Werksoorten

Deze pagina maakt onderdeel uit van de Knowledge base van RentBuddy Rent.
Voor vragen neem contact op met de helpdesk.

Werksoorten

De werksoorten binnen RentBuddy worden gebruikt voor het invoeren van de uren van je medewerkers. Omdat er vrij gebruikt kan worden van eigen codes en omschrijvingen zal RentBuddy moeten “weten” wat voor speciale acties er nodig zijn bij het gebruik maken van de werksoorten.

 

Af te stemmen uren

6.9.20 Aan het scherm is nu toegevoegd Af te stemmen uren met Projectleiding. Hierdoor is het mogelijk om bepaalde werksoorten te (laten) controleren door de accordeur met de vastgelegde PL (projectleiders) uren in het project. Afwijkingen in de geregistreerde uren bijvoorbeeld op locatie en de uren van jouw cred cq freelancers kunnen dan visueel direct afgestemd worden en eventueel direct goedgekeurd ter uitbetaling.

Urenstaten controleren

Wanneer de accordeur de uren gaat controleren van de medewerker(s) dan is het uiteraard handig de geschreven uren af te stemmen met de door jouw projectleider of planning verantwoorde uren. Daarom kunnen deze uren direct inzichtelijk gemaakt worden. Omdat er ook uren tussen zullen staan die niet behoeven te worden gecontroleerd, kan men hierop filteren door de optie Te fiatteren door accordeur aan te vinken. 

Direct wordt in de declaratie inzichtelijk welke tijden de planning had opgegeven, welke uren door de P.L. verantwoord zijn en welke tijden jouw medewerker/freelancer heeft ingediend. 

Vaak zal na afloop van het project direct bij Dossier > registraties > Controle Urenstaten door de P.L. de uren worden vastgelegd, welke dan direct zichtbaar zijn in de urenstaten.

Beheer jouw projecten sneller
dan voorheen

De meest complete ERP
oplossing voor de verhuurbranche

RentBuddy CRM mag zich meten met gerenommeerde CRM applicaties en koppelingen naar Postcode en KvK.

Materiaalbeheer

Van losse verhuurartikelen, tot los- en vast samengestelde artikelen, combinaties en alternatieven.

Multi-warehouse

Van een enkele opslagruimte tot meerdere magazijnen met transfers en interne verplaatsingen van materiaal.

Offertes, verhuur en verkoop

Van offerte tot opdrachtbevestiging en van inhuur, inkoop tot verkoop- en installatieprojecten.

Personeel- en wagenplanning

Gedetailleerde tijdschema’s, uitnodigen van personeel en toewijzen van functies aan jouw projecten.

Uren- en onkostenregistratie

De personeelsmodule voorzien van de uren-, onkosten- en verlof- en overurenregistratie

Backstage mobiele app

Zowel eigen medewerkers als freelancers voorzien van callsheets, feedback en reparatiemeldingen.

Service, repair- en onderhoud

Beheer jouw eigen materialen of service en/of reparaties aan materialen van derden, alsmede inzage in keuringsdagen.

Financiële administratie

Een volledig geïntegreerde Financiële Administratie of koppelingen met externe Financiele pakketten.