factureren.CHK_NoDebt:0

TEXTE:5=Ook zonder debiteur

CHAMP:TAB_factureren.CHK_alleFacturen:0

TEXTE:5=Toon alle bonnen

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_DigiMailFact

MSG53:0=Deze koppeling is uitsluitend beschikbaar voor OUTLOOK profielen

MSG54:0=LET OP! Er worden meer dan %1 emailberichten ingelezen. Dit kan enige tijd duren.%2Wilt u toch doorgaan?

MSG55:0=Er kon geen verbinding worden gemaakt met uw Outlook profiel

MSG56:0=Inlezen Email berichten 

MSG57:0=E-mail

MSG58:0=Er zijn GEEN nieuwe berichten ingelezen.

MSG59:0=Er is 1 nieuw bericht ontvangen.

MSG60:0=Er zijn %1 nieuwe berichten ontvangen.

MSG61:0=Deze functie werkt op dit moment uitsluitend nog voor Outlook

MSG63:0=Dit programma wordt niet meer ondersteund vanaf versie 6

TITRE:35=Digitale Postbus | %1

CHAMP:TAB_mail

TEXTE:5=&Tab

TEXTE:280=New tab

CHAMP:TAB_mail:0

TEXTE:5=Mailbox

CHAMP:TAB_mail.BROWS_facturen

TEXTE:5=Tabel

TEXTE:10170=Totaal

TEXTE:10171=Gemiddeld

TEXTE:10172=Aantal

CHAMP:TAB_mail.BROWS_facturen.COL_posb_nummer

TEXTE:35=Kassabon

CHAMP:TAB_mail.BROWS_facturen.COL_posb_datum

TEXTE:35=Kassa datum

CHAMP:TAB_mail.BROWS_facturen.COL_debt_code

TEXTE:35=Debiteur

CHAMP:TAB_mail.BROWS_facturen.COL_rlts_rlts_naam

TEXTE:35=Relatienaam

CHAMP:TAB_mail.BROWS_facturen.COL_cont_nummer

TEXTE:35=Verkooporder

CHAMP:TAB_mail.BROWS_facturen.COL_fact_fact_factuurnr

TEXTE:35=Op Factuur

CHAMP:TAB_mail.BROWS_facturen.COL_fact_fact_datum

TEXTE:35=Datum

CHAMP:TAB_mail.BROWS_facturen.COL_geboekt

TEXTE:35=B

CHAMP:TAB_mail.BROWS_facturen.COL_print

TEXTE:35=P

CHAMP:TAB_mail.BROWS_facturen.COL_bontotaal

TEXTE:35=Bedrag

CHAMP:TAB_mail.BROWS_facturen.COL_fact_fact_saldo

TEXTE:35=Factuursaldo

CHAMP:TAB_mail.BROWS_facturen.COL_dbre_dbre_id

TEXTE:35=dbre_dbre_id

CHAMP:TAB_mail.BROWS_facturen.COL_cont_type

TEXTE:35=cont_type

CHAMP:TAB_mail.EDIT_rlts_rlts_zoeknm

TEXTE:5=Opdrachtgever

CHAMP:TAB_mail.EDIT_debt_code

TEXTE:5=Debiteur

CHAMP:TAB_mail.EDIT_PeadDzoeknm

TEXTE:5=Contactpersoon

CHAMP:TAB_mail.EDIT_cofa_creatie

TEXTE:5=Aangemaakt d.d.

CHAMP:TAB_mail.EDIT_cofa_uidc

TEXTE:5=Aangemaakt door

CHAMP:TAB_mail.TXT_DIGITAAL

TEXTE:5=DIGITAAL FACTUREREN

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_ebtdSpecs.wdw

MSG0:0=Deze mutatie is opgenomen in een ICP aangifte maar nog niet gekoppeld.

MSG1:0=De transportkosten zijn berekend

TITRE:35=BTW listing | %1

CHAMP:BROWS_ebtd

TEXTE:10170=Totaal

TEXTE:10171=Gemiddeld

TEXTE:10172=Aantal

TEXTE:10554=Minumum

TEXTE:10555=Maximum

CHAMP:BROWS_ebtd.COL_mutr_datum

TEXTE:35=Datum

CHAMP:BROWS_ebtd.COL_peri_periode

TEXTE:35=Periode

CHAMP:BROWS_ebtd.COL_ebtp_omschr

TEXTE:35=ICP

CHAMP:BROWS_ebtd.COL_mutr_omschr

TEXTE:35=Omschrijving

CHAMP:BROWS_ebtd.COL_dagb_code

TEXTE:35=Dagboek

CHAMP:BROWS_ebtd.COL_dbre_dbre_stuknr

TEXTE:35=Stuknr.

CHAMP:BROWS_ebtd.COL_mutr_btw_grondslag

TEXTE:35=Grondslag

CHAMP:BROWS_ebtd.COL_mutr_btw_percentage

TEXTE:35=Perc.

CHAMP:BROWS_ebtd.COL_mutr_bedrag

TEXTE:35=BTW bedrag

CHAMP:BROWS_ebtd.COL_berekend

TEXTE:35=Berekend

CHAMP:BROWS_ebtd.COL_verschil

TEXTE:35=Verschil

CHAMP:BROWS_ebtd.COL_ictr_id

TEXTE:35=ictr_id

CHAMP:BROWS_ebtd.COL_is_BTWreks

TEXTE:35=BTW rekening

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_ExactWeb.wdw

TITRE:35=Exact Online

CHAMP:TXT_Title

TEXTE:5=Exact Online

CHAMP:ActiveX_IE

TEXTE:5=Veld ActiveX

CHAMP:Static1

TEXTE:5=Rentbuddy heeft toegang nodig tot uw Exact Online account.

TEXTE:5=Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op [Login].

CHAMP:BTN_retry

TEXTE:5=Opnieuw

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_ExportProc.wdw

MSG3:0=Schrijven van de journaalposten

MSG4:0=Regel

MSG9:0=Het schrijven van de journaalposten is afgebroken

MSG10:0=Kan het bestand niet openen/schrijven.

MSG11:0=De journaalposten zijn geëxporteerd

MSG12:0=Een van de parameters is niet aanwezig

MSG13:0=Kies een folder

MSG14:0=Kies de locatie waarin de export moet worden aangemaakt

MSG16:0=Deze export wordt (nog) niet ondersteund

MSG17:0=De gekozen folder kan niet worden gevonden. Wenst u deze aan te maken?

MSG18:0=Het aanmaken van de folder is niet gelukt.

MSG19:0=Exporteren van relaties

MSG20:0=Het exporteren van de relaties is afgebroken

MSG21:0=Exporteren van de facturen en debiteuren beëindigd.

MSG24:0=Exporteren van projecten

MSG26:0=Het exporteren van de projecten is afgebroken

MSG29:0=Geen licentie voor de Exact koppeling

MSG30:0=Bijwerken openstaande postenlijst

MSG32:0=Fout bij het schrijven van het exportbestand : %1%2%3

MSG35:0=Er is geen reactie gekomen van de server na de facturen HTTP_Request.

MSG36:0=Fout tijdens het versturen van de facturen HTTP_Request.

MSG37:0=De export naar Payt is mislukt.

MSG38:0=De export naar Payt is afgerond.

MSG39:0=Verzamelen van de journaalposten

MSG40:0=Factuur

MSG42:0=Geen (nieuwe) facturen gevonden

MSG43:0=Bestand schrijven

MSG44:0=Er zijn geen journaalposten geëxporteerd

MSG48:0=Klik [%1].

MSG51:0=U heeft geen faktuur geselecteerd

MSG52:0=De XML bestanden voor Exact vindt u terug in : ‘c:\temp\exact\’

MSG53:0=De tekst is naar een bestand geschreven.

MSG53:0=De locatie van dit bestand is beschikbaar in het klembord.

MSG53:0=

MSG53:0=Om deze gegevens in een email of een ticket te zetten

MSG53:0=voegt u een bijlage toe en drukt u op CTRL-V.

TITRE:35=Financiële export

CHAMP:EDIT_admi_current

TEXTE:5=Huidige Rentbuddy administratie 

CHAMP:EDIT_status

TEXTE:5=Status

CHAMP:EDIT_connect_AdmiCode

TEXTE:5=Exact Online administratie

CHAMP:CHK_documenten

TEXTE:5=PDF – Documenten als bijlage  meesturen 

CHAMP:CHK_documenten:0

TEXTE:5=PDF – Documenten als bijlage meesturen 

CHAMP:BTN_ok

TEXTE:5=Start export

CHAMP:EDIT_export_path

TEXTE:5=Folder

CHAMP:EDIT_export_filename

TEXTE:5=Bestandsnaam

CHAMP:BTN_connect

TEXTE:5=Verbinden

CHAMP:EDIT_bkjr_current

TEXTE:5=Boekjaar

CHAMP:BROWS_Fact_Syntess

TEXTE:10170=Somme

TEXTE:10171=Moyenne

TEXTE:10172=Compteur

CHAMP:BROWS_Fact_Syntess.COL_Relatiecode

TEXTE:35=RelatieCode

CHAMP:BROWS_Fact_Syntess.COL_Notitie

TEXTE:35=Notitie

CHAMP:BROWS_Fact_Syntess.COL_Omschrijving

TEXTE:35=Omschrijving

CHAMP:BROWS_Fact_Syntess.COL_Referentie

TEXTE:35=Referentie

CHAMP:BROWS_Fact_Syntess.COL_BedragExclBtw

TEXTE:35=BedragExclBtw

CHAMP:BROWS_Fact_Syntess.COL_Kostensoort

TEXTE:35=KostenSoort

CHAMP:BROWS_Fact_Syntess.COL_Kostenplaats

TEXTE:35=KostenPlaats

CHAMP:BROWS_Fact_Syntess.COL_BtwCode

TEXTE:35=BtwCode

CHAMP:BROWS_Fact_Syntess.COL_Boekdatum

TEXTE:35=BoekDatum

CHAMP:BROWS_Fact_Syntess.COL_Betaaltermijn

TEXTE:35=Betaaltermijn

CHAMP:BROWS_Fact_Syntess.COL_Betaalwijze

TEXTE:35=Betaalwijze

CHAMP:BROWS_Fact_Syntess.COL_Aantal

TEXTE:35=Aantal

CHAMP:BROWS_Fact_Syntess.COL_RegelReferentie

TEXTE:35=RegelReferentie

CHAMP:CHK_expo:0

TEXTE:5=Facturen markeren als geëxporteerd

CHAMP:BROWS_Fact_Snelstart

TEXTE:10170=Somme

TEXTE:10171=Moyenne

TEXTE:10172=Compteur

CHAMP:BROWS_Fact_Snelstart.COL_SS_Dagboek

TEXTE:35=fldDagboek

CHAMP:BROWS_Fact_Snelstart.COL_SS_Boekingcode

TEXTE:35=fldBoekingcode

CHAMP:BROWS_Fact_Snelstart.COL_SS_Datum

TEXTE:35=fldDatum

CHAMP:BROWS_Fact_Snelstart.COL_SS_Reks

TEXTE:35=fldGrootboeknummer

CHAMP:BROWS_Fact_Snelstart.COL_SS_Debet

TEXTE:35=fldDebet

CHAMP:BROWS_Fact_Snelstart.COL_SS_Credit

TEXTE:35=fldCredit

CHAMP:BROWS_Fact_Snelstart.COL_SS_ImportBoekingID

TEXTE:35=fldImportBoekingID

CHAMP:BROWS_Fact_Snelstart.COL_SS_Volgnummer

TEXTE:35=fldVolgnummer

CHAMP:BROWS_Fact_Snelstart.COL_SS_Boekstuk

TEXTE:35=fldBoekstuk

CHAMP:BROWS_Fact_Snelstart.COL_SS_omschr

TEXTE:35=fldOmschrijving

CHAMP:BROWS_Fact_Snelstart.COL_SS_Relatiecode

TEXTE:35=fldRelatiecode

CHAMP:BROWS_Fact_Snelstart.COL_SS_Factuurnummer

TEXTE:35=fldFactuurnummer

CHAMP:BROWS_Fact_Snelstart.COL_SS_Kostenplaatsnummer

TEXTE:35=fldKostenplaatsnummer

CHAMP:CHK_download_xml:0

TEXTE:5=XML bestand aanmaken (geen koppeling met Exact)

CHAMP:BROWS_Fact_SHL

TEXTE:10170=Somme

TEXTE:10171=Moyenne

TEXTE:10172=Compteur

CHAMP:BROWS_Fact_SHL.COL_SHL_Dagboek

TEXTE:35=DAGBOEK

CHAMP:BROWS_Fact_SHL.COL_SHL_Boekingcode

TEXTE:35=STUKNR

CHAMP:BROWS_Fact_SHL.COL_SHL_Datum

TEXTE:35=DATUM

CHAMP:BROWS_Fact_SHL.COL_SHL_vvDatum

TEXTE:35=VERVALDATUM

CHAMP:BROWS_Fact_SHL.COL_SHL_Reks

TEXTE:35=GROOTBOEK

CHAMP:BROWS_Fact_SHL.COL_SHL_Debet

TEXTE:35=DEBET

CHAMP:BROWS_Fact_SHL.COL_SHL_Credit

TEXTE:35=CREDIT

CHAMP:BROWS_Fact_SHL.COL_SHL_Boekstuk

TEXTE:35=BOEKSTUK

CHAMP:BROWS_Fact_SHL.COL_SHL_omschr

TEXTE:35=OMSCHRIJVING

CHAMP:BROWS_Fact_SHL.COL_SHL_Relatiecode

TEXTE:35=DEBITEUR

CHAMP:BROWS_Fact_SHL.COL_SHL_Factuurnummer

TEXTE:35=FACTUURNR

CHAMP:BROWS_Fact_SHL.COL_SHL_Kostenplaatsnummer

TEXTE:35=KOSTENPLAATS

CHAMP:BROWS_Fact_SHL.COL_SHL_Project

TEXTE:35=PROJECT

CHAMP:CHK_file_per_invoice:0

TEXTE:5=Per factuur afzonderlijke XML aanmaken

CHAMP:CHK_changes_only:0

TEXTE:5=Alleen gewijzigde gegevens exporteren

CHAMP:MENU_PopupMenu1.OPT_Option1

TEXTE:5=OPT_Option1

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_expoUpd.wdw

TITRE:35=Export journaalposten

CHAMP:tab_details

TEXTE:5=&Tab

TEXTE:280=New tab

CHAMP:tab_details:0

TEXTE:5=Algemeen

CHAMP:tab_details.EDIT_expd_datum

TEXTE:5=Datum

CHAMP:tab_details.EDIT_expd_type

TEXTE:5=Type

CHAMP:tab_details.EDIT_werk_login

TEXTE:5=Door

CHAMP:MENU_PopupMenu1.OPT_Option1

TEXTE:5=OPT_Option1

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_fabr.wdw

MSG0:0=BETAALD

MSG1:0=GEPLAND

TITRE:35=Betalingsregeling | %1

CHAMP:BROWS_FABR

TEXTE:5=Table

TEXTE:10170=Totaal

TEXTE:10171=Moyenne

TEXTE:10172=Aantal

CHAMP:BROWS_FABR.COL_fabr_id

TEXTE:35=COL_fabr_id

CHAMP:BROWS_FABR.COL_fabr_datum

TEXTE:35=Datum

CHAMP:BROWS_FABR.COL_fabr_bedrag

TEXTE:35=Afgesproken bedrag

CHAMP:BROWS_FABR.COL_openstaand

TEXTE:35=Openstaand

CHAMP:BROWS_FABR.COL_mutr_datum

TEXTE:35=Betaald op

CHAMP:BROWS_FABR.COL_incs_code

TEXTE:35=SEPA batch

CHAMP:BROWS_FABR.COL_status

TEXTE:35=Status

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_fabrUpd.wdw

MSG9:0=Het bedrag is te groot

MSG10:0=Deze inhuurorder is reeds definitief geplaatst. Wijzigen uitsluitend mogelijk na annuleren van deze opdracht.

MSG11:0=Deze betalingsregeling is reeds geboekt. Wijzigingen niet meer mogelijk.

MSG12:0=De scans  is niet aanwezig of u heeft te weinig rechten.

MSG13:0=U heeft geen rechten om dit document te verwijderen.

MSG14:0=De scan is niet aanwezig of u heeft te weinig rechten.

TITRE:35=Betalingsregeling

CHAMP:tab_details

TEXTE:5=&Tab

TEXTE:280=New tab

CHAMP:tab_details:0

TEXTE:5=Algemeen

CHAMP:tab_details.EDIT_fabr_bedrag

TEXTE:5=Bedrag

CHAMP:tab_details.EDIT_fact_bedrag

TEXTE:5=Factuurbedrag

CHAMP:tab_details.TXT_Factuur

TEXTE:5=Factuur

CHAMP:tab_details.EDIT_fabr_datum

TEXTE:5=Vervaldatum

CHAMP:tab_details.EDIT_fabr_datum:

TEXTE:10295=MMMM AAAA

TEXTE:10297=today

CHAMP:tab_details.EDIT_reeds_eerder

TEXTE:5=Eerdere termijnen

CHAMP:TEXT_SEPA

TEXTE:5=SEPA batch

CHAMP:EDIT_incs_code

TEXTE:5=Betaalbatch

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_fabrZoek.wdw

TITRE:35=Betalingsregeling

CHAMP:BROWS_fabr

TEXTE:10170=Somme

TEXTE:10171=Moyenne

TEXTE:10172=Compteur

CHAMP:BROWS_fabr.COL_fabr_datum

TEXTE:35=Datum

CHAMP:BROWS_fabr.COL_fabr_bedrag

TEXTE:35=Bedrag

CHAMP:BROWS_fabr.COL_fabrSaldo

TEXTE:35=Verrekend saldo

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_factCockpit.wdw

MSG0:0=Methode : Handmatige saldoverwerking

MSG1:0=Methode : Rentbuddy Finance

MSG2:0=Parameter [MANUAL_SUB] dient u aan te zetten!

MSG3:0=Wenst u alle geselecteerde facturen nu af te drukken als PDF?

MSG4:0=Wenst u voor het afdrukken de PDF bestanden samen te voegen tot één document?

MSG5:0=LET OP! PDF document [%1] niet (meer) aanwezig.

MSG6:0=Kan van deze factuur de PDF niet vinden.

MSG7:0=Factuur

MSG8:0=De factuur kan niet (meer) worden gevonden.

MSG9:0=Er is geen project gekoppeld aan deze factuur.

MSG10:0=Wenst u de tellijst te importeren

MSG11:0=Bijwerken van de factuur mislukt

MSG12:0=De tellijst is geïmporteerd

MSG13:0=Afboeken is niet toegestaan op dit tabblad

MSG14:0=Factuur volledig afboeken als betaald?

MSG15:0=LET OP! Module Rentbuddy Finance aanwezig

MSG16:0=Dit project is nog niet gereedgemeld voor picken

MSG17:0=Dit is geen projectregel.

MSG18:0=Wijzigen van de debiteur is niet gelukt.

MSG19:0=U moet of mag slechts één factuur selecteren om te wijzigen.

MSG20:0=Het is niet gelukt de faktuur [%1] te hernoemen naar [%2]. Probeert u het handmatig.

MSG21:0=Wenst u nu van de geselecteerde facturen een PDF bestand te maken voor het archief?

MSG22:0=U heeft geen layout geselecteerd

MSG23:0=LET OP! De PDF staat mogelijk nog op naam van de oude debiteur. De oude PDF blijft bestaan en de nieuwe komt er als pagina bij. U kunt deze oude PDF later altijd verwijderen in de documentenbeheer. Wilt u een nieuwe PDF aanmaken?

MSG24:0=U heeft dezelfde debiteur gekozen. Wijzigen afgebroken.

MSG25:0=Cloud document wordt opgehaald.

MSG26:0=Factuur is reeds aanwezig

MSG27:0=Factuur volledig afboeken als betaald?

MSG28:0=Facturen volledig afboeken als betaald?

MSG29:0=Wijzigen van de debiteur is alleen toegestaan op bestaande facturen.

MSG30:0=U dient hiervoor slechts één regel te selecteren.

MSG31:0=Genereren van de APIkey is niet gelukt voor relatie : %1

MSG32:0=Vastleggen van de URL is niet gelukt voor factuur : %1

MSG33:0=De bestanden naar de Rentbuddy Webportal worden nu geupload…

MSG34:0=Een ogenblik geduld a.u.b.

MSG35:0=Wenst u de klantenportaal bij te werken?

MSG36:0=U heeft nog geen magazijn geselecteerd

MSG37:0=Er is een fout opgetreden tijden het updaten van het bestand: %1 naar de FPT server : %2

MSG38:0=Kan de PDF niet vinden van factuur  : %1 met de naam : 

MSG39:0=De website is bijgewerkt.

MSG40:0=Er is een fout bij het contact leggen met de OakSoft Webportalserver. Controleer uw instelling voor dit magazijn en/of neem contact op met uw systeembeheerder.

MSG41:0=Aantal facturen: %1. %2%2Wenst u voor deze facturen een openbare link (URL) aan te maken?

MSG42:0=Wenst u de LINK te openen op internet?

MSG43:0=Wenst u de LINK te verwijderen van internet?

TITRE:35=Facturen | Administratie : %1 – %2

CHAMP:TAB_facturen

TEXTE:5=&Tab

TEXTE:280=New tab

CHAMP:TAB_facturen:0

TEXTE:5=Openstaand

CHAMP:TAB_facturen:1

TEXTE:5=Vervallen

CHAMP:TAB_facturen:2

TEXTE:5=Concept

CHAMP:TAB_facturen:3

TEXTE:5=Betaald

CHAMP:TAB_facturen:4

TEXTE:5=Alle facturen

CHAMP:BROWS_FACT

TEXTE:5=Table

TEXTE:10170=Totaal

TEXTE:10171=Gemiddeld

TEXTE:10172=Aantal

CHAMP:BROWS_FACT.COL_fact_id

TEXTE:35=fact_id

CHAMP:BROWS_FACT.COL_rlts_id

TEXTE:35=rlts_id

CHAMP:BROWS_FACT.COL_pead_id

TEXTE:35=pead_id

CHAMP:BROWS_FACT.COL_fact_factuurnr

TEXTE:35=Factuurnr

CHAMP:BROWS_FACT.COL_fact_datum

TEXTE:35=Datum

CHAMP:BROWS_FACT.COL_fact_vvdatum

TEXTE:35=Vervaldatum

CHAMP:BROWS_FACT.COL_debt_code

TEXTE:35=Debiteur

CHAMP:BROWS_FACT.COL_debtnaam

TEXTE:35=Naam

CHAMP:BROWS_FACT.COL_cont_nummer

TEXTE:35=Project

CHAMP:BROWS_FACT.COL_fact_bedrag

TEXTE:35=Factuurbedrag

CHAMP:BROWS_FACT.COL_saldo

TEXTE:35=Openstaand saldo

CHAMP:BROWS_FACT.COL_debt_id

TEXTE:35=COL_debt_id

CHAMP:BROWS_FACT.COL_email_recipient

TEXTE:35=email_recipient

CHAMP:BROWS_FACT.COL_email_recipientC

TEXTE:35=email_recipientC

CHAMP:TXT_METHODE

TEXTE:5=Methode

CHAMP:EDIT_zoek

TEXTE:5=Zoek

CHAMP:TXT_Found

TEXTE:5=Aantal zoekresultaten : %1

CHAMP:EDIT_periodeVan

TEXTE:5=Periode van

CHAMP:EDIT_periodeTot

TEXTE:5=T/m

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_factCockpitUpd.wdw

MSG0:0=Vanaf plan datum/tijd moet voor de tot en met plan datum/tijd liggen.

MSG1:0=Vanaf huur datum/tijd moet voor de tot en met huur datum/tijd liggen.

MSG2:0=Tot en met plan datum/tijd mag niet voor de tot en met huur datum/tijd liggen.

MSG3:0=LET OP! De datum/tijd van afleveren ligt voor uw planperiode

MSG4:0=LET OP! De datum/tijd van afleveren ligt na uw planperiode

MSG5:0=LET OP! De aflevertijden zijn niet correct

MSG6:0=LET OP! De datum/tijd van ophalen ligt voor uw planperiode

MSG7:0=LET OP! De datum/tijd van ophalen ligt na uw planperiode

MSG8:0=LET OP! De ophaaltijden zijn niet correct

MSG9:0=Tijdlijn omschrijving komt al voor in dit project.

TITRE:35=Betalingen van Factuur

CHAMP:tab_details

TEXTE:5=&Tab

TEXTE:280=New tab

CHAMP:tab_details:0

TEXTE:5=Algemeen

CHAMP:tab_details.EDIT_fact_betaald_datum

TEXTE:5=Betaald op

CHAMP:tab_details.EDIT_betalingen

TEXTE:5=Betaling(en)

CHAMP:tab_details.EDIT_fact_betaald_memo

TEXTE:5=Toelichting

CHAMP:tab_details.EDIT_saldo

TEXTE:5=Openstaand bedrag

CHAMP:tab_details.EDIT_fact_factuurnr

TEXTE:5=Factuurnr.

CHAMP:tab_details.TXT_help

TEXTE:5=Snelle invoer: Druk twee maal op [ENTER] voor volledige betaling

CHAMP:tab_details.EDIT_factbedrag

TEXTE:5=Factuurbedrag

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_FactInbox

MSG0:0=LET OP! Er worden meer dan %1 emailberichten ingelezen. Dit kan enige tijd duren.%2Wilt u toch doorgaan?

MSG1:0=Inlezen Email berichten 

MSG2:0=E-mail

MSG3:0=Er zijn GEEN nieuwe berichten ingelezen.

MSG4:0=Er is 1 nieuwe factuur ontvangen.

MSG5:0=Er zijn %1 nieuwe facturen ontvangen.

MSG6:0=Kan geen verbinding leggen met uw Inbox-server

MSG7:0=Deze koppeling is uitsluitend beschikbaar voor OUTLOOK profielen.

MSG8:0=LET OP! Er worden meer dan %1 emailberichten ingelezen. Dit kan enige tijd duren.%2Wilt u toch doorgaan?

MSG9:0=Er kon geen verbinding worden gemaakt met uw Outlook profiel

MSG10:0=Inlezen facturen

MSG11:0=Factuur

MSG12:0=Er zijn GEEN nieuwe facturen ingelezen.

MSG13:0=Er is 1 nieuwe factuur ontvangen.

MSG14:0=Er zijn %1 nieuwe facturen ontvangen.

MSG15:0=Deze koppeling is uitsluitend beschikbaar voor OUTLOOK profielen

MSG16:0=LET OP! Er worden meer dan %1 emailberichten ingelezen. Dit kan enige tijd duren.%2Wilt u toch doorgaan?

MSG17:0=Er kon geen verbinding worden gemaakt met uw Outlook profiel

MSG18:0=Inlezen Email berichten 

MSG19:0=E-mail

MSG20:0=Er zijn GEEN nieuwe berichten ingelezen.

MSG21:0=Er is 1 nieuw bericht ontvangen.

MSG22:0=Er zijn %1 nieuwe berichten ontvangen.

MSG23:0=SMTP-server: %1

MSG24:0=Gebruiker : %2

MSG25:0=Niet mogelijk uw POP server te openen met onderstaande settings: 

MSG26:0=Deze tellijst is reeds verwerkt

MSG27:0=Deze tellijst is reeds gefiatteerd

MSG28:0=Deze tellijst is reeds gefiatteerd.

MSG29:0=Wilt u dit ongedaan maken ?

MSG30:0=Wilt u de tellijst fiatteren ?

MSG31:0=Deze tellijst is nog niet gefiatteerd.

TITRE:35=Inbox digitale facturen

CHAMP:EDIT_daga_digiInbox

TEXTE:5=Folder (b.v. Postvak IN) 

TEXTE:153=Postvak IN

CHAMP:EDIT_daga_digiLocal

TEXTE:5=Lokale map

TEXTE:153=Lokale map waar de digitale facturen worden geplaatst

CHAMP:EDIT_daga_filelist

TEXTE:5=Bestandsextenties

TEXTE:153=Vul een lijst met bestandsextenties in die u accepteerd (b.v. pdf,jpg,doc)

CHAMP:TXT_Static2

TEXTE:5=Digitale Brievenbus

CHAMP:TXT_Static3

TEXTE:5=Dagboek

CHAMP:EDIT_daga_code

TEXTE:5=Dagboekcode

CHAMP:EDIT_daga_omschr

TEXTE:5=Omschrijving

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_FinAnalyse.wdw

MSG0:0=Geen crediteur geselecteerd

MSG1:0=Geen periode geselecteerd

MSG2:0=Bedrag van de mutatie is niet ingevuld

MSG3:0=U dient een rekening te kiezen

MSG4:0=Bij deze rekening dient u een dossier te kiezen

MSG5:0=Bij deze rekening dient u een kostendrager te kiezen

MSG6:0=Bij deze rekening dient u een kostenplaats te kiezen

MSG7:0=Wilt u de digitale factuur koppelen aan dit boekstuk?

MSG8:0=Vul een geldig bankrekeningnr in

MSG9:0=Activa

MSG10:0=Beginbalans

MSG11:0=Eindsaldo

MSG12:0=Passiva

MSG13:0=Beginbalans

MSG14:0=Eindsaldo

MSG15:0= V E R L I E S 

MSG16:0=  W I N S T

MSG17:0=Totaal Debet

MSG18:0=Totaal Credit

MSG19:0=TOTAAL DEBET

MSG20:0=TOTAAL CREDIT

MSG21:0=TOTAAL SALDIBALANS

MSG22:0=De cijfers worden verzameld en geanalyseerd voor de diverse rapportages

MSG23:0=BALANS |  

MSG24:0=Financiële Analyse |  

MSG25:0=RESULTATENREKENING | 

MSG26:0=Verlies

MSG27:0=Saldo

MSG28:0=Winst

MSG29:0=Saldo

MSG30:0=Grootboekrekeningen

MSG31:0=Debet

MSG32:0=Credit

MSG33:0=Eindsaldo

MSG34:0=Grootboekrekeningen

MSG35:0=Beginbalans

MSG36:0=Debet

MSG37:0=Credit

MSG38:0=Mutatiesaldo

MSG39:0=Eindsaldo

MSG40:0=f

MSG41:0=Dubbel klik op een bedrag of regel voor de mutaties

TITRE:35=%1 | %2

CHAMP:TABLE_MUTR

TEXTE:10170=Totaal

TEXTE:10171=Moyenne

TEXTE:10172=Compteur

CHAMP:TABLE_MUTR.COL_omschr

TEXTE:35=OMSCHRIJVING

CHAMP:TABLE_MUTR.COL_debet

TEXTE:35=DEBET

CHAMP:TABLE_MUTR.COL_credit

TEXTE:35=CREDIT

CHAMP:RADIO_typeOfReport:0

TEXTE:5=Balans

CHAMP:RADIO_typeOfReport:1

TEXTE:5=Resultatenrekening

CHAMP:CHK_details:0

TEXTE:5=Gedetailleerd afdrukken

CHAMP:CHK_periode:0

TEXTE:5=Periode splitsen

CHAMP:COMBO_peri_omschr

TEXTE:5=t/m periode

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_GerealiseerdeOmzet.wdw

MSG0:0=U dient een project of een leverancier te selecteren

MSG1:0=Verwachte omzet

MSG2:0=Pagina : &P

MSG3:0=Datum : 

MSG4:0=Verwachte omzet

MSG5:0=Boekjaar : 

MSG6:0=Export verwachte omzet

MSG7:0=Exporteren

MSG8:0=Projecten zonder opdrachtbevestiging

MSG9:0=Projecten met opdrachtbevestiging

MSG10:0=Totaal

MSG11:0=Totaal lopende orders

MSG12:0=Totaal

MSG13:0=Totaal

MSG14:0=Geannuleerde projecten

MSG15:0=Totaal

MSG16:0=Boekjaar : 

MSG17:0=Projectnummer

MSG18:0=Omschrijving

MSG19:0=Status

MSG20:0=Huurperiode van

MSG21:0=Huurperiode tot

MSG22:0=Dagen

MSG23:0=Accountmanager

MSG24:0=Totaal excl BTW

MSG25:0=Totaal incl BTW

MSG26:0=Januari

MSG27:0=Februari

MSG28:0=Maart

MSG29:0=April

MSG30:0=Mei

MSG31:0=Juni

MSG32:0=Juli

MSG33:0=Augustus

MSG34:0=September

MSG35:0=Oktober

MSG36:0=November

MSG37:0=December

MSG38:0=U dient een input parameter te selecteren

MSG39:0=U dient een boekjaar te selecteren

MSG40:0=Plaats

MSG41:0=Venue

MSG42:0=Kostenplaats

MSG43:0=Projectmanager

MSG44:0=Factuurnummer

MSG45:0=Factuurdatum

MSG46:0=Factuurbedrag

MSG47:0= t/m 

MSG48:0=DD-MM-YYYY

MSG49:0=Export gerealiseerde omzetten

MSG50:0=Boekjaar dient geselecteerd te worden.

TITRE:35=Gerealiseerde omzetten

CHAMP:TXT_Static1

TEXTE:5=Periode

CHAMP:EDIT_periode_van

TEXTE:5=Factuurdatum valt in de periode vanaf

CHAMP:EDIT_periode_van:

TEXTE:10295=MMMM AAAA

TEXTE:10297=today

CHAMP:EDIT_periode_tot

TEXTE:5=Periode t/m

CHAMP:EDIT_periode_tot:

TEXTE:10295=MMMM AAAA

TEXTE:10297=today

CHAMP:TXT_filter

TEXTE:5=Filteren op : (optioneel)

CHAMP:EDIT_cont_nummer

TEXTE:5=Project

CHAMP:COMBO_werk_login

TEXTE:5=Accountmanager

CHAMP:RADIO_factuur_huur

TEXTE:5=Op basis van 

CHAMP:RADIO_factuur_huur:0

TEXTE:5=Factuurdatum

CHAMP:RADIO_factuur_huur:1

TEXTE:5=Huurperiode

CHAMP:TXT_radio

TEXTE:5=Op basis van 

CHAMP:EDIT_bkjr_code

TEXTE:5=Boekjaar

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_incfSelect.wdw

MSG1:0=Wenst u alle geselecteerde regels te verwijderen?

MSG2:0=Er is een fout opgetreden.

MSG3:0=Er is geen bankrekening aanwezig

MSG4:0=Deze crediteur is geblokkeerd

MSG5:0=Opdracht verwijderen?

MSG6:0=Wenst u de rekeningnummers van de geselecteerde opdrachten door te voeren bij de crediteuren/debiteuren. LET OP! De bankrekeningnummers worden hierdoor eventueel overschreven?

MSG7:0=De bankgegevens zijn bijgewerkt

MSG8:0=Er zijn geen rekeningnummers bijgewerkt.

MSG9:0=Er is een fout opgetreden.

MSG10:0=Er zijn geen fouten gevonden.

MSG11:0=Deze inkoopfactuur is nog niet gefiatteerd

MSG12:0=LET OP! U heeft nog geld te vorderen van deze crediteur

MSG13:0=Inkoopfacturen van deze crediteur die niet zijn gefiatteerd is : %1

TITRE:35=Betalingen toewijzen aan batch | %1

CHAMP:TABLE_INCR

TEXTE:5=B/I

TEXTE:10170=Totaal Batch

TEXTE:10171=Moyenne

TEXTE:10172=Compteur

CHAMP:TABLE_INCR.COL_dbre_stuknr

TEXTE:35=Stuknr.

CHAMP:TABLE_INCR.COL_fact_factuur_ext

TEXTE:35=Referentie crediteur

CHAMP:TABLE_INCR.COL_incr_naam

TEXTE:35=Naam rekeninghouder

CHAMP:TABLE_INCR.COL_incr_rekening

TEXTE:35=Bankrekening

CHAMP:TABLE_INCR.COL_incf_bedrag

TEXTE:35=Bedrag

CHAMP:TABLE_INCR.COL_reks_code

TEXTE:35=Rekening

CHAMP:TABLE_INCR.COL_incf_betkenmerk

TEXTE:35=Betalingskenmerk

CHAMP:TABLE_INCR.COL_Grant_total

TEXTE:35=Grant_total

CHAMP:TXT_batch_totaal

TEXTE:5=TOTAAL SELECTIE BATCH

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_InkoopFiat.wdw

MSG1:0=Er is geen digitale versie aanwezig van deze factuur

MSG3:0=Bijwerken van de factuur mislukt

MSG4:0=Factuur is reeds gefiatteerd. Wenst u deze in te trekken?

MSG5:0=Factuur fiatteren en accoord geven voor betalen?

TITRE:35=Fiatteren inkoopfacturen |Autorisaties van : %1

CHAMP:BROWS_fact

TEXTE:5=Table

TEXTE:10170=Somme

TEXTE:10171=Moyenne

TEXTE:10172=Compteur

CHAMP:BROWS_fact.COL_werk_login

TEXTE:35=Te fiatteren door

CHAMP:BROWS_fact.COL_cred_code

TEXTE:35=Code

CHAMP:BROWS_fact.COL_crednaam

TEXTE:35=Crediteur

CHAMP:BROWS_fact.COL_fact_datum

TEXTE:35=Factuurdatum

CHAMP:BROWS_fact.COL_fact_vvdatum

TEXTE:35=Vervaldatum

CHAMP:BROWS_fact.COL_fact_factuur_ext

TEXTE:35=Referentie

CHAMP:BROWS_fact.COL_fact_saldo

TEXTE:35=Saldo

CHAMP:BROWS_fact.COL_dbre_dbre_id

TEXTE:35=dbre_dbre_id

CHAMP:EDIT_rlts_naam

TEXTE:5=Relatie

CHAMP:EDIT_referentie

TEXTE:5=Referentie

CHAMP:CHK_gefiatteerd

TEXTE:5=Toon gefiatteerd

CHAMP:CHK_gefiatteerd:0

TEXTE:5=Toon gefiatteerd

CHAMP:CHK_all_users

TEXTE:5=Alle gebruikers

CHAMP:CHK_all_users:0

TEXTE:5=Alle gebruikers

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_Klippa.wdw

MSG1:0=De factuur kan niet (meer) worden gevonden.

MSG2:0=Factuur

MSG3:0=administratie

MSG4:0=crediteur

MSG5:0=debiteur

MSG6:0=U heeft de instellingen voor de facturen [INVOICES] en [DMS_INVOICE] nog niet vastgelegd in de Rentbuddy parameters

MSG9:0=Dit is een CREDIT factuur

MSG10:0=Deze factuur is reeds vervallen

MSG11:0=Deze factuur is geblokkeerd of ter incasso gestuurd

MSG12:0=Wenst u de facturen nu af te boeken in de subadministratie?

MSG13:0=De openstaande posten zijn afgeboekt. U kunt de aanmaning verwijderen?

MSG14:0=De openstaande posten zijn niet afgeboekt

MSG18:0=U kunt de factuur niet tegen dezelfde factuur afboeken

MSG19:0=Het betaalgedrag bedraagt meer dan 90 dagen gemiddeld.

MSG20:0=Het betaalgedrag bedraagt meer dan 60 dagen gemiddeld.

MSG21:0=e

MSG22:0=Het betaalgedrag bedraagt minder dan 30 dagen gemiddeld.

MSG23:0=Het betaalgedrag bedraagt meer dan 30 dagen gemiddeld.

MSG24:0=Er is een betalingsregeling getroffen

MSG25:0=Bij deze mutatie is geen scan gevonden

MSG26:0=Cloud document wordt opgehaald.

MSG27:0=Wenst u voor factuur %1 de BTW opnieuw te boeken?

MSG28:0=Voor deze crediteur zijn niet beide BTW rekeningen ingevuld of deze is niet aanwezig binnen het huidige boekjaar.

MSG29:0=U dient één document te koppelen

MSG30:0=Bestand niet gevonden

MSG31:0=Bijlage bestaat al

MSG32:0=Document vervangen?

MSG33:0=Kan directory niet creëren

MSG34:0=Kan bestand niet verwijderen

MSG35:0=Document wordt opgeslagen en geregistreerd. Een ogenblik a.u.b.

MSG36:0=Kan bestand niet opslaan

MSG37:0=Kan bestand niet kopiëren

MSG38:0=Bronbestand

MSG39:0=Doelbestand

MSG40:0=Systeeminformatie

MSG41:0=Het converteren van het bestand %1 is niet gelukt.

MSG42:0=Het document kan niet (meer) worden gevonden. Wenst u de registratie te verwijderen?

MSG43:0=Aantal Documenten : %1

MSG44:0=DewLet op! Dit factuurnummer komt reeds voor.

MSG44:0=

MSG44:0=Administratie: %1

MSG44:0=Crediteur: %2

MSG44:0=Factuurnr: %3

MSG44:0=Stuknr: %4

MSG44:0=Totaalbedrag: %5

MSG45:0=Dubbel factuurnummer

MSG46:0=In de database sinds : %1

MSG46:0=Oorspronkelijke bestandsnaam : %2

MSG46:0=Soort Document : %3

MSG46:0=Connect ID : %4

MSG46:0=Document ID : %5

MSG47:0=Let op! Dit factuur

MSG48:0=Kies uw bestanden

MSG49:0=Wilt u dit document verwijderen?

MSG50:0=VERWIJDEREN

MSG51:0=Je wilt een factuur volledig verwijderen uit jouw administratie. Dit is uiteraard ten strengste af te raden. Je kunt er beter voor kiezen om de factuur te crediteren en tegen te boeken. Daarmee corrigeer je de geboekte factuur.

MSG51:0=

MSG51:0=Mocht je de factuur toch willen verwijderen hou er dan rekening mee dat er een gat kan ontstaan in de factuurnummering. Deze gaten zijn niet meer op te vullen, behalve wanneer het de laatste factuur betreft en er geen nieuwere factuurnummers zijn gemaakt ondertussen. Het laatste factuurnummer zal dan weer kunnen worden hergebruikt.

MSG51:0=

MSG51:0=Bewaar derhalve voor de belastingdienst een administratie/reden waarom het stuknummer niet (meer) aanwezig is in je administratie.

MSG51:0=

MSG51:0=Weet je zeker dat je door wilt gaan met het defintief verwijderen van deze factuur?

MSG51:0=

MSG52:0=Dagboek van het type INKOOP niet gevonden in dit boekjaar : %1

MSG53:0=Periode van de startdatum van de afschrijving : %1 niet gevonden

MSG54:0=U gebruikt een POP3 server voor uitgaande mail (zoals bv GMAIL), maar de instellingen zijn onvolledig voor u als werknemer.

MSG55:0=Kan geen verbinding maken met uw mailbox

MSG56:0=De directory [%1] is niet aanwezig of correct vastgelegd.

MSG57:0=Kan bijlage niet opslaan als.%1%2

MSG58:0=Uw postvak is nog niet (volledig) geconfigureerd. Kies %1.

MSG59:0=De configuratie van uw postvak bevat een directory die niet bestaat. Kies %1.

MSG60:0=Postvak uitlezen

MSG61:0=Fase: Bijlagen kopiëren

MSG62:0=Het postvak bevat geen ongelezen berichten

MSG63:0=Aantal verwerkte emails: %1

MSG63:0=Aantal gekopieerde bijlagen: %2

TITRE:35=Onverwerkte inkoopfacturen van %1|%2 – %3

CHAMP:TXT_downloadName

TEXTE:5=Bestandsnaam

CHAMP:TAB_FACT

TEXTE:5=&Tab

TEXTE:280=New tab

CHAMP:TAB_FACT:0

TEXTE:5=Ontvangen inkoopfacturen

CHAMP:TAB_FACT.IMG_Invoice

BULLE:4=Dubbel klikken om het document te openen

CHAMP:TAB_FACT.BROWS_BTW

TEXTE:10170=Totaal

TEXTE:10171=Moyenne

TEXTE:10172=Compteur

CHAMP:TAB_FACT.BROWS_BTW.COL_ebtr_return

TEXTE:35=Vak

CHAMP:TAB_FACT.BROWS_BTW.COL_ebtr_omschr

TEXTE:35=BTW vak omschrijving

CHAMP:TAB_FACT.BROWS_BTW.COL_mutr_btw_grondslag

TEXTE:35=Grondslag BTW

CHAMP:TAB_FACT.BROWS_BTW.COL_mutr_bedrag

TEXTE:35=BTW bedrag

CHAMP:TAB_FACT.BROWS_BTW.COL_mutr_debet

TEXTE:35=D/C

CHAMP:TAB_FACT.BROWS_BTW.COL_mutr_btw_percentage

TEXTE:35=BTW perc.

CHAMP:TAB_FACT.BROWS_BTW.COL_ebtpB_ebtp_omschr

TEXTE:35=Aangifte

CHAMP:TAB_FACT.BROWS_BTW.COL_bkjr_omschr

TEXTE:35=Fiscaal Jaar

CHAMP:TAB_FACT.BTN_ALL

TEXTE:5=Alle facturen

CHAMP:TAB_FACT.BTN_OPEN

TEXTE:5=Openstaand

CHAMP:TAB_FACT.TXT_pages

TEXTE:5=Document %1 van %2

CHAMP:TAB_FACT.BTN_POPUP

BULLE:4=Er is een popup menu aanwezig

CHAMP:TAB_FACT.BTN_NR_PAGES

TEXTE:5=3

CHAMP:TAB_FACT.BROWS_documenten

TEXTE:5=Tabel

TEXTE:10170=Somme

TEXTE:10171=Moyenne

TEXTE:10172=Compteur

CHAMP:TAB_FACT.BROWS_documenten.COL_werk_naam

TEXTE:35=Werknemer

CHAMP:TAB_FACT.BROWS_documenten.COL_cdoc_name

TEXTE:35=Omschrijving

CHAMP:TAB_FACT.BROWS_documenten.COL_cdoc_filename

TEXTE:35=Bestandsnaam

CHAMP:TAB_FACT.BROWS_documenten.COL_cdoc_datetime

TEXTE:35=Datum

CHAMP:TAB_FACT.BROWS_documenten.COL_type

TEXTE:35=Type

CHAMP:TAB_FACT.BROWS_documenten.COL_cdoc_cryptedUuid

TEXTE:35=CryptedUUID

CHAMP:TAB_FACT.BROWS_documenten.COL_dbre_id

TEXTE:35=dbre_id

CHAMP:TAB_FACT:1

TEXTE:5=Schoenendoos

CHAMP:BTN_DROPFILE

TEXTE:5=Sleep uw factuur in deze ruimte 

TEXTE:5=of klik hier om te selecteren

CHAMP:POPUP_documents.Document_Informatie

TEXTE:5=Document Informatie

CHAMP:POPUP_documents.Separator

TEXTE:5=Separator

CHAMP:POPUP_documents.Onderhoud_documenten

TEXTE:5=Onderhoud documenten

CHAMP:POPUP_documents.Verwijder_document

TEXTE:5=Verwijder document

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_MyPonto

MSG25:0=SYSTEEM ERROR: Neem contact op met uw leverancier. Foutcode RCST = ‘NEW’ ontbreekt

MSG26:0=Ophalen bankafschriften

MSG27:0=Afschriftnr. :

MSG28:0=Kan het bestand %1  niet openen

MSG29:0=De import van de bankmutaties van uw bank zijn gereed

MSG30:0=De beveiligde gegevens zijn vastgelegd als volgt: %1Gebruikersnaam : %2 %1Domein : %3

MSG31:0=Er is een fout opgetreden tijdens het vastleggen van de instellingen

MSG32:0=Fout bij het vastleggen van het bankafschrift

MSG33:0=Fout bij het aanmaken van het afschrift

MSG34:0=Fout bij het vastleggen van de mutatie

MSG35:0=Fout bij het aanmaken van de mutaties

MSG36:0=Geen dagboek gevonden voor deze MyPonto koppeling

MSG37:0=Bijwerken van de tellijst mislukt voor artikel : %1

MSG38:0=Er kan geen dagboek worden gevonden voor deze bankrekening

MSG39:0=Matching wegschrijven mislukt voor regel: %1

MSG40:0=De bankmutaties worden geactualiseerd

MSG41:0=De bankmutaties worden hersteld en gecontroleerd.%1Dit kan enige tijd in beslag nemen.

MSG42:0=Voor het maken van een afschrift dient u alle regels aaneengesloten te selecteren.

MSG43:0= 

MSG44:0=Moeten de [%1] bankmutaties worden gekoppeld aan een nieuwe afschrift?

MSG45:0=Het bankboek kan niet gevonden worden binnen dit boekjaar.

MSG46:0=Fout bij het koppelen van de mutaties aan het bankafschrift

MSG47:0=Kan het dagboek niet vinden bij uw MyPonto integratie.

TITRE:35=Koppeling naar uw bankmutaties |%1 – %2

CHAMP:Static1

TEXTE:5=Bankrekeningen

CHAMP:BROWS_MYPONTO

TEXTE:5=Table

TEXTE:10170=Somme

TEXTE:10171=Moyenne

TEXTE:10172=Compteur

CHAMP:BROWS_MYPONTO.COL_rctr_rctr_id

TEXTE:35=rctr_rctr_id

CHAMP:BROWS_MYPONTO.COL_rcon_code

TEXTE:35=Stuknr

CHAMP:BROWS_MYPONTO.COL_rctr_rctr_datumV

TEXTE:35=Valutadatum

CHAMP:BROWS_MYPONTO.COL_rctr_rctr_datumB

TEXTE:35=Boekdatum

CHAMP:BROWS_MYPONTO.COL_rctr_rctr_rek

TEXTE:35=Bankrek. begunstigde

CHAMP:BROWS_MYPONTO.COL_rctr_rctr_naam

TEXTE:35=Naam

CHAMP:BROWS_MYPONTO.COL_rctr_rctr_omschr

TEXTE:35=Omschrijving/Mededeling

CHAMP:BROWS_MYPONTO.COL_rctr_rctr_memo

TEXTE:35=rctr_rctr_memo

CHAMP:BROWS_MYPONTO.COL_rctr_bedrag_debet

TEXTE:35=DEBET (AF)

CHAMP:BROWS_MYPONTO.COL_rctr_bedrag_credit

TEXTE:35=CREDIT (BIJ)

CHAMP:BROWS_MYPONTO.COL_rctr_MyPontoID

TEXTE:35=rctr_MyPontoID

CHAMP:BROWS_MYPONTO.COL_saldo

TEXTE:35=Saldo

CHAMP:TXT_cur

TEXTE:5=Actuele Saldo

CHAMP:TXT_current_saldo

TEXTE:5=0.00

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_PayDashboard.wdw

MSG37:0=Verkooplocatie

MSG38:0=Leeg document ontvangen van webservice

MSG39:0=Dit programma wordt nog niet ondersteund vanaf versie 6

TITRE:35=Pay Dashboard |%1 

CHAMP:BROWS_pay

TEXTE:5=Table

TEXTE:10170=Somme

TEXTE:10171=Moyenne

TEXTE:10172=Compteur

CHAMP:BROWS_pay.COL_paym_transaction

TEXTE:35=paym_transaction

CHAMP:BROWS_pay.COL_paym_title

TEXTE:35=paym_title

CHAMP:BROWS_pay.COL_paym_statusName

TEXTE:35=paym_statusName

CHAMP:BROWS_pay.COL_paym_statusId

TEXTE:35=paym_statusId

CHAMP:BROWS_pay.COL_paym_amountPrefix

TEXTE:35=paym_amountPrefix

CHAMP:BROWS_pay.COL_paym_amount

TEXTE:35=paym_amount

CHAMP:BROWS_pay.COL_paym_amountColor

TEXTE:35=paym_amountColor

CHAMP:BROWS_pay.IMGicon

TEXTE:35=IMGicon

CHAMP:BTN_showMore

TEXTE:5=Meer …

CHAMP:LABEL_identifiername

TEXTE:5=OPDRACHTGEVER

CHAMP:LABEL_identifierPublic

TEXTE:5=BANKREKENING

CHAMP:LABEL_description

TEXTE:5=OMSCHRIJVING

CHAMP:LABEL_created

TEXTE:5=ONTVANGEN

CHAMP:LABEL_paymentProfileBrandName

TEXTE:5=BETAALMETHODE

CHAMP:LABEL_orderReturnURL

TEXTE:5=BETAALLINK

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_rctrAutoBoek.wdw

MSG8:0=Verwerken

MSG9:0=U dient eerst een dagboek te selecteren

MSG10:0=U dient een dagboek te selecteren

MSG11:0=U dient een batch te selecteren of te maken

MSG12:0=U dient een stuknummer te selecteren of te maken

MSG14:0=Fout bij het aanmaken van de journaalpost voor mutatie : %1 op regel : %2

MSG17:0=Hieronder kunt u aangeven op welk stuknummer u de mutaties wenst te verwerken.

MSG18:0=Betrouwbaarheid op niveau: %1

MSG19:0=De gefiatteerde mutaties zijn gecontroleerd.

MSG20:0=Splitsen bankmutaties

MSG21:0=Splitsen bankmutaties

MSG22:0=De mutaties zijn gesplitst

MSG23:0=BIJ

MSG24:0=AF

MSG26:0={maand}

MSG27:0=Er is een matching gevonden via uw eigen UBL criteria

MSG28:0=Er is minimaal één factuur gevonden

MSG29:0=Er kan geen duidelijke matching gevonden worden

MSG30:0=Debiteuren

MSG31:0=Crediteuren

MSG32:0=Wenst u de tellijst te importeren

MSG33:0=Bijwerken van tellijst mislukt op regel %1

MSG34:0=De tellijst is geïmporteerd

MSG35:0=Er is geen project gekoppeld aan deze factuur.

MSG36:0=Kan het dagboek niet bepalen voor bankrekening : %1

MSG37:0=Het dagboek %1 is niet aanwezig in huidig boekjaar.

MSG38:0=Fout bij het koppelen van de batch aan het stuknummer.

MSG39:0=Boeken bankmutaties middels UBL Criteria

MSG40:0=e

MSG41:0=De boekingen zijn gereed.

TITRE:35=Automatisch boeken mutaties

CHAMP:tab_details

TEXTE:5=Regels

TEXTE:280=New tab

CHAMP:tab_details:0

TEXTE:5=Algemeen

CHAMP:tab_details.BROWS_rctr

TEXTE:10170=Totaal

TEXTE:10171=Gemiddeld

TEXTE:10172=Aantallen

CHAMP:tab_details.BROWS_rctr.COL_rcon_code

TEXTE:35=Code

CHAMP:tab_details.BROWS_rctr.COL_rctr_rctr_datumB

TEXTE:35=Boekdatum

CHAMP:tab_details.BROWS_rctr.COL_rctr_rctr_rek

TEXTE:35=Rekening

CHAMP:tab_details.BROWS_rctr.COL_rctr_rctr_omschr

TEXTE:35=Informatie

CHAMP:tab_details.BROWS_rctr.COL_rctr_rctr_naam

TEXTE:35=Naam

CHAMP:tab_details.BROWS_rctr.COL_reks_code

TEXTE:35=Rekening

CHAMP:tab_details.BROWS_rctr.COL_reks_omschr

TEXTE:35=Grootboekrekening

CHAMP:tab_details.BROWS_rctr.COL_mutr_omschr

TEXTE:35=Omschrijving mutatie

CHAMP:tab_details.BROWS_rctr.COL_debet

TEXTE:35=DEBET

CHAMP:tab_details.BROWS_rctr.COL_credit

TEXTE:35=CREDIT

CHAMP:tab_details.BROWS_rctr.COL_rctr_rctr_bedrag

TEXTE:35=Bedrag

CHAMP:tab_details.BROWS_rctr.COL_bijaf

TEXTE:35=Bij/Af

CHAMP:tab_details.BROWS_rctr.COL_match

TEXTE:35=Match

CHAMP:tab_details.BROWS_rctr.COL_totaal_geboekt

TEXTE:35=Geboekt

CHAMP:tab_details.BROWS_rctr.COL_ublc_id

TEXTE:35=ublc_id

CHAMP:tab_details.BROWS_rctr.COL_rcon_id

TEXTE:35=rcon_id

CHAMP:tab_details.TXT_Info_Match

TEXTE:5=Automatisch boeken zorgt er voor dat alle mutaties die een koppeling hebben naar mutaties die zijn gevonden via UBL Criteria automatisch worden geboekt. Deze boekingen gaan over alle NIET afgewerkte mutatiebatches heen.

CHAMP:MENU_PopupMenu1.OPT_Option1

TEXTE:5=OPT_Option1

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_rctrPrefs.wdw

MSG0:0=Geen crediteur geselecteerd

MSG1:0=Geen periode geselecteerd

MSG2:0=Bedrag van de mutatie is niet ingevuld

MSG3:0=U dient een rekening te kiezen

MSG4:0=Bij deze rekening dient u een dossier te kiezen

MSG5:0=Bij deze rekening dient u een kostendrager te kiezen

MSG6:0=Bij deze rekening dient u een kostenplaats te kiezen

MSG7:0=Wilt u de digitale factuur koppelen aan dit boekstuk?

MSG8:0=Vul een geldig bankrekeningnummer in

TITRE:35=Voorkeuren|%1

CHAMP:CHK_MatchOfSepa

TEXTE:5=Controleren op SEPA betalingen crediteuren

CHAMP:CHK_MatchOfSepa:0

TEXTE:5=Controleer SEPA betalingskenmerken van crediteuren

CHAMP:CHK_MatchOfName:0

TEXTE:5=Controleer op exacte naam van relaties

CHAMP:CHK_prefMatchIban:0

TEXTE:5=een match op Bankrekeningnummer

CHAMP:CHK_prefMatchName:0

TEXTE:5=een match op naam van de relatie

CHAMP:CHK_prefMatchCredDebt:0

TEXTE:5=een match op debiteur of crediteur

CHAMP:TXT_METHODE

TEXTE:5=Matching Methode

CHAMP:TXT_MATCH

TEXTE:5=Een mutatie is een match indien factuur gevonden in combinatie met :

CHAMP:CHK_MatchOfIban:0

TEXTE:5=Controleer op unieke IBAN bankrekeningnummer (Verplicht)

CHAMP:CHK_prefMatchSepa:0

TEXTE:5=een match op betalingskenmerk SEPA

CHAMP:CHK_DEBUGMODE:0

TEXTE:5=Debugmode (OAKSOFT only)

CHAMP:CHK_MatchOfUBLC:0

TEXTE:5=Controleer de UBL criteria

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_ResetFinAdm.wdw

MSG0:0=U dient een project of een leverancier te selecteren

MSG1:0=Debiteurenomzet

MSG2:0=Pagina : &P

MSG3:0=Datum : 

MSG4:0=Verwachte omzet

MSG5:0=Boekjaar : 

MSG6:0=Export debiteurenomzet

MSG7:0=Exporteren

MSG8:0=Projecten zonder opdrachtbevestiging

MSG9:0=Projecten met opdrachtbevestiging

MSG10:0=Totaal

MSG11:0=Totaal lopende orders

MSG12:0=Totaal

MSG13:0=Totaal

MSG14:0=Geannuleerde projecten

MSG15:0=Totaal

MSG16:0=Boekjaar : 

MSG17:0=Projectnummer

MSG18:0=Omschrijving

MSG19:0=Status

MSG20:0=Huurperiode van

MSG21:0=Huurperiode tot

MSG22:0=dagen

MSG23:0=Accountmanager

MSG24:0=Totaal excl BTW

MSG25:0=Totaal incl BTW

MSG26:0=Januari

MSG27:0=Februari

MSG28:0=Maart

MSG29:0=April

MSG30:0=Mei

MSG31:0=Juni

MSG32:0=Juli

MSG33:0=Augustus

MSG34:0=September

MSG35:0=Oktober

MSG36:0=November

MSG37:0=December

MSG38:0=U dient een input parameter te selecteren

MSG39:0=U dient een boekjaar en/of grootboekrekening te selecteren

MSG40:0=Periode : 

MSG41:0=Geen boekjaar

MSG42:0=Er is een onverwachtte fout in de omzetrekeningen gevonden

MSG43:0= groep : 

MSG44:0=Aanmaken van het stuknummer in het dagboek is niet gelukt

MSG45:0=Overzicht stap 1 van 3

MSG46:0=Stap :

MSG47:0=Scans controleren

MSG48:0=Bestandsnaam

TITRE:35=Opschonen subadministratie voor start Rentbuddy Finance

CHAMP:TXT_Static1

TEXTE:5=Kies het boekjaar waarin facturen worden afgeboekt

CHAMP:TXT_info

TEXTE:5=Wanneer u al een tijd factureert met Rentbuddy en wil starten met Rentbuddy Finance, dan staan alle verkoopfacturen -en mogelijk ook inkoopfacturen- open omdat er geen betalingen zijn geboekt. Met deze procedure kunt u deze openstaande posten op 0,00 zetten. Daarna kunt u middels boekingen op de beginbalans de “echte” openstaande posten opvoeren. U kunt deze procedure meerdere malen probleemloos draaien. Resultaat is dat alle openstaande posten debiteuren en/of crediteuren daarna afgeboekt zijn, c.q. niet meer open staan.

CHAMP:EDIT_bkjr_code

TEXTE:5=Maak afboekmutaties aan in

CHAMP:CHK_dodebt:0

TEXTE:5=Verkoopfacturen afboeken

CHAMP:CHK_docred:0

TEXTE:5=Inkoopfacturen afboeken

CHAMP:EDIT_bkjr_vandat

TEXTE:5=Vanaf

CHAMP:EDIT_bkjr_totdat

TEXTE:5=T/m

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_rgss.wdw

TITRE:35=Verdichtingsclassificaties

CHAMP:BROWS_rgss

TEXTE:5=Table

TEXTE:10170=Somme

TEXTE:10171=Moyenne

TEXTE:10172=Compteur

CHAMP:BROWS_rgss.COL_rgss_code

TEXTE:35=Code

CHAMP:BROWS_rgss.COL_rgss_omschr

TEXTE:35=Omschrijving

CHAMP:BROWS_rgss.COL_rgss_release

TEXTE:35=Release

CHAMP:BROWS_rgss.COL_rgss_default

TEXTE:35=S

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_rgssUpd.wdw

TITRE:35=Verdichtingsclassificaties

CHAMP:tab_details

TEXTE:5=&Tab

TEXTE:280=New tab

CHAMP:tab_details:0

TEXTE:5=Algemeen

CHAMP:tab_details.EDIT_rgss_code

TEXTE:5=Code

CHAMP:tab_details.CHK_rgss_default

TEXTE:5=Gestandariseerd

CHAMP:tab_details.CHK_rgss_default:0

TEXTE:5=Gestandariseerd

CHAMP:tab_details.EDIT_rgss_omschr

TEXTE:5=Omschrijving

CHAMP:tab_details.EDIT_rgss_release

TEXTE:5=Release

CHAMP:TXT_Info

TEXTE:5=Deze verdichtingsclassificatie is gestandariseerd. Daarom kunt u het niet wijzigen

CHAMP:MENU_PopupMenu1.OPT_Option1

TEXTE:5=OPT_Option1

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_rgssZoek.wdw

TITRE:35=Verdichtingsclasssificaties

CHAMP:BROWS_rgss

TEXTE:10170=Somme

TEXTE:10171=Moyenne

TEXTE:10172=Compteur

CHAMP:BROWS_rgss.COL_rgss_id

TEXTE:35=COL_rgss_id

CHAMP:BROWS_rgss.COL_rgss_code

TEXTE:35=Code

CHAMP:BROWS_rgss.COL_rgss_omschr

TEXTE:35=Omschrijving

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_TeVerwachtenOmzet.wdw

MSG0:0=U dient een project of een leverancier te selecteren

MSG1:0=Verwachte omzet

MSG2:0=Pagina : &P

MSG3:0=Datum : 

MSG4:0=Verwachte omzet

MSG5:0=Boekjaar : 

MSG6:0=Export verwachte omzet

MSG7:0=Exporteren

MSG8:0=Projecten zonder opdrachtbevestiging

MSG9:0=Projecten met opdrachtbevestiging

MSG10:0=Totaal

MSG11:0=Totaal lopende orders

MSG12:0=Totaal

MSG13:0=Totaal

MSG14:0=Geannuleerde projecten

MSG15:0=Totaal

MSG16:0=Boekjaar : 

MSG17:0=Projectnummer

MSG18:0=Omschrijving

MSG19:0=Status

MSG20:0=Huurperiode van

MSG21:0=Huurperiode tot

MSG22:0=Dagen

MSG23:0=Accountmanager

MSG24:0=Totaal excl BTW

MSG25:0=Totaal incl BTW

MSG26:0=Januari

MSG27:0=Februari

MSG28:0=Maart

MSG29:0=April

MSG30:0=Mei

MSG31:0=Juni

MSG32:0=Juli

MSG33:0=Augustus

MSG34:0=September

MSG35:0=Oktober

MSG36:0=November

MSG37:0=December

MSG38:0=U dient een input parameter te selecteren

MSG39:0=U dient een boekjaar te selecteren

MSG40:0=Plaats

MSG41:0=Venue

MSG42:0=Kostenplaats

MSG43:0=Projectmanager

TITRE:35=Verwachte omzet

CHAMP:TXT_Static1

TEXTE:5=Periode

CHAMP:EDIT_periode_van

TEXTE:5=Huurperiode vanaf

CHAMP:EDIT_periode_van:

TEXTE:10295=MMMM AAAA

TEXTE:10297=today

CHAMP:EDIT_periode_tot

TEXTE:5=Huurperiode t/m

CHAMP:EDIT_periode_tot:

TEXTE:10295=MMMM AAAA

TEXTE:10297=today

CHAMP:TXT_Static2

TEXTE:5=Filteren op : (optioneel)

CHAMP:EDIT_cont_nummer

TEXTE:5=Project

CHAMP:COMBO_csrt_omschr

TEXTE:5=Projectsoort

CHAMP:COMBO_werk_login

TEXTE:5=Accountmanager

CHAMP:Combo_bkjr_fiscjaar

TEXTE:5=Boekjaar

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_Ubl2Inko.wdw

MSG1:0=De factuur kan niet (meer) worden gevonden.

MSG2:0=Factuur : 

MSG3:0=administratie

MSG4:0=crediteur

MSG5:0=debiteur

MSG6:0=U heeft de instellingen voor de facturen [INVOICES] en [DMS_INVOICE] nog niet vastgelegd in de Rentbuddy parameters

MSG9:0=Dit is een CREDIT factuur

MSG10:0=Deze factuur is reeds vervallen

MSG11:0=Deze factuur is geblokkeerd of ter incasso gestuurd

MSG12:0=Wenst u de facturen nu af te boeken in de subadministratie?

MSG13:0=De openstaande posten zijn afgeboekt. U kunt de aanmaning verwijderen?

MSG14:0=De openstaande posten zijn niet afgeboekt

MSG18:0=U kunt de factuur niet tegen dezelfde factuur afboeken

MSG19:0=Het betaalgedrag bedraagt meer dan 90 dagen gemiddeld.

MSG20:0=Het betaalgedrag bedraagt meer dan 60 dagen gemiddeld.

MSG21:0=e

MSG22:0=Het betaalgedrag bedraagt minder dan 30 dagen gemiddeld.

MSG23:0=Het betaalgedrag bedraagt meer dan 30 dagen gemiddeld.

MSG24:0=Er is een betalingsregeling getroffen

MSG25:0=Bij deze mutatie is geen scan gevonden

MSG26:0=Cloud document wordt opgehaald.

MSG27:0=Deze koppeling is uitsluitend beschikbaar voor OUTLOOK profielen.

MSG28:0=Uw postvak is nog niet (volledig) geconfigureerd. Kies %1.

MSG29:0=De configuratie van uw postvak bevat een directory die niet bestaat. Kies %1.

MSG30:0=Postvak uitlezen

MSG31:0=Fase: Bijlagen kopiëren

MSG32:0=Kan bijlage niet opslaan als %1

MSG33:0=Het postvak bevat geen ongelezen berichten

MSG34:0=Aantal verwerkte emails: %1

MSG34:0=Aantal gekopieerde bijlagen: %2

MSG35:0=Totaal aantal UBL facturen in uw inbox bedraagt : %1

MSG36:0=Er staan nog lokaal te verwerken bestanden. Wenst u deze nu te verwerken?

MSG37:0=Bestanden downloaden

MSG38:0=Kan bestand niet downloaden van FTP site

MSG39:0=Kan bestand niet verwijderen van FTP site

MSG40:0=Bestanden verwerken

MSG41:0=Fout bij het inlezen van XML bestand

MSG42:0=De crediteur is herkend

MSG43:0=Let op! Dit factuurnummer komt reeds voor.

MSG43:0=

MSG43:0=Administratie: %1

MSG43:0=Crediteur: %2

MSG43:0=Factuurnr: %3

MSG43:0=Stuknr: %4

MSG43:0=Totaalbedrag: %5

MSG44:0=Dubbel factuurnummer

TITRE:35=UBL inkoopfacturen van %1|%2 – %3

CHAMP:TAB_details

TEXTE:5=&Tab

TEXTE:280=New tab

CHAMP:TAB_details:0

TEXTE:5=UBL Inbox

CHAMP:TAB_details.BROWS_FACT

TEXTE:5=Table

TEXTE:10170=Totaal

TEXTE:10171=Moyenne

TEXTE:10172=Compteur

CHAMP:TAB_details.BROWS_FACT.CHK_denied

TEXTE:35=G || Geweigerd

CHAMP:TAB_details.BROWS_FACT.COL_kvk

TEXTE:35=KvK nr.

CHAMP:TAB_details.BROWS_FACT.COL_crediteur

TEXTE:35=Crediteur

CHAMP:TAB_details.BROWS_FACT.COL_fact_factuur_ext

TEXTE:35=Faktuur

CHAMP:TAB_details.BROWS_FACT.COL_fact_datum

TEXTE:35=Datum

CHAMP:TAB_details.BROWS_FACT.COL_fact_vvdatum

TEXTE:35=Vervaldatum

CHAMP:TAB_details.BROWS_FACT.COL_fact_btw

TEXTE:35=BTW bedrag

CHAMP:TAB_details.BROWS_FACT.COL_fact_bedrag

TEXTE:35=Bedrag incl. BTW

CHAMP:TAB_details.BROWS_FACT.COL_sFileName

TEXTE:35=Bestandsnaam

CHAMP:TAB_details.BROWS_FACT.COL_cred_code

TEXTE:35=cred_code

CHAMP:TAB_details.IMG_Invoice

BULLE:4=Dubbel klikken om het document te openen

CHAMP:TAB_details.NUMBER_OF_INVOICES

TEXTE:5=999

CHAMP:TAB_details.TXT_Leverancier

TEXTE:5=LEVERANCIER

CHAMP:TAB_details.TXT_naam

TEXTE:5=Naam

CHAMP:TAB_details.TXT_kvk

TEXTE:5=KvK nr.

CHAMP:TAB_details.TXT_Creditor

TEXTE:5=Crediteur

CHAMP:TAB_details.TXT_VAT

TEXTE:5=BTW nummer

CHAMP:TAB_details.TXT_account

TEXTE:5=Bankrekeningnummer

CHAMP:TAB_details.BROWS_cbtw

TEXTE:10170=Somme

TEXTE:10171=Moyenne

TEXTE:10172=Compteur

CHAMP:TAB_details.BROWS_cbtw.COL_cbtw_tax_rate

TEXTE:35=BTW %

CHAMP:TAB_details.BROWS_cbtw.COL_cbtw_tax_base

TEXTE:35=Grondslag

CHAMP:TAB_details.BROWS_cbtw.COL_cbtw_tax_amount

TEXTE:35=BTW bedrag

CHAMP:TAB_details.BROWS_FACT1

TEXTE:5=Table

TEXTE:10170=Totaal

TEXTE:10171=Moyenne

TEXTE:10172=Compteur

CHAMP:TAB_details.BROWS_FACT1.COL_kvk2

TEXTE:35=KvK nr.

CHAMP:TAB_details.TXT_INVOICE

TEXTE:5=FAKTUUR DETAILS

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_UBLcriteria.wdw

MSG1:0=Er zijn nog onverwerkte mutaties

MSG2:0=Fout bij het aanmaken van de journaalpost voor mutatie : %1

MSG3:0=Wenst u de mutaties Automatisch te boeken op basis van deze criteria?

MSG4:0=Controleren bankmutaties

MSG5:0=Regel

TITRE:35=UBL Criteria|%1  –  %2

CHAMP:BROWS_criteria

TEXTE:5=Table

TEXTE:10170=Somme

TEXTE:10171=Moyenne

TEXTE:10172=Compteur

CHAMP:BROWS_criteria.COL_ublc_seq

TEXTE:35=#

CHAMP:BROWS_criteria.COL_criteria

TEXTE:35=Criteria

CHAMP:BROWS_criteria.COL_ublc_value

TEXTE:35=Waarde

CHAMP:BROWS_criteria.COL_ublc_xor

TEXTE:35=EN/OF

CHAMP:BROWS_criteria.COL_action

TEXTE:35=Actie

CHAMP:BROWS_criteria.COL_reka_code

TEXTE:35=Rekening

CHAMP:BROWS_criteria.COL_ublc_omschr

TEXTE:35=Omschrijving

CHAMP:BROWS_criteria.COL_knda_code

TEXTE:35=Kostendrager

CHAMP:BROWS_criteria.COL_knpl_code

TEXTE:35=Kostenplaats

CHAMP:BROWS_criteria.COL_doss_code

TEXTE:35=Project

CHAMP:BROWS_criteria.COL_reka_id

TEXTE:35=reka_id

CHAMP:BROWS_criteria.COL_knda_id

TEXTE:35=knda_id

CHAMP:BROWS_criteria.COL_knpa_id

TEXTE:35=knpa_id

CHAMP:BROWS_criteria.COL_doss_id

TEXTE:35=doss_id

CHAMP:BROWS_criteria.COL_ublc_action

TEXTE:35=ublc_action

CHAMP:BROWS_criteria.COL_ublc_actief

TEXTE:35=ublc_actief

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_ublcUpd.wdw

MSG2:0=Dit is de enige mutatiesoort van systeemtype [%1]; u kunt deze niet verwijderen

MSG3:0=INKOOP

MSG4:0=VERKOOP

MSG5:0=BALANS

MSG6:0=INSLAG

MSG7:0=UITSLAG

MSG8:0=AFGESCHREVEN

TITRE:35=UBL Criteria

CHAMP:LISTBOX_criteria

TEXTE:5=Criteria

CHAMP:CHK_ublc_actief

TEXTE:5=Actief

CHAMP:CHK_ublc_actief:0

TEXTE:5=Actief

CHAMP:EDIT_ublc_omschr

TEXTE:5=Omschrijving

TEXTE:153=U kunt macro’s gebruiken :

TEXTE:153={maand} {maand+1} {maand-1}

TEXTE:153={kwartaal} {kwartaal+1} {kwartaal-1}

TEXTE:153={week}

TEXTE:153={jaar}{jaar+1}{jaar-1}

TEXTE:153=

CHAMP:EDIT_ublc_value

TEXTE:5=Waarde

CHAMP:EDIT_ublc_seq

TEXTE:5=#

CHAMP:TXT_criteria

TEXTE:5=Criteria

CHAMP:TXT_action

TEXTE:5=Aktie

CHAMP:EDIT_reka_code

TEXTE:5=Grootboek

CHAMP:EDIT_knpa_code

TEXTE:5=Kostenplaats

CHAMP:EDIT_knda_code

TEXTE:5=Kostendrager

CHAMP:Static1

TEXTE:5=Boekingdetails

CHAMP:EDIT_btwp_code

TEXTE:5=BTW

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_VatImport.wdw

MSG0:0=Alle boekstukken van dagboek %1 zijn verwerkt.

MSG1:0=Alle boekstukken van batch %1 zijn verwerk.

MSG2:0=Boekstuk %2 van dagboek %1 is teruggedraaid.

MSG3:0=Boekstuk %2 van dagboek %1 is verwerkt.

MSG4:0=Dit stuknummer is onverwerkt

MSG5:0=Er is digitaal bankafschrift aanwezig

MSG6:0=Er is een document aanwezig

MSG7:0=Van deze mutatie is een PDF bestand aanwezig.

MSG8:0=De periode van dit boekstuk is al afgesloten

MSG9:0=Er is een document aanwezig

MSG10:0=Er is geen document geregistreerd

MSG11:0=De taakheader kon niet worden aangemaakt op regel %1

MSG12:0=Bijwerken van de berekening is mislukt op regel %1

MSG13:0=De totalen zijn berekend

MSG14:0=Een fout is er opgetreden tijdens het verwijderen van de matching

MSG15:0=Een fout is opgetreden tijdens het verwijderen van de registratie

MSG16:0=Er is geen scan aanwezig

MSG17:0=Bij deze mutatie is geen scan gevonden

MSG18:0=Cloud document wordt opgehaald.

MSG19:0=Er zou een scan aanwezig moeten zijn maar die kan niet meer worden gevonden of is verwijderd : %1

MSG20:0=Wenst u de registratie van dit document/scan nu te verwijderen?%1LET OP! Hierdoor is de scan ook niet gekoppeld ook al vindt u het document later weer terug.%1Doorgaan met verwijderen van de registratie?

MSG21:0=Er is geen scan aanwezig

TITRE:35=Herboeken BTW voor inkoopfacturen

CHAMP:BROWS_dbre

TEXTE:10170=Somme

TEXTE:10171=Moyenne

TEXTE:10172=Compteur

CHAMP:BROWS_dbre.COL_dbre_stuknr

TEXTE:35=Stuknr

CHAMP:BROWS_dbre.COL_fact_factuur_ext

TEXTE:35=Referentie 

CHAMP:BROWS_dbre.COL_peri_periode

TEXTE:35=Periode

CHAMP:BROWS_dbre.COL_dbre_datum

TEXTE:35=Datum

CHAMP:BROWS_dbre.COL_rltsnaamC

TEXTE:35=Crediteur

CHAMP:BROWS_dbre.COL_fact_bedrag

TEXTE:35=Factuurbedrag

CHAMP:BROWS_dbre.COL_dbre_verwerkt

TEXTE:35=Verwerkt

CHAMP:TXT_filter

TEXTE:5=Filter

CHAMP:CHK_buitenland:0

TEXTE:5=Buitenlandse crediteuren

CHAMP:CHK_noVat:0

TEXTE:5=Geen BTW boekingen aanwezig

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_VedtZoek.wdw

TITRE:35=Zoek een classificatie

CHAMP:BROWS_vedt

TEXTE:10170=Somme

TEXTE:10171=Moyenne

TEXTE:10172=Compteur

CHAMP:BROWS_vedt.COL_vedt_id

TEXTE:35=COL_vedt_id

CHAMP:BROWS_vedt.COL_vedt_code

TEXTE:35=Code

CHAMP:BROWS_vedt.COL_vedt_omschr

TEXTE:35=Omschrijving

FEN:D:\OakSoft\OakTree23Int\Schema\adm\win\WIN_adm_vrdmutr.wdw

MSG0:0=Methode : Handmatige saldoverwerking

MSG1:0=Methode : Rentbuddy Finance

MSG2:0=Parameter [MANUAL_SUB] dient u aan te zetten!

MSG3:0=Wenst u alle geselecteerde facturen nu af te drukken als PDF?

MSG4:0=Wenst u voor het afdrukken de PDF bestanden samen te voegen tot één document?

MSG5:0=LET OP! PDF document [%1] niet (meer) aanwezig.

MSG6:0=Kan van deze factuur de PDF niet vinden.

MSG7:0=Factuur : 

MSG8:0=De factuur kan niet (meer) worden gevonden.

MSG9:0=Er is geen project gekoppeld aan deze factuur.

MSG10:0=Wenst u de tellijst te importeren

MSG11:0=Bijwerken van de factuur mislukt

MSG12:0=De tellijst is geïmporteerd

MSG13:0=Afboeken is niet toegestaan op dit tabblad

MSG14:0=Factuur volledig afboeken als betaald?

MSG15:0=LET OP! Module Rentbuddy Finance aanwezig

MSG16:0=Dit project is nog niet gereedgemeld voor picken

MSG17:0=Dit is geen projectregel.

MSG18:0=Wijzigen van de debiteur is niet gelukt.

MSG19:0=U moet of mag slechts één factuur selecteren om te wijzigen.

MSG20:0=Het is niet gelukt de faktuur [%1] te hernoemen naar [%2]. Probeert u het handmatig.

MSG21:0=Wenst u nu van de geselecteerde facturen een PDF bestand te maken voor het archief?

MSG22:0=U heeft geen layout geselecteerd

MSG23:0=LET OP! De PDF staat mogelijk nog op naam van de oude debiteur. De oude PDF blijft bestaan maar wordt genoemd naar [%1].  Wilt u een nieuwe PDF aanmaken?

MSG24:0=U heeft dezelfde debiteur gekozen. Wijzigen afgebroken.

MSG25:0=U bent niet in het bezit van de module Rentbuddy Finance. Functie niet beschikbaar.

MSG26:0=Wenst u deze kasstaat te boeken?

MSG27:0=Deze batch is reeds geboekt. U dient eerst de batch te verwijderen.

MSG28:0=Aanmaken van de batch is niet gelukt

MSG29:0=Aanmaken van het stuknummer in het dagboek [%1] is niet gelukt

MSG30:0=Betalingbatch : 

MSG31:0=Fout bij het aanmaken van de journaalpost

MSG32:0=Er is een fout ontstaan bij het koppelen van de dagstaat

MSG33:0=De dagstaat is geboekt

MSG34:0=BEGINVOORRAAD

MSG35:0=Beginvoorraad boekingen

MSG36:0=Fout bij het maken van de tegenboeking

MSG37:0=De voorraadboekingen zijn gemaakt.

MSG38:0=De grootboekrekening van de tegenboeking is niet gevonden.

MSG39:0=Het verwerken van de batch is niet gelukt.

MSG40:0=Overzicht stap 1 van 3

MSG41:0=Stap :

MSG42:0=Toeslagen %1 per stuk

MSG43:0=Artikel :

MSG44:0=Boeken voorraadmutaties

MSG45:0=Er zijn geen nieuwe mutaties aangemaakt

MSG46:0=Fout bij het aanmaken van de tegenboeking

MSG47:0=VOORRAAD

MSG48:0=Goederenontvangsten

TITRE:35=Journaliseren voorraadmutaties | Administratie : %1 – %2

CHAMP:TAB_mutaties

TEXTE:5=&Tab

TEXTE:280=New tab

CHAMP:TAB_mutaties:0

TEXTE:5=Goederenontvangsten journaliseren

CHAMP:TAB_mutaties:1

TEXTE:5=Beginbalans Verkoop

CHAMP:TAB_mutaties.BROWS_AVRM

TEXTE:5=Table

TEXTE:10170=Totaal

TEXTE:10171=Gemiddeld

TEXTE:10172=Aantal

CHAMP:TAB_mutaties.BROWS_AVRM.COL_ldoc_nummer

TEXTE:35=BonNr.

CHAMP:TAB_mutaties.BROWS_AVRM.COL_arti_arti_code

TEXTE:35=Artikel

CHAMP:TAB_mutaties.BROWS_AVRM.COL_arti_arti_omschr_intern

TEXTE:35=Omschrijving

CHAMP:TAB_mutaties.BROWS_AVRM.COL_avrm_datum

TEXTE:35=Datum

CHAMP:TAB_mutaties.BROWS_AVRM.COL_fact_factuurnr

TEXTE:35=Factuurnr.

CHAMP:TAB_mutaties.BROWS_AVRM.COL_avrm_aankoopprijs

TEXTE:35=VVP

CHAMP:TAB_mutaties.BROWS_AVRM.COL_reks_reks_code

TEXTE:35=Grootboek

CHAMP:TAB_mutaties.BROWS_AVRM.COL_reks_reks_omschr

TEXTE:35=Rekening

CHAMP:TAB_mutaties.BROWS_AVRM.COL_magz_code

TEXTE:35=Magazijn

CHAMP:TAB_mutaties.BROWS_AVRM.COL_avrm_aantal

TEXTE:35=Aantal

CHAMP:TAB_mutaties.BROWS_AVRM.COL_avrm_bij

TEXTE:35=Bij/Af

CHAMP:TAB_mutaties.BROWS_AVRM.COL_bedrag

TEXTE:35=Bedrag

CHAMP:TAB_mutaties.BROWS_AVRM.COL_saldo

TEXTE:35=Saldo

CHAMP:TAB_mutaties.BROWS_AVRM.COL_arti_vaste_verrekenprijs

TEXTE:35=VVP

CHAMP:TAB_mutaties.BROWS_AVRM.COL_reksONTVFACT_reks_id

TEXTE:35=COL_reksONTVFACT_reks_id

CHAMP:TAB_mutaties.BROWS_AVRM.COL_LevrNaam

TEXTE:35=LevrNaam

CHAMP:TAB_mutaties:2

TEXTE:5=Beginbalans Verhuur

CHAMP:TAB_mutaties.CHK_allemutaties:0

TEXTE:5=Toon verwerkte én onverwerkte mutaties

CHAMP:TAB_mutaties:3

TEXTE:5=Herboeken verkoopfacturen voorraad

CHAMP:TAB_mutaties.BROWS_FACT

TEXTE:5=Table

TEXTE:10170=Totaal

TEXTE:10171=Gemiddeld

TEXTE:10172=Aantal

CHAMP:TAB_mutaties.BROWS_FACT.COL_factV_fact_factuurnr

TEXTE:35=Factuurnr.

CHAMP:TAB_mutaties.BROWS_FACT.COL_factV_fact_datum

TEXTE:35=Datum

CHAMP:TAB_mutaties.BROWS_FACT.COL_cont_nummer

TEXTE:35=Project

CHAMP:TAB_mutaties.BROWS_FACT.COL_artiV_arti_code

TEXTE:35=Artikel

CHAMP:TAB_mutaties.BROWS_FACT.COL_artiV_arti_omschr_intern

TEXTE:35=Omschrijving

CHAMP:TAB_mutaties.BROWS_FACT.COL_reksV_reks_code

TEXTE:35=Grootboek

CHAMP:TAB_mutaties.BROWS_FACT.COL_reksV_reks_omschr

TEXTE:35=Rekening

CHAMP:TAB_mutaties.BROWS_FACT.COL_cofr_aantal

TEXTE:35=Aantal

CHAMP:TAB_mutaties.BROWS_FACT.COL_artiV_arti_vaste_verrekenprijs

TEXTE:35=VVP

CHAMP:TAB_mutaties.BROWS_FACT.COL_mutr_debet

TEXTE:35=D/C

CHAMP:TAB_mutaties.BROWS_FACT.COL_verkoop_bedrag

TEXTE:35=Bedrag

CHAMP:TAB_mutaties.BROWS_FACT.COL_verkoop_saldo

TEXTE:35=Saldo

CHAMP:TAB_mutaties.BROWS_FACT.COL_reksVTB_reks_omschr

TEXTE:35=Voorraad

CHAMP:TAB_mutaties.BROWS_FACT.COL_reksKTB_reks_omschr

TEXTE:35=Kostprijs

CHAMP:TAB_mutaties.BROWS_FACT.COL_core_netto_prijs

TEXTE:35=core_netto_prijs

CHAMP:TAB_mutaties.BROWS_FACT.COL_dbre_id

TEXTE:35=dbre_id

CHAMP:TAB_mutaties.BROWS_FACT.COL_core_seq

TEXTE:35=core_seq

CHAMP:TAB_mutaties.BROWS_FACT.COL_Bestprice

TEXTE:35=Beste inkoopprijs

CHAMP:TAB_mutaties:4

TEXTE:5=Herboeken inkoopfacturen voorraad