Releasenotes / Updates

Eerdere updates

Op deze pagina tref je in het kort een samenvatting van de wijzigingen van onze updates.

Releasenotes 6.7

 • Artikelconfigurator Artikelomschrijving correct overnemen uit Excelsheet.
 • Trailer en Trekker combinatie nu direct zichtbaar in transportbehoefte scherm.
 • Reserveringen openen vanuit servicebon verbeterd.
 • Afschriftverwerking nog verder verbeterd (#191640)
 • In het scherm Overzicht facturen, tonen wij nu voortaan ook het BTW saldo. (#191628)
 • Reparaties, service en onderhoud worden de juiste documenten weergegeven.
 • Een pakbon genereren na een laatste mancobon kon een fout veroorzaken.
 • Het zoeken in het relatiebeheer op natuurlijke personen (particulieren) is verbeterd
 • Verkooporders kan middels de insert toets nu ook direct de korting vastgelegd worden. Dit versnelt het invoeren van orderregels in een verkoopproject.
 • Consistentie programma van versie 6 weer werkend gemaakt en daarbij voor de subadministratie een controle toegevoegd op debiteuren en crediteuren
 • Door een wijziging bij Exact Online, moesten wij met spoed weer een patch uitleveren in versie 6.7.19
 • Anonimiseren van relaties is in versie 6 weer op de juiste plaatst gezet.
 • Factureren van een deellevering bij een verkooporder is verbeterd
 • Rubriek 1E verbeterd in de BTW aangifte
 • Toon eerder geëxporteerde facturen kunnen vanaf 6.7.29 weergegeven worden en daarmee kan je als gebruiker ook zelf de status van de factuur terug draaien. Dit is handig bij fouten die door Exact Online of andere 3de partij financiële pakketten veroorzaakt kunnen worden. zo kan je foutieve facturen opnieuw exporteren in een nieuw bestand.
 • Bij verkooporders hebben wij het adresveld verbeterd, zodat het adres nu ook beter op de layouts afgedrukt worden.
 • Callsheet per dag heeft een update gekregen, waardoor de layout geen onnodige melding laat zien.
 • Artikelconfigurator bijgewerkt, waarbij nu ook andere leestekens en koppeltekens ondersteund worden.
 • In het Personeels informatie center (PIC) is het weer mogelijk om bestanden als bijlage te versturen.
 • Inkoopfactuurcontrole en catalogi verbeterd (#191562 / #191550)
 • Verlofaanvraag toont direct wanneer een medewerker ingepland staat.
 • Wanneer je vanuit het notificatie scherm een inhuuropdracht opent, kreeg men een gele venster (trace) te zien, wat niet nodig was.
 • Genereren urenregistratie bij de verlofdagen is aangepast, waardoor het nu ook mogelijk is om voor halve dagen de uren te registeren. (#191604)
 • Genereren urenregistratie bij de verlofdagen berekend nu beter de werktijden en urencorrecties uit. (#191605)
 • Het nieuwe scherm ‘Financiële status projecten’ (vooruitbetalingen) heeft meer instellingen gekregen. Zo kan men nu het aantal dagen instellen dat we vooruit moeten kijken en gefilterd worden op projectsoorten.
 • Financiële status projecten (vooruitbetalingen) controleerd nu vanuit de PLANPERIODE en niet de HUURPERIODE.
 • Via onze website is het ook mogelijk om een 2FA invoerapplicatie te installeren, waarmee wij nog beter beveiligd de 2FA code kunnen uitlezen in RentBuddy. Zonder dat hiervoor naar een Online tool gegaan wordt.
 • Afdrukken voorraadposities heeft nu de mogelijkheid gekregen om alleen artikelen met voorraad af te drukken. (#191467)
 • Het wijzigen van de VVP vanuit een catalogus, gaf een foutmelding (#191547)
 • Excel Export mogelijk gemaakt voor het financieel pakket Twinfield
 • SmartDocs verbeterd voor de RentBuddy Backstage App
 • Wagenplanning inzittenden toon niet meer de vervallen personen
 • Vanuit transportbehoefte direct het scherm wagenplanning detail inzien.
 • Shared URL kunnen nu ook automatisch toegewezen worden op basis van het SERIENUMMER van het artikel, naast dat dit al mogelijk was voor het INVENTARISNUMMER
 • Nieuwe scherm financiële status projecten om te zien of er een betalingsconditie op type VOORUIT staat, ook op tijd heeft betaald.
  Er wordt gekeken naar projecten die starten vanaf vandaag tot de komende 3 dagen vooruit.
 • DigiSign / Digitaal handtekening de knop bevestigen verwijderd boven aan de pagina.
 • Urencorrectie nu correct uitgevoerd vanuit het in- en uitklokken in RentBuddy
 • Controle op maximaal aantal uren voor het uitklokken vanuit RentBuddy PC. Er is een nieuwe parameter TIME_MAX_CHECKOUT waarbij je zelf het aantal uren op kunt geven.
 • Tijdens het fiatteren van een verlof wordt nu standaard de datum van vandaag en de naam van de gebruiker ingevuld. Tevens is het scherm aangepast naar één venster zonder tabblad.
 • Als er een EVENEMENT wordt gekozen bij het aanmaken van een nieuw project dan worden nu de werkelijke huurdagen van de periode weer berekend.
 • Bij het aanmaken van een service en onderhoud komt men binnen op OPENSTAANDE services. We hebben het datumbereik aangepast op verzoek dat er dan meerdere openstaande services zichtbaar zijn.
 • Combinatie artikelen toevoegen scherm is groter gemaakt en je kan voortaan dubbelklikken op de hele regel i.p.v. alleen het vinkje te klikken.
 • Module Stockentries verbeterd voor klanten die deze module niet wensen te gebruiken.
 • Vanuit ‘te fiatteren verlofdagen’ kan direct het jaaroverzicht uren geopend worden per werknemer om inzage te krijgen in overuren.
 • Mogelijkheid om met één druk op de knop voor ALLE medewerkers de uren te genereren voor de verlofdagen.
 • In het relatiebeheer is het mogelijk om te zoeken op POSTCODE.
  image.png
 • In het relatiebeheer is het mogelijk om te zoeken op TELEFOONNUMMER
  image.png
 • In het relatiebeheer kolom toegevoegd met adres en postcode t.b.v. het zoeken op adres of postcode.
 • Afschriftverwerking ververst zich nu na het matchen, zodat ook direct te zien is wat er gematched is.
 • Zoeken binnen het zoekscherm v an crediteuren is versneld.
 • Afschriftenverwerking matching verbeterd voor diverse banken.
 • Aanmaningen versturen met rapportages hersteld en ook verbeterd qua interface en mogelijkheden.
  Bijvoorbeeld het sturen van een e-mailbericht met daarin de factuurnummers ipv alleen als bijlage.
  (#191488)
 • Buitenlandse inkoopfacturen verbeterd in het scherm inkoopfactuurcontrole.
 • In- en uitslag scherm laat een project meerdere keren zien, wanneer er meerdere tijdlijnen aanwezig waren.
 • Checklist distributie werkt weer correct.
 • De knop afhandelen of distributie bij de taken vanuit het hoofdscherm gaf een foutmelding (#191513)
 • VVP catalogus importeren werkt de VVP niet altijd bij (#191467)
 • Betalingen versturen via MyPonto met niet didactische tekens in de naam gaf een foutmelding.
 • Web planbord toont de venue gegevens nu juist.
 • Backstage 1.10.21
  – Meerdere talen worden ondersteund waaronder Engels, Frans,Italiaans en Duits
  – SmartDocs / Documenten beheer beter gïntegreerd
  – Automatisch uitloggen verbeterd, pas na 30 minuten inactieve gebruik, zal de gebruiker uitgelogd worden.
 • Bij de personeelsafrekeningen urenverantwoording is nu een consistentie toegevoegd. Hier kan nu gecontroleerd worden op overlappende tijden op de urenstaten.
 • Automatisch urenregistratie op basis van gefiatteerde verlofdagen.
 • Automatisch urenregistratie op basis van vastgestelde feestdagen. Daarbij wordt rekening gehouden met de werktijden van de werknemer.
 • Het is mogelijk als gebruiker, om vast te leggen dat je nooit een melding krijgt over de werktijden van personeel in de personeelsplanning. Dit is t.b.v. het automatische urenregistratie voor verlof en feestdagen.
  image.png
 • Tijdens het uitklokken in RentBuddy, kan er direct een interne memo vastgelegd worden.
 • Wanneer je een relatie opgeeft in de verkooporder, zal automatisch de gekoppelde debiteur ingevuld worden.
 • Het zoeken naar inventarisnummers vanuit het hoofdmenu is opgelost.
 • Het is vanaf nu mogelijk om combinaties / Vraag artikelen te gebruiken in verkooporders (#190652)
 • Bij het aanmaken van een losse verhuur project ging de opmaak van het scherm fout. Dit ging voornamelijk verkeerd, wanneer er gekozen werd voor een éénmalige relatie.
 • Wanneer je vanuit het relatiebeheer naar het overzicht verkooporders gaat, stonden de velden op het scherm door elkaar heen. We hebben dit hersteld in versie 6.7.
 • In de verkooporder werd niet altijd de juiste verhuureenheid opgehaald. Dit had voornamelijk invloed op personeel en transportartikelen. (#190931)
 • Wanneer een opdrachtbevestiging is aangemaakt en je wilt als gebruiker de opdracht nog wijzigen, werd de status van de opdrachtbevestiging niet herkend en toont RentBuddy de offerte layout (#190910)
 • Bij afgehandelde verkooporders, wordt nu alleen een gecomprimeerde pakbon getoond. Dit zorgt voor een beter overzicht. (#190637)
 • Het scherm RESERVERINGEN hield geen rekening met inactieve artikelen. (#190965)
 • Bij een VERKOOPORDER werd bij een opdrachtbevestiging altijd de OFFERTE van de verkoop gekozen. Dit is nu opgelost.
  (#172851)
 • In- en Uitslag scherm kan weer gefilterd worden op opdrachtgever en project. (#190653)
 • Bij het maken van een inhuurorder vanuit de inhuurmanager, gaf RentBuddy een verkeerde melding. (#190699)
 • Wanneer de gebruiker de tabel met documenten toevallig sorteerde op een van de kolommen,  werd niet altijd het juiste document geopend. (#190834)
 • Als de opdrachtgever bij een verhuurproject, gekoppeld is aan een vaste venue/productielocatie, kan er middels de knop [Overnemen van opdrachtgever] gekozen worden uit meerdere locaties.
  Dit is bijvoorbeeld handig voor hotels, scholen, winkels, franchise etc.
  image.png
 • De taken binnen het scherm personeelsbehoefte/tijdschema zijn nu gelijk gemaakt aan de opmaak en werking uit het scherm verhuurprojecten.
 • Nieuwe functionaliteit om een gedeelde URL(webpagina) te laten genereren om direct via één pagina, meerdere openbaren documenten te kunnen delen. De nieuwe functionaliteit werkt alleen samen met SmartDocs (Documenten in de cloud)
 • Backstage heeft een nieuwe functionaliteit gekregen, waarmee EXTRA ARTIKELEN toegevoegd kunnen worden vanuit de RentBuddy Backstage App. Dit is gemaakt voor het snel kunnen toevoegen van Verkoopartikelen of Verbruiksartikelen met een grote voorraad. Indien je hebt gekozen voor een Artikel dat niet op voorraad is, zal je in RentBuddy voorraad tekort gaan zien op de orderregel en zal er actie ondernomen moeten worden.
  De extra artikelen die toegevoegd worden vanuit de RentBuddy Backstage App, worden toegevoegd aan een EXTRA TAAK.
 • RentBuddy Webshop API heeft nieuwe punten toegevoegd gekregen. Lees hiervoor de nieuwe documentatie vanuit de API
 • Servicebewerkingen kunnen vastgelegd worden per artikel.
  Er is een nieuwe scherm ontwikkeld, waarin alle servicebewerkingen in te zien zijn. Bel ons voor meer Informatie.
 • Servicebewerking genereren voor meerdere dagen is vanaf nu mogelijk gemaakt in versie 6.7.
 • Wanneer aan een wagenpark/voertuig een verhuurartikel is gekoppeld en dit artikel wordt gebruikt binnen een project, wordt er voortaan bij het [genereren] van de transportbehoefte, automatisch de wagen/voertuig gekoppeld aan de desbetreffende transportbehoefte per tijdlijn.
 • in het scherm PLANBORD WAGENPARK waren sommige teksten nog wit en dat was niet leesbaar op een grijze achtergrond. Daarnaast werd de titel van het scherm ook niet altijd correct ververst. Dit is nu opgelost.
 • Het gebruik maken van VOERTUIGCOMBINATIES is weer mogelijk gemaakt. Aan een voertuig in het wagenpark, kan je een combinatie vastleggen en in het scherm WAGENPLANNING zal er een popup verschijnen, waarin je kan kiezen welke combinatievoertuig er mee ingepland dient te worden.
  Denk hierbij aan het inplannen van een Trailer, waarbij je als combinatie de Trekker/Vrachtwagen vastlegt en automatisch mee gepland kan worden.
 • Tijdens het importeren van bankmutaties via MyPonto, werden de velden Boekdatum en valutadatum verwisseld in RentBuddy. Dit is inmiddels in versie 6.7.5 opgelost.
 • NUL facturen exporteren naar Exact Online werd bij geen boekingen door Exact geweigerd. Er dient minimaal een 0,00 boeking op een grootboekrekening plaats hebben gevonden.
  In versie 6.7.5 wordt dit nu geboekt op de grootboekrekening die ook ingesteld is bij de parameter [EXACT_VATBASE]
 • Verlofaanvraag openen vanuit notificatie scherm, zorgt ervoor dat je de gegevens direct kunt wijzigen (#190020)

Releasenotes 6.6

Fixed
 • Er werd ten onrechte een melding gegeven dat de VVP is was vastgelegd bij het maken van een verkooporder. De VVP kan nu weer worden vastgelegd en verwerkt. 
 • Bij de Goederenontvangst was de knop AFHANDELEN niet altijd actief. Dit is hersteld.
 • Bij het inkoopboek werd zonder de module SCAN EN HERKEN in bepaalde omstandigheden technisch de inhoud van de ini-bestanden leeg overschreven. Hierdoor werkte het scannen-en herkennen van de inkoopfacturen (versie 5 methode) niet meer. Met de nieuwe versie 6 module SCAN EN HERKEN was geen probleem. 
 • Wanneer je de presentatie van de offerteregels wenst in te stellen, kon dit alleen voor regels waar een artikel aan gekoppeld is. Dat is nu ook mogelijk gemaakt voor tekstregels, subtotalen en overige regels. (#191055 – 6.6.3)
 • Pakbon; Wanneer een pakbon werd afgedrukt om deze bijvoorbeeld te versturen per e-mail, kreeg je de melding dat de parameter REPORTS nog niet was ingesteld. Dit was echter nog een melding van versie 5 en hebben we nu gelijk gemaakt aan de nieuwe smartfiles van  versie 6. (#191985)
 • Het is nu mogelijk om binnen het planbord personeel ook memo’s te kunnen toevoegen aan uitgenodigd personeel/freelancers.
  (#190776)
 • Wanneer je via het hoofdmenu naar de catalogi ging, opende het scherm Leveranciers waarna daarvan de catalogi konden worden geopend. Dit kan al via Leverancier. Daarom kunnen via deze menu-optie thans ook alle catalogi opgevraagd worden. (#191052) 

 • Wanneer je gebruik maakt van de cloudversie van RentBuddy Rent maar geen gebruik maakt van SmartFiles documenten in de cloud zal boven in het scherm dit icoontje voortaan worden getoond met een waarschuwing of met een slotje, wanneer de SmartFiles niet benaderbaar is of READ ONLY mode zoals in een testomgeving.

 • MyPonto ; bij het synchroniseren van een nieuwe bankrekening binnen MyPonto werd reeds gemeld wanneer de autorisatie binnenkort zou verlopen. Echter die melding kreeg je ook als hij al verlopen is. De melding hebben we nu aangepast dat deze ook daadwerkelijk al is verlopen.

 • Bij de eerste keer gebruik maken van MyPonto begrepen gebruikers niet dat men een startmutatie moest opgeven tot waar de boekhouding was bijgewerkt. Men liet nog te boeken mutaties staan waardoor er nooit geen aansluiting meer komt in de banksaldi uiteraard. Vanaf deze versie dien je de eerste mutatie op te geven die je nog helemaal niet hebt verwerkt. Alle eerdere mutaties zullen dan worden verwijderd. Losse mutaties die nog NIET zijn verwerkt dienen met de hand te worden bijgewerkt op basis van bijvoorbeeld je bankafschrift. Het moet dus duidelijk zijn als je start met MyPonto begin je vanaf een bepaald ogenblik en alle mutaties daarvoor vallen buiten deze methode.

 • Alle koppelingen vanuit RentBuddy gaan nu naar onze nieuwe website www.rentbuddy.eu en niet meer naar die van OakSoft.

Releasenotes 6.5

Fixes

 • Bij het wijzigen van de presentatie van de offerte/projectregels kon men bij de presentatie vinkjes aanzetten hoe de regels moeten worden gepresenteerd. De default settings van het artikel werden niet overgenomen als je deze waarde insteld had op (volg de standaard instellingen). Daarnaast tonen we nu op een duidelijkere manier wat de standaard instellingen van het artikel zijn. (#190996)
 • Bij VOORRAAD EN TEKORTEN werd soms het scherm continue door windows hertekend. Dit kwam niet vaak voor maar voor die keren dat het voorkwam is het nu opgelost.  Hierdoor wordt het scherm pas wel getoond als het HELE scherm klaar is met het visualiseren van de vooraad en tekorten. (#191001)
Nieuw
 • In dit scherm is het nu tevens mogelijk om vanuit het projectenscherm meerdere regels te selecteren middels de regelvinkjes (zoals bij verwijderen van orderregels) en kan men in één keer de presentatie-instellingen wijzigen voor meerdere regels met één actie.

RentBuddy ScanApp 6.08

 

 • Ten behoeve van de nieuwe ScanApp 6.08 (zie releasenotes op deze pagina) dient deze patch te worden geïnstalleerd.

Nieuw

 •  Het is nu mogelijk om aan je administraties een avatar/logo te koppelen. Deze zullen dan ook getoond worden in het hoofdmenu bij de administraties. Het was al mogelijk door middel van kleuren snel te kunnen zien of je in de juiste administratie aan het werk bent, maar dit is nu dus ook uitgebreid met een avatar/logo.

 • Binnen de documentenschermen is het nu mogelijk naast open ook te kiezen voor opslaan. Dit is met name handig bij het ophalen van je layouttemplates. Maar ook is het dus mogelijk voor alle andere documenten
 • Bij de relaties kun je nu voortaan aangeven dat voor een specifieke relatie geen toeslagen moet worden toegepast bij projecten van deze relatie. Denk bijvoorbeeld aan kleine ordertoeslag niet toepassen bij bepaalde klanten. Je kunt dit vinkje uitzetten wanneer men geen toeslagen wil berekenen. Standaard staat dit vinkje uiteraard aan.
 • Bij het genereren van inventarisnummers wordt nu ook de prefix en het laatst uitgegeven serienummer standaard ingevuld. Dit helpt bij het automatisch genereren van inventarisnummers met volgnummer. Bovendien wordt deze gesplitst in het nummer en prefix.

 • Er zijn nieuwe grootboekrekeningen toegevoegd aan de boekingsprofielen. Met name voor de verkoopmodule. Tevens is het controle (CHECK) programma die controleert of je instellingen goed staan bijgewerkt voor alle nieuwe rekeningen.

Fixes
 • Bij het vastleggen van een eigen bestandsnaam zoals wij dat ondersteunen sinds versie 6.4, ging het fout wanneer je tekens gebruikt welke niet mogen worden gebruikt in bestandsnamen, zoals :/\*?<>” etc. Dit wordt nu afgevangen in RentBuddy zodat je deze tekens niet kunt gebruiken binnen je eigen naamgeving.
 • Bij verzamelfacturen worden nu ook de kleuren van het project overgenomen. Ook de geannuleerde projecten worden nu rood weergegeven. Het is tevens niet meer mogelijk deze projecten te selecteren tijdens het factureren. Geannuleerde projecten werden uiteraard niet gefactureerd maar het is nu duidelijker dat er subprojecten zijn die geannuleerd zijn.
 • Bij de personeelsplanning vielen de tabbladen, wanneer je meer dan twee rijen aan taken had, vervelend achter de tabel en was het onmogelijk om nog te klikken op een taak. Dit probleem hebben we in deze versie opgelost.
 • Wanneer je meer dan 40 regels selecteerde binnen het projectenscherm, dan liep het overzicht uit het scherm. In dergelijke gevallen tonen we nu de melding dat je meer dan 40 regels hebt geselecteerd om te wijzigen of te verwijderen.

  Als je één regel verwijdert wordt er direct een melding weergegeven zodat de gebruiker direct ziet dat RentBuddy de regel aan het verwijderen is nadat mogelijk enkele controles zijn uitgevoerd.
 • Bij het inhuren via de inhuurmanager werd de inhuurprijs van de leverancier die vastgelegd is in RentBuddy niet altijd overgenomen. Dit is in deze versie nu opgelost.
 • Een klein probleem met currency-velden is ook opgelost in patch 6.5.2.
 • In de personeelsplanning kun je op de puntjes drukken achter de naam van het project en opent zich het projectscherm. Echter wanneer het een verkooporder betrof werd niet het scherm van de verkooporders geopend maar van de verhuur. Dit is in deze versie opgelost.

Tips & Tricks

 • In veel onderdelen van Rentbuddy kun je de werkwijze bepalen of sturen door parameters. Vanaf nu kun je op het hamburgermenu klikken boven in de titel van het scherm waarin je kunt kiezen voor Parameters. Alle parameters die in dat scherm worden gebruikt kun je dan direct onderhouden, wijzigen of controleren.


Releasenotes 6.4

Nieuw

 • Er is een nieuw scherm ontwikkeld financiële status projecten waar van alle openstaande projecten direct inzichtelijk is welke waarborgbedragen ontvangen zijn (met name voor gereedschappenverhuur en dryhire met borg), welke facturen nog te verrekenen zijn met waarborg en of alle financiële transacties correct zijn verantwoord.


  Binnenkort zal vanuit dit scherm, wanneer je gebruik maakt van RentBuddy Finance, ook de mogelijkheid worden geboden om de restbedragen van de borg automatisch terug te storten aan je klanten.
 • In het overzichtscherm van projecten zijn er nieuwe kolommen toegevoegd welke je zelf uiteraard aan- en uit kunt zetten. De kolommen zijn er nu voor : – bevroren projecten – projecten waarbij tekorten zijn voor eigen en inhuurmateriaal, – status van facturering en of er nog bedragen openstaan – Haal- en Bezorgprojecten.
 • In het projectenscherm is de wijze waarop regels verwijderd kunnen worden en gewijzigd volledig gewijzigd. Je kunt nu meerdere regels tegelijkertijd eenvoudig verwijderen of globaal wijzigen. Bijvoorbeeld wijzig een aantal regels die zijn geselecteerd met een kortingspercentage of zet een aantal regels op GRATIS. 
 • Het rechtermuisknop menu is nu ook ondergebracht onder een nieuwe hamburgermenu. 
 • Tevens kan je nu direct ook in WIJZIG modus een aantal regels selecteren en verplaatsen naar een ander tabblad, verplaatsen naar een andere taak of tijdlijn of kopiëren.


  Veel van deze functionaliteiten zat uiteraard al in RentBuddy alleen is de wijze waarop dit kan worden aangepast en onderhouden visueel en functioneel verbeterd.

Nieuw

 • De uitnodigingsknoppen in de mail voor personeel voor het accepteren of weigeren van de uitnodigingen werken weer. Door een microsoft update werden deze niet meer ondersteund. (CTA buttons)
 • Als navolging op deze knoppen is er een zogenaamde dispatcher ontwikkeld welke de huidige en alle toekomstige boodschappen gaan afleveren aan RentBuddy.  

Fixes

 • Wanneer in een orderregel een totaalbedrag niet boven de euro kwam, dan werd de BTW hierover foutief berekend. Omdat dit in de praktijk zeer weinig voorkomt was deze moeilijk te reproduceren. Het is ons gelukt te ontdekken waardoor dit verkeerd ging. Door een bug in de tools van onze leverancier hebben we hiervoor een patch mogen ontvangen en deze doorgevoerd in deze update. Daarmee is het probleem opgelost.
 • Bij het samenstellen van de eigen benaming (sinds versie 6.4.1) kan nu ook de status van een offerte als veld worden meegenomen (OFFERTE of OPDRACHTBEVESTIGING).
 • Het betreftveld bij het factureren kan je aanpassen maar het bleek dat dit veld niet werd vastgelegd en werd overschreven weer met de standaard omschrijving. Dit kan nu weer zelf worden aangepast indien gewenst.
 • Wanneer je vanuit de werknemer een urenregel wenst vast te leggen maar op dat moment sta je op een andere urenregel welke is gefiatteerd, kreeg je de melding ook bij NIEUW dat je geen urenregel meer kon toevoegen. Dit wordt bij NIEUW nu dus correct gecontroleerd.
 • Bij Invoeren financiële mutaties in RentBuddy Finance, vielen de velden Subadministratie en Projectnr over elkaar heen als je een grootboekrekening had ingesteld waarbij de Subadministratie én projectnummers ingevuld moeten worden. Dit is nu visueel opgelost.
Tips & Tricks
 • Wat we vaak horen is hoe we in versie 6 nog altijd meerdere schermen ondersteunen? Dat kan inderdaad door bij het klikken op een menu-item de ALT toets in te houden alvorens te klikken. Op dat moment opent zich een nieuw RentBuddy versie op jouw tweede scherm. Maar wist je ook dat je daarna ook nog de CTRL toest vast kunt houden om een derde scherm te openen.

 

Nieuw:

 • In het hoofdscherm bij de gebruikergegevens is nu een tandwielknop toegevoegd met direct een link naar de technische informatie voor de  ondersteuningspagina voor onze helpdesk
 • Het is voortaan mogelijk om voor facturen, opdrachtbevestigingen en offertes een eigen naam samen te stellen. 
 • Het is nu mogelijk om het betreftveld van een email zelf samen te stellen middels macro’s. 

Fixed:

 • Bij de balieverhuur werd het vinkje bij serienummers verplicht niet gevolgd
 • Bij de balieverhuur werden de prijzen van verkoopartikelen niet standaard overgenomen
 • Bij importeren van de catalogus van verkoopartikelen werden de hoofdgroepen dubbel aangemaakt omdat deze case-sensitive waren. Dit hebben we eruitgehaald
 • De knop compleet ontvangen bij de goederenontvangst in de verkoopmodule, werden de aantallen opgeteld bij de reeds getelde aantallen. Dit was vervelend en is nu opgelost.
 • In het scherm voorraad en tekorten was eerder een selectiebox toegevoegd om voortaan het magazijn te kiezen. Echter de tekst van het artikel en code viel achter deze lijst. Dit is visueel nu opgelost.

Informatie aanvragen

Nog geen klant, maar wel informatie nodig?

Hulp en advies

Neem direct contact op met onze helpdesk

Rekenkamer

Vragen voor onze administratie?